22 december 2011

Hoe gaat het nu met Stichting Kuljuru Keso na nominatie?

Stichting Kuljuru Keso is in 2010 opgericht met als doel mensen in ontwikkelingslanden bekend te maken met de methode om van gebruikte plastic tasjes nieuwe bruikbare producten te maken. Op deze duurzame manier ontstaat werk en inkomen en wordt tevens de leefomgeving opgeschoond. Vorig jaar werden in Senegal de eerste trainingen gehouden.

Daarnaast geeft Kuljuru Keso ook in Nederland educatieve workshops. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen leren om van plastic afval bijvoorbeeld manden, tassen of andere bruikbare artikelen te maken. De stichting opent zaterdag 7 januari de eigen workshopruimte in het voormalige Hub van Doorne-college aan de Haspelweg 11 in Deurne. Naast workshops op afspraak is er vanaf januari ook een open inloop: elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 12.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Iedereen kan er binnenlopen en kennismaken met Kuljuru Keso, de gebruikte technieken en de producten uit Senegal.
Lees meer op www.kuljurukeso.nl