01 september 2015

Staatssecretaris Mansveld neemt Duurzame dinsdagkoffer in ontvangst

Op dinsdag 1 september heeft staatssecretaris Wilma Mansveld, namens het kabinet, de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst genomen. Deze koffer is gevuld met 272 duurzame initiatieven van bedrijven, organisaties en burgers. De inhoud van de koffer geeft het kabinet een beeld van de duurzame trends in Nederland.

 

‘Alle 272 initiatieven uit het koffertje zijn van belang. Het zijn kleine en grotere stappen vooruit, die we samen nemen. En bij elkaar opgeteld zijn ze een nog sterkere invulling van onze klimaatdoelen. Hoe klein ze soms mogen zijn – ze zijn een showcase op weg naar Parijs. Ze laten zien dat duurzaamheid steeds verder doordringt in de samenleving. Het komt overal in ons leven terug - ook in elk beleidsterrein van het Kabinet.’ Dat zei staatssecretaris Wilma Mansveld bij de in ontvangst name van het Duurzame Koffertje op Duurzame Dinsdag.

 

Ook lichtte ze de Kabinetsreactie op de Klimaatzaak van Urgenda toe: ‘Het Kabinet begint snel met de uitvoering van het vonnis. Er lopen een aantal onderzoeken naar de beste manier om dat te doen. Begin volgend jaar nemen we daar een besluit over. Maar het Kabinet gaat ook tegen de uitspraak in beroep, omdat we vraagtekens hebben bij de manier waarop de rechter de beleidsruimte van de overheid interpreteert. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor andere beleidsterreinen. En dat willen we door een hogere rechter nog eens goed laten toetsen.’

 

Bekijk alle initiatieven uit de koffer

 

Foto: Chantal Bekker