Op 19 augustus j.l. hebben 18 van de 22 Limburgse initiatiefnemers hun duurzame initiatieven aan elkaar en adviseurs gepresenteerd tijdens een regionale bijeenkomst te Schinnen, georganiseerd door IVN en ICIS; twee organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. De diversiteit onder de deelnemers en initiatieven kan, evenals het enthousiasme en de betrokkenheid, zeer groot genoemd worden.


In kort tijdsbestek werd ieder duurzaam initiatief mondeling toelicht gevolgd door reacties vanuit bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en Vodafone), overheid (ambtelijk en gedeputeerde Kersten), maatschappelijke organisaties (Nationale Vrouwen Raad en IVN) en wetenschap (ICIS-universiteit Maastricht).


Ingediende initiatieven varieerden in stadium van uitvoering (van de ideefase tot projecten die reeds in uitvoering zijn), als mede in onderwerp (van elektrische voertuigen tot efficiŽntere straatverlichting en van Cradle-to-cradle festivalbekers tot een countunit op alle kranen) en reikwijdte. Dit laatste droeg eraan bij dat de drie peilers van duurzaamheid (milieu, sociale cohesie/ saamhorigheid/ leefbaarheid en economische haalbaarheid) allen aan bod kwamen. Dit geeft een hoopvol signaal af voor een toekomst waarin deze drie aspecten moeten worden verenigd en geÔntegreerd tot een duurzamere samenleving.

 

Uit het enthousiasme van de deelnemers mag worden geconcludeerd dat het duurzamer worden van onze samenleving niet zal stranden door gebrek aan inzet of betrokkenheid vanuit hun kant. Knelpunten die door de initiatiefnemers als belemmerend voor de uitvoering van hun initiatieven werden gezien, hadden met name betrekking op lange doorlooptijden van (overheids-)procedures, hoge financiŽle risicoís, gebrek aan betrouwbare en volledige informatie voor de consument, en het mobiliseren van draagvlak. De inzet van gedeputeerde Kersten om voorwaarde scheppend zijn beste beentje voor te zetten, zal daar gegarandeerd ook een positieve bijdrage aan leveren.

 

Alle Limburgse initiatieven vinden uiteraard ook via het landelijke Duurzame Dinsdag koffertje hun weg naar de ministeries op 2 september aanstaande. Voor Limburg blijkt uit de bijeenkomst van 19 augustus dat het op provinciaal niveau bij elkaar brengen van mensen en organisaties die werk willen maken van duurzaamheid het enthousiasme om door te gaan, soms tegen de stroom in, flink kan helpen.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij; Astrid Offermans van het ICIS (a.offermans@icis.unimaas.nl) of Sylvia Spierts van het IVN Consulentschap Limburg (s.spierts-brouwer@ivn.nl).