Ruim 100 kandidaten zijn voorgedragen voor de eerste Duurzame Lintjes. De jury heeft deze beoordeeld aan de hand van onder meer de criteria: voorbeeldfunctie, ondernemend karakter en doorzettingsvermogen, originaliteit.

De motivatie van de jury vindt u hieronder, als toelichting bij iedere gelauwerde.

 

Minister Cramer speldde de Duurzame Lintjes (ontwerp: Iris le Rutte) op bij:

 

 

Bouwe De Boer, energiecoördinator van Leeuwarden / Friesland
‘De meest initiatiefrijke energieambtenaar van het Noorden’, ‘de absolute gemeentelijke voorloper in Nederland met vernieuwende duurzame energieconcepten’, ‘het duurzame energiegeweten, motor en ziel van het Noorden’, aldus enige kwalificaties.
Bekend bij ministers en Tweede Kamer, maar altijd loyaal aan zijn wethouders en gedeputeerden en aan Fryslân, want hij is een echte Fries en heeft de sympathie en eenvoud van een Abe Lenstra: veel bereikt, maar geen borstklopper, veel humor, energie en emotie. Hij heeft unieke initiatieven verzonnen om duurzame innovatie in Friesland te bevorderen, ver uitgaand boven het normale ambtelijke duurzaamheidswerk en met een internationale dimensie.
Ere wie ere toekomt, dit keer is hij aan de beurt!

Carla van Lingen, VARA’s Vroege Vogels
Carla van Lingen heeft bijna dertig jaar gewerkt voor het radio-programma VARA’s Vroege Vogels, waarvan meer dan 20 jaar als drijvende kracht en eindredacteur. In die periode is het programma uitgegroeid tot dé spreekbuis van groen Nederland. ‘Met humor en relativering, maar ook met kennis van zaken.’

Erik van Heijningen, gedeputeerde Zuid-Holland
Duurzame Dinsdag zal komende jaren steeds meer regionaliseren. De provincie Zuid-Holland, en dan met name gedeputeerde Van Heiningen, heeft als eerste zijn nek uitgestoken om Duurzame Dinsdag ook regionaal onder de aandacht te brengen. Mede door zijn inzet is er op de middag van 2 september 2008 ook in het provinciehuis een heel festijn.
De provincie Zuid-Holland werkt - met dank aan Van Heijningen - hard om concrete doelstellingen op het terrein van duurzaamheid te realiseren. Niet voor niks heet het voriig jaar uitgekomen coalitieprogramma ‘Duurzaam denken, dynamisch doen’. Zuid-Holland heeft als enige provincie de doelstelling van 100 procent duurzaam inkopen overgenomen van het Rijk.

Hanneke van den Brink-Crevels – IVN-vrijwilliger
Nauw bij people, planet and profit betrokken IVN-vrijwilliger, via internationale projecten in Afrika om gidsen en parkmedewerkers in nationale parken kennis en materialen te brengen. Ze werft daar zelf fondsen voor in Nederland bij bedrijven en personen; in noodgevallen springt ze zelf bij. Ze geeft leiding aan de begeleidingscommissie natuurgidsen van het IVN, waar duurzaamheid ook een groter aandeel krijgt. Ze zet zich in als gids om mensen uit alle windrichtingen van de Nederlandse samenleving kennis bij te brengen op het terrein van omgeving/natuur. Zowel binnen IVN als binnen andere natuurorganisaties. Dit laatste al vele jaren. Zelf kiest ze bewust voor duurzaam.

 


Kees Duijvestein – hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen in relatie tot architectuur TUDelft / BOOM
Inspirerende en bescheiden pionier op het gebied van duurzaamheid. Hij combineert milieutechnisch ontwerp met veel thema's, waaronder watersystemen, energiesystemen, duurzaamheid, integraal ontwerpen. Een lichtpunt in de technische wereld. Duurzaam denken begint bij het stedenbouwkundige ontwerp. Hij was al bezig met duurzaamheid toen de term eigenlijk nog niet bestond, vanaf de jaren 70.

