13 november 2013

Raad van toezicht MVO Nederland versterkt met duurzame jongere

Raad van toezicht MVO Nederland versterkt met duurzame jongere

 

De raad van toezicht van MVO Nederland heeft besloten een jong lid in haar midden op te nemen. Ook de Programmaraad van deze kennis- en netwerkorganisatie zal met een jongere van maximaal 30 jaar oud worden versterkt. Hiermee wil MVO Nederland het geluid van jongeren met belangstelling voor duurzaamheid op beleidsniveau een stem geven. Bovendien kunnen jongeren op deze wijze ervaring opdoen met beleidsvorming en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Talitha Muusse (22) is de eerste jongere die voor deze plek in de raad van toezicht is geselecteerd. Zij is een van de initiatiefnemers en organisatoren van de Duurzame Jonge 100 (DJ100), die deze week bekend wordt gemaakt. Doel van de DJ100 is jongeren zichtbaarder te maken en te betrekken bij duurzaamheidsvraagstukken van bedrijven.

 

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland, licht de benoeming als volgt toe: “Talitha heeft in het verleden bij MVO Nederland stage gelopen en vrijwilligerswerk gedaan. Zij heeft daarbij blijk gegeven van een brede visie op MVO en bijzondere interesse in sociaal ondernemen en arbeidsparticipatie.” Talitha rondde een bachelor Bestuurskunde af aan de Erasmus Universiteit en volgt nu een masterstudie Bedrijfskunde in de richting Global Business and Stakeholder Management aan de Rotterdam School of Management.

 

Bij dit besluit van MVO Nederland gelden de volgende bepalingen: De jongere neemt als volwaardig lid aan alle besprekingen van de raad van toezicht deel. De benoeming geldt, net als bij de andere leden van de raad, voor een termijn van drie jaar. Herbenoeming is niet mogelijk omdat MVO Nederland na drie jaar weer een nieuwe jongere de kans wil geven kennis en ervaring op te doen. De vergoeding voor reguliere leden van de raad van toezicht bedraagt 256,24 euro per vergadering, conform de ANBI-bepalingen. De jongere krijgt eenzelfde vergoeding. Nevenactiviteiten en een mogelijke toekomstige baan dienen, net als bij de andere raadsleden, te worden gemeld, zodat in overleg kan worden bepaald of er sprake is van onverenigbaarheid.

 

Over MVO Nederland

MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en duurzaamheid. Sinds haar oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Elke maand komen daar tientallen partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en variëren van MKB tot multinationals. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken.

www.mvonederland.nl.

 

Duurzame Jonge 100

Zie www.dj100.nl.