De regionalisering van Duurzame Dinsdag houdt in dat wij dit jaar beginnen met een extra inspanning om nog meer en nog betere initiatieven van de burgers van onze provincies aan het licht te laten komen. Dus past uw initiatief binnen het thema ‘water en mobiliteit’, meld uw initiatief dan snel aan. Alle initiatieven die ingediend zijn voor 4 augustus maken kans op een prijs waarmee het een extra impuls kan krijgen of gestart kan worden. Deze initiatieven dingen ook gewoon mee met de landelijke wedstrijd, maar kunnen tijdens de aanloop, maar ook in de nazorg eventueel rekenen op extra steun vanuit het provinciale consulentschap. Inzenders uit de provincie Zuid-Holland maken tevens kans op het winnen van een zeppelinvlucht op 2 september! De Zep NT is het meest duurzame 'vliegtuig'. De Zep NT is stil en schoon, gebruikt weinig materiaal en nog minder infrastructuur en ruimte.

Duurzaam Daten
Daarnaast maken wij ons hard om deze initiatieven zo goed mogelijk ‘te laten landen’ in een duurzaam netwerk, waar bedrijven, NGO’s of financiers zich aan verbinden. Dit zal in de maanden oktober en november plaatsvinden bij de zogeheten ‘duurzame dates’ of ‘duurzame beursvloer’. Zo blijven de goede regionale initiatieven na duurzame dinsdag niet ‘zweven’, maar vinden passende hulp bij de realisatie. Hiervoor zoeken wij nog enthousiaste bedrijven, NGO’s of financiers met een duurzaam hart, die met eigen invulling hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Daphne Teeling van het IVN Consulentschap Zuid-Holland, 010-4779669 of stuur een email naar: d.i.teeling@ivn.nl.