"In december 2009 organiseert het Kwaliteitsbureau Politie, onderdeel van de VTS Politie Nederland, in samenwerking met enkele korpsen en de Politieacademie, een ‘Duurzame Dinsdag’ voor de politie. Het doel van deze dag is het thema duurzaamheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen binnen politie Nederland.


De ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid van onze samenleving, op mondiaal en landelijk niveau, maar zeker op lokaal niveau, gaan niet ongemerkt aan de politie voorbij. De politie staat midden in de maatschappij en vervult daarin haar taken ‘waakzaam en dienstbaar’. Desondanks lijken er nog mogelijkheden onbenut te worden gelaten waar het gaat om duurzaam ‘ondernemerschap‘. Er liggen nog vele kansen en mogelijkheden om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen, huisvesting en inkoop, alsook in het verbinden van duurzaamheidsthema’s aan operationele processen en besluitvorming.


Op de ‘Duurzame Dinsdag Politie’ worden mogelijkheden, kansen en inspirerende voorbeelden gepresenteerd van duurzame ontwikkelingen in profit- en non-profitorganisaties met de bedoeling om het denken hierover binnen de politie te stimuleren. Vanuit het bedrijfsleven en overheidsorganisaties worden diverse sprekers uitgenodigd die mooie initiatieven en vernieuwende ideeën op de aspecten van ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ kunnen laten zien. De directeur van Van Houtum papier is een van de sprekers. Dit bedrijf voert een zeer vooruitstrevend en succesvol beleid op verschillende aspecten die met duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen(MVO) te maken hebben. Tijdens deze dag zal in verschillende workshops gezamenlijk de vertaling worden gemaakt de politieorganisatie. Waar liggen er mogelijkheden en kansen? Genodigden vanuit de politieorganisatie zijn leden korpsleiding en regionaal managementteam, directeuren bedrijfsvoering, P&O en financiën, inkopers en facility managers.
Door de korpsleiding van de regio Midden en West Brabant en het lectoraat Verkeer & Milieu van de Politieacademie wordt van harte medewerking verleend aan deze dag. Ook wordt de ‘Duurzame Dinsdag Politie’ in nauwe samenwerking met de projectgroep ‘Korps van de Toekomst’ georganiseerd. Dit project, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt uitgevoerd, heeft tot doel een beeld te schetsen hoe een optimaal functionerende politieorganisatie er in de 21e eeuw uitziet. Duurzame ontwikkeling is een van de thema’s in het ‘Korps van de Toekomst’, naast de onderwerpen leiderschap, cultuur, denken in processen en verbinding met de toekomst.

De aanpak van het project ‘Korps van de Toekomst’ is gericht