In 2016 worden geen Duurzame Dates georganiseerd in Groningen. Maar jouw Groningse idee wordt wel meegenomen in de landelijke koffer die op 6 september aan het kabinet en de politiek wordt aangeboden. Dien hier jouw duurzame idee of initiatief in.

Neem voor vragen over voorgaande Duurzame Dates of samenwerking, contact op met IVN Groningen.