05 september 2012

Prijzen en lintjes op 4 september

Voorzitter van de jury, mevrouw Monique de Vries, heeft op 4 september in de Oude zaal van Tweede Kamer prijzen uitgereikt aan de volgende personen/organisaties:

 

Lidl Sustainable Food Price €1.500 – Duurzame en biologische gewasbescherming in de fruitteelt  – Jacco Boersen – Oudeschild

Een autonoom systeem dat UV gewasbescherming uitvoert. Dit kan leiden tot een nieuw product die alle fruittelers in Nederland een duurzame, biologische, betaalbare en betrouwbaar gewas beschermingsmethode biedt, zodat iedere Nederlander gezond en onbespoten fruit kan eten.

GasTerra Energy Challenge € 1.000 – Het klimaatdebat: de scepticus versus de gelover  – Frank Rietdijk - Utrecht

In een lagerhuis-achtige zetting, worden de twee kampen (klimaat scepticus en klimaat gelover) tegenover elkaar gezet. Beide kampen aangevoerd door een expert. Einddoel is een interessant en leerzame discussie waarbij men vrij is om zelf stelling te nemen.

Rabobank Jongerenprijs (<25 jaar) – €1.000 - WavEnergy – Bart Fluit, Robert de Bruijne, Wouter Boot - Kapelle

WavEnergy is electriciteit opwekken uit golven. Door een luchtkussen met dynamo’s over een schuine plaat te laten rijden. De schuine plaat zorgt ervoor dat de golven hoger worden, waardoor er veel electriciteit wordt opgewekt.

Syntens co-creatie prijs (ondersteuning bij het ontwikkelen van het initiatief) – Kromkommer – Jente de Vries , Lisanne van Zwol - Rotterdam

Kromkommer levert groenten, zoals kromme komkommers, tweebenige wortels of kronkelige courgettes.  Daarmee verkleinen we de afvalberg van verspilde groenten, gaan we bewuster om met eten en genieten we van lekkere en bijzondere groenten uit de omgeving.

Ernst & Young ‘koffer van de toekomst’ (Intensieve workshop om initiatief te ondersteunen)- 1.000.000 druppels  – Sander Haas - Almelo

1.000.000 is een initiatief dat 1.000.000 mensen bewuster maakt van hun rol in duurzaamheid, door mensen wekelijks een duurzame tip te sturen die ze zelf kunnen toepassen.

dutch (masterclass sociaal ondernemerschap )- SnappCar  – Victor van Tol - Utrecht

Via SnappCar particulier je auto verhuren aan anderen en daarmee een deel van je autokosten terugverdienen. Particulier auto delen zorgt ook voor sociale cohesie in buurt en leidt aantoonbaar tot milieuvoordelen doordat er minder auto’s worden geproduceerd en er minder worden gereden.

 

Duurzame Lintjes zijn door minister Liesbeth Spies uitgereikt aan:

De heer Jón Kristinsson , is de Nederlandse goeroe op het gebied van duurzaam architectonisch ontwerpen. Zijn tomeloze inzet,  voor duurzaamheid en ontwerpen is een voorbeeld voor alle ontwerpers van de toekomst, in Nederland en daarbuiten.  Jón Kristinsson verdient het Duurzaam Lintje vanwege zijn onnavolgbare creativiteit in het verduurzamen van de samenleving door zijn ontwerpen.

Mevrouw Margreeth de Boer , wordt vooral geprezen om haar actieve maatschappelijke rol in tal van bestuurlijke netwerken in Nederland, waarin zij duurzaamheidswaarden in de brede zin (van aandacht voor de natuur, landschap tot en met sociaal-culturele aspecten) overtuigend en op natuurlijke wijze presenteert. Zij doet dit nog steeds met zoveel gezag en energie dat het  - vaak indirecte – resultaat van onschatbare waarde is voor de duurzame ontwikkeling van Nederland. Margreeth de Boer heeft, ook na haar Ministerschap, een essentiële en continue, maar niet altijd even goed zichtbare bijdrage levert aan de duurzame ontwikkeling van Nederland.

De heer Kees Koedijk , is hoogleraar Financieel Management aan de Universiteit van Tilburg en Decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Kees Koedijk is een expert op het gebied van de financiële economie en financiële markten.  De publieke discussie rondom duurzaamheid richt zich vaak uitsluitend tot milieu gerelateerde oplossingen en ecologisch innovatieve toepassingen. De discussie over duurzaamheid is echter veel breder te trekken, in het bijzonder op het gebied van economie en financiering. Hij verdient het Duurzaam Lintje voor zijn bijdrage aan de dialoog rondom een duurzame economie en financiële sector. Duurzaamheid  lijkt in zijn DNA te zijn geprogrammeerd.

Mevrouw Marjan Minnesma , streeft , als rode lijn in haar levensloop,  naar een duurzame samenleving, in de vorm van concrete projecten met resultaten. In Urgenda komt dit alles samen en goed tot zijn recht: Marjan Minnesma helpt koplopers versnellen, schaalt projecten op en slecht barrières. Als een zeer creatief, betrokken en deskundige vrouw, die vanuit positieve stellingnames vele mensen weet te bewegen aan concrete duurzaamheidsprojecten mee te doen. Met altijd als beoogd resultaat dat door vele activiteiten en deelnemers de duurzame samenleving naderbij komt.