23 augustus 2012

Dutch nieuwe partner Duurzame Dinsdag

Dutch treedt toe als nieuwste partner van Duurzame Dinsdag. Dutch is een organisatieadvies/projectmanagement bureau, dat ondernemingen en overheden stimuleert, inspireert en innoveert om blijvend beter te presteren. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever en gecommitteerd aan het resultaat. Met een prikkelende kijk op ondernemen en ondernemerschap. Kort samengevat: Building Better Business.  Dutch behandelt duurzaamheid niet als een aparte discipline. Wel is het een bewuste keuze om duurzaamheid te verweven in de dagelijkse manier van werken Dit doet dutch vanuit de overtuiging dat een langdurig betere organisatie niet alleen meerwaarde oplevert voor de organisatie, maar ook voor omgeving en maatschappij. Dutch is onder meer betrokken bij  De Groene Zaak, Thegreenbee en het platform Social Enterprises NL. Dichtbij huis en bij jezelf wil dutch bijdragen aan een duurzame maatschappij met een evenwichtige blik op het ecologische, het sociale en het economische perspectief. Voor Duurzame Dinsdag 2012 stellen ze een workshop sociaal ondernemerschap beschikbaar als prijs. Om het winnende initiatief verantwoord en concreet verder te helpen bij de realisatie.