14 augustus 2012

“Het energievraagstuk is complex en uitdagend!”

Aardgashandelaar GasTerra is voor het tweede jaar sponsor van Duurzame Dinsdag. Waarom GasTerra zich inzet voor het energievraagstuk verteltHans Overdiep, manager Energietransitie bij GasTerra en tevens jurylid van Duurzame Dinsdag. “We moeten ons niet afhankelijk van de overheid opstellen in de aanpak van het energievraagstuk”, steekt Hans Overdiep direct van wal: “Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat de overheid in deze tijd vooral bezuinigt om de crisis buiten de deur te houden. Subsidies worden gewijzigd of vallen weg en dit maakt investeringen van het Nederlandse bedrijfsleven in slimme oplossingen noodzakelijk. Bij GasTerra doen we dit door enerzijds te investeren in innovatieve gastoepassingen waarmee meer rendement uit een kubieke meter gas wordt gehaald. Daarnaast zien we een belangrijke rol voor kennisoverdracht.

Nederland is een gasland en blijft dit in mijn beleving nog wel even. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof en wereldwijd hebben we nog een flinke voorraad. Dat betekent echter niet dat we als GasTerra achterover kunnen zitten want dan missen we de boot. Om de Nederlandse gasvoorraad zo effectief mogelijk te gebruiken, moeten we gezamenlijk investeren in het opwekken van duurzame energie. Aardgas kan dan een goede back-up rol vervullen door de flexibiliteit te bieden die nog hard nodig is. Waait de wind niet of schijnt de zon niet? Laten we dan de ´aardgaskraan open draaien´ zodat we toch in onze energiebehoefte kunnen voorzien.

Daarnaast moeten we zuiniger met energie omgaan, minder verspillen. Gebouwen beter isoleren, LED-verlichting toepassen en (gas)warmtepompen inzetten. Bovendien moeten we verstandige keuzes maken want we kunnen als dichtbevolkt land niet van de ene op de andere dag overstappen op een volledig duurzame energievoorziening. Een goed voorbeeld hiervan is het elektrisch vervoer. Naast de bestaande uitdagingen zoals de geringe actieradius, de (hoge) aanschafprijs en de lange laadtijd realiseren maar weinig mensen zich dat de elektriciteit om de batterij op te laden nog vaak wordt opgewekt met elektriciteit uit kolen- of gascentrales. Op dit moment rijden er nog niet zoveel elektrische auto´s op de Nederlandse wegen maar wat als we  allemaal elektrisch gaan rijden? Is er in de toekomst dan voldoende (duurzame) energie beschikbaar?

Kortom, voor de komende decennia zie ik nog genoeg uitdagingen. Ik nodig de deelnemers van Duurzame Dinsdag graag uit om hun oplossingen, groot en klein, aan de jury te presenteren!”