Duurzame Dinsdag Limburg is een initiatief van het IVN en ICIS om samen met de Provincie Limburg iedereen uit te nodigen om initiatieven in te dienen. Om voor een leuke prijs in aanmerking te komen moet uw initiatief binnen zijn voor 4 augustus a.s. Op 19 augustus is er een netwerkbijeenkomst voor Limburgse initiatieven in Geleen.

Duurzame Dinsdag viert dit jaar haar 10e verjaardag. Reden voor een feestje! Maar ook reden om het concept breder te laten stralen. De provincie Limburg bijt samen met de provincie Zuid-Holland de spits af in het kader van ‘regionaliseren van Duurzame Dinsdag’.

De regionalisering houdt in dat wij de Limburgse initiatiefnemers met een extra inspanning zo goed mogelijk ‘laten landen’ in een duurzaam netwerk. Hiertoe vindt op dinsdagmiddag 19 AUGUSTUS, twee weken voor het nationale evenement, een provinciale Duurzame Dinsdag bijeenkomst plaats in Geleen.

Hierbij nodigen wij experts uit van bedrijfsleven, overheid, media, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die de initiatiefnemers kunnen helpen bij het verwezenlijken van hun plannen. Zo blijven de kansrijke regionale en lokale initiatieven na duurzame dinsdag niet ‘zweven’, maar vinden passende hulp bij de realisatie. Hiervoor zoeken wij nog enthousiaste bedrijven, NGO’s of financiers met een duurzaam hart, die met eigen invulling hier een bijdrage aan kunnen leveren.

De initiatieven uit Limburg kunt u op deze website aanmelden, ze dingen gewoon mee met de landelijke wedstrijd, maar kunnen tijdens de aanloop rekenen op extra steun vanuit het IVN Consulentschap Limburg en ICIS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sylvia Spierts van IVN consulentschap Limburg via 0475-386463 of s.spierts-brouwer@ivn.nl.