10 oktober 2012

Energieke Duurzame Dates Zuid-Holland 2012

Venenwijk Wateringen en Stad + Kas winnaars Westlandse duurzaamheidsprijzen

De Wateringse Venenwijk voorzien van zonnepanelen en het realiseren van projecten die de tuinbouw naar de stad brengen. Dat zijn de ideeën die op 10 oktober, op de Dag van de Duurzaamheid, de Westlandse duurzaamheidsprijzen hebben gewonnen. De bewoners- en bedrijvenprijs, cheques van elk € 3.000, werden uitgereikt door wethouder Theo Duijvestijn. Dat gebeurde tijdens de Duurzame Dates, die plaatsvonden bij Priva in De Lier. 

Het idee om van de Venenwijk een ‘zonnewijk’ te maken door als bewoners gezamenlijk PV-panelen en zonneboilers te plaatsen, is naar voren gebracht tijdens de algemene ledenvergadering van bewonersvereniging ‘De Venen’. Een inventarisatie heeft uitgewezen dat zo’n 75 eigenaren van koopwoningen interesse hebben. De jury van de Westlandse duurzaamheidsprijzen was unaniem in haar besluit om de bewonersprijs toe te kennen aan dit initiatief. “Dit bevordert de onderlinge verbondenheid in de wijk en zorgt voor verduurzaming van de energievoorraad. Als we in Nederland de doelstelling van 20 % duurzame energie in 2020 willen halen, dan hebben we dit soort decentrale duurzame initiatieven hard nodig”, aldus wethouder Duijvestijn. Belangrijke knelpunten bij dit soort initiatieven zijn verouderde regelgeving die verduurzaming hindert, een gebrekkige energie-infrastructuur en een sterke lobby van de conventionele energiebedrijven in Nederland. “Om een eerlijker speelveld te creëren voor alle duurzame energiesystemen moet de overheid deze knelpunten wegnemen”, zo gaf Duijvestijn namens de jury aan.

Exportproduct

In de categorie bedrijven werd het initiatief van de stichting STAD+KAS als beste beoordeeld. STAD+KAS combineert wonen, werken en leven in de stad met de tuinbouw. Het is een initiatief van vijf Westlandse bedrijven die werkzaam zijn in de tuinbouw- en bouwketen. Binnen STAD+KAS combineren zij hun kennis en ervaring en realiseren projecten waarmee zij de tuinbouw daadwerkelijk naar de stad brengen. Daarbij gaat het niet alleen om een teeltomgeving, maar ook om projecten op het gebied van energie(uitwisseling), onderwijs, recreatie, (biologische) productie en horeca. “Dit initiatief zet mensen aan tot activiteit en geeft ook stedelingen inzicht in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. De driehoek werkgelegenheid-voedsel-energie wordt er heel mooi mee ingevuld”, aldus juryvoorzitter Duijvestijn. “Wij verwachten dat dit in de toekomst een belangrijk exportproduct van het glastuinbouwcluster zou kunnen worden, aangezien wereldwijd steeds meer mensen naar steden trekken.”

Koppelen ideeën

De prijsuitreiking vond plaats tijdens de Duurzame Dates Zuid-Holland, waarvan Westland dit jaar gastheer was. Dit evenement was een vervolg op Duurzame Dinsdag, het landelijk platform waar de samenleving duurzaamheidsinitiatieven aanbiedt aan het Kabinet. De Duurzame Dates hebben als doel om deelnemers met opvallende, innovatieve oplossingen op provinciaal niveau te koppelen aan experts die een persoonlijk advies geven om het idee verder te verwezenlijken.