Ruim 180 nieuwe duurzame initiatieven hebben zich gemeld voor Duurzame Dinsdag 2008. Deze initiatieven gaan in het Duurzame Koffertje dat minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) op de eerste dinsdag in september in ontvangst neemt in de oude zaal van de Tweede Kamer. Een jury onder voorzitterschap van Monique de Vries (voormalig staatssecretaris Verkeer en Waterstaat) heeft alle tijdig aangemelde initiatieven beoordeeld. Daaruit zijn zes initiatieven genomineerd die kans maken op drie prijzen en een extra prijs.

Genomineerd zijn de volgende initiatieven:

  • meer energie besparen met LED-verlichting;
  • de elektrische Tuk Tuk als stadsvervoer van de toekomst;
  • Climate Ready, een nieuw duurzaam energieleveringssysteem voor nieuwbouwwoningen;
  • IndiaMoves, een werkvoorzieningsproject voor gehandicapten in India;
  • een virale campagne over groener internet;
  • de Haagse stadsbus op biogas.

 

De jury oordeelt bij monde van voorzitter Monique de Vries: "Er zijn veel erg goede initiatieven aangemeld in 2008. Het is ongelooflijk wat er in de samenleving leeft en bruist op het gebied van duurzaamheid. De jury vindt het geweldig te zien dat zowel particulieren als ondernemers en bedrijven blijk geven van zoveel betrokkenheid bij dit thema.Ē Een aantal initiatieven sprong er naar mening van de jury direct uit. De initiatieven die een prijs of eervolle vermelding krijgen, zijn naar het oordeel van de jury inspirerend en dragen daadwerkelijk bij aan een duurzame samenleving. De jury is tevens van mening dat deze initiatieven in de toekomst, eventueel door een kleine steun in de rug (zoals deze prijs), door de markt gedragen kunnen worden.
De juryvoorzitter maakt op Duurzame Dinsdag, 2 september aanstaande, bekend wie prijswinnaars zijn en reikt de prijzen uit. De drie winnaars krijgen financiŽle ondersteuning van het VSBfonds voor de uitwerking van hun idee, en worden daarnaast ondersteund in de uitvoering.


Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door IVN Nederland, met medewerking en steun van:
SME Advies - Nederlandse Vrouwen Raad - Nationale Jeugdraad - TEMA-NL - Stichting Mondiale Samenleving - Provincie Zuid Holland - VSBfonds - Nuon - Matchpoint Internet - Ministerie van VROM - VEWIN - ICIS - Waterschap Velt en Vecht - Hoogheemraadschap van Delfland - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Noord-Brabantse Waterschapsbond - Greenwish