Marleen Kaptein – EVA Lanxmeer
Dankzij haar initiatief en inspanningen is in Culemborg vanaf 2000 een heel duurzaam bouwproject van de grond gekomen: de integrale ecologische woonwijk EVA-Lanxmeer. Inmiddels wonen circa 800 mensen in de wijk, zijn er enkele bedrijfspanden, gebouwen met maatschappelijke functies (schooltje, kinderopvang) en wordt het groen door bewoners zelf (ecologisch) beheerd. De wijk is nog steeds in ontwikkeling, zo ook het 'EVA-centrum’ dat de slagroom op de taart moet worden. Wijkbewoners vinden het Duurzame Lintje een mooie gelegenheid om Marleen Kaptein eens in het zonnetje te zetten en haar de nodige erkenning en waardering te geven.

Bart-Jan Krouwel – directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Rabobank, eerder mede-oprichterTriodos Bank
De financiële sector kan een belangrijke rol spelen voor een duurzame ontwikkeling. Bart-Jan Krouwel (mede-oprichter en eerste directeur van Triodosbank) heeft zich consequent ingezet voor duurzaamheid, ook in de interne organisatie van de Rabobank. Hij blijft daarbij met beide benen op de grond. Om gangbare dingen duurzaam te doen. Man van de dialoog. Inmiddels is de Rabobank overigens de grootste groenfinancier van Nederland. 

Peter Hendriks - CityCargo Amsterdam
Bij een bezoek aan de Volkswagenfabriek in Dresden in 2004, ziet ondernemer Peter Hendriks dé oplossing op het gebied van distributie voor de binnenstad van Amsterdam: de CargoTram. Een vervoerssysteem met vele voordelen: een vermindering van zwaar vrachtverkeer naar en in de binnenstad, met minder overlast, opstoppingen en luchtvervuiling en meer verkeersveiligheid.
In 2005 wordt onder de naam CityCargo Amsterdam een plan gemaakt om het grootste deel van het vrachtvervoer in Amsterdam per vrachttram en elektrische vrachtwagentjes te doen. Deze vrachttrams moeten daarbij zorgen voor de bevoorrading van winkels, supermarkten en de horeca in de binnenstad. Eind 2006 geeft de Amsterdamse gemeenteraad toestemming voor een proefproject met de vrachttram. Bij deze pilot moet CityCargo Amsterdam aan een aantal randvoorwaarden voldoen; onder meer dat het personenvervoer per tram geen overlast mag ondervinden en dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft. In maart 2007 vindt een vier weken durende pilot plaats op het huidige tramnetwerk. Deze pilot is positief geëvalueerd en heeft geleid tot een exclusieve concessie voor tien jaar. In de eerste helft van 2009 rijden de eerste echte goederentrams door de stad.

Janny Benning - boerin:  verhinderd, lintje nabezorgd.   
Janny Benning heeft haar Drentse kaasboerderij een aantal jaren gecombineerd met verkoop van biologische producten. Ze is voorvechtster van regionale producten en zet zich in voor lokale producten in buurtschap Lubbinge. Een aantal jaren terug ontplooide ze ook duurzame activiteiten in Afrika: in het kader van de duurzame ontwikkelingsverdragen, die Nederland met een drietal landen in de Derde Wereld heeft afgesloten, vanuit de NBvP-Vrouwen van Nu. Daarbij werkte ze met vrouwen aan de basis in Benin. Uitgangspunten waren: duurzaamheid, wederkerigheid, gelijkwaardigheid en participatie. In het project werden kennis en ervaring tussen vrouwen uitgewisseld. De vrouwen daar hebben geleerd een plan-van-aanpak te maken en een organisatiestructuur op te zetten. Sinds enige tijd heeft mevrouw Benning andere activiteiten onder handen in het dorp, naast de (gedeelde) zorg voor de boerderij.