Circa 190 nieuwe initiatieven, drie prijzen, negen eerste Duurzame Lintjes

 

Het tiende Duurzame Koffertje, gevuld met zo'n 190 nieuwe duurzame initiatieven, is vandaag in ontvangst genomen door minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Drie initiatieven ontvingen uit handen van juryvoorzitter mevrouw De Vries een prijs. Minister Cramer van VROM reikte tot slot aan negen personen de eerste Duurzame Lintjes uit. Duurzame Dinsdag 2008 was een waar feest van duurzame initiatieven, en kreeg de nodige aandacht in de media. (zie onder Publiciteit)

Na ontvangst van het Duurzame Koffertje met nieuwe duurzame initiatieven zei minister Ter Horst dat zij samen met minister Cramer wil zorgen dat de rijksoverheid tot de koplopers in moderne bedrijfsvoering en inkoop behoort. "We kunnen de markt voor duurzame producten een flinke impuls geven".
De initiatieven die uit handen van juryvoorzitter mevrouw (Monique) De Vries (oud-staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat) een prijs ontvingen, zijn:

 • De virale campagne over groener internet (eerste prijs); internetters bewustmaken van vervuilend karakter van internet en wijzen op de mogelijkheden van schoner en energiezuiniger internetdiensten.
 • Het bouwconcept Climate Ready (tweede prijs); concept voor energiezuinige nieuwbouwwoningen, naar wens van de consument te optimaliseren.
 • De TukTuk van de Toekomst (derde prijs); elektrische tuktuks als duurzaam en emissievrij personenvervoer voor de Nederlandse binnensteden.

De prijzen bestaan uit een stimuleringsbijdrage (resp. € 5.000, € 3.000 en € 2.000), en ondersteuning in de uitvoering.
Daarnaast waren er eervolle vermeldingen voor de Haagse BioBus (stadsbus op biobrandstof) en LED-verlichting als zuiniger alternatief voor de spaarlamp.

Verder is een extra prijs uitgeloofd aan het meest bijzondere drinkwaterinitiatief (door Vewin), ter waarde van € 5.000,- voor het project India Moves (verkoop van schoon drinkwater per hand-aangedreven driewielfiets als werkvoorziening voor Indiase gehandicapten). Juryvoorzitter De Vries: “De prijswinnende initiatieven zijn inspirerend en dragen daadwerkelijk bij aan een duurzame samenleving. Deze initiatieven kunnen in de toekomst, eventueel met een kleine steun in de rug, door de markt gedragen worden."

Ruim 100 kandidaten zijn voorgedragen voor de eerste Duurzame Lintjes. De jury heeft deze beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: zowel groot- als kleinschalig; voorbeeldwerk; ondernemend karakter en doorzettingsvermogen; origineel.

De volgende personen hebben een Duurzaam Lintje ontvangen uit handen van minister Cramer:

 • Bouwe de Boer - gemeente Leeuwarden, provincie Friesland
 • Erik van Heijningen - gedeputeerde Zuid-Holland
 • Kees Duijvestein – hoogleraar TU-Delft/BOOM
 • Hanneke van den Brink-Crevels - internationaal vrijwilliger IVN
 • Bart-Jan Krouwel – directeur Rabobank (v/h oprichter-directeur Triodosbank)
 • Carla van Lingen – v/h presentator VARA’s Vroege Vogels, Radio 1
 • Marleen Kaptein – initiatiefnemer duurzame woonwijk EVA/Lanxmeer, Culemborg
 • Peter Hendriks - CityCargo Amsterdam
 • Janny Benning - duurzame, internationaal actieve boerin

 

Minister Cramer had voor ieder een persoonlijk woord en besloot: '”Deze eerste duurzame lintjesregen beklemtoont het belang van duurzaam leven en ondernemen. Een goed initiatief, dat het begin van een mooie traditie kan worden.”

 

 

Om een volledig beeld te krijgen van deze dag kunt u ook het fotoboek bekijken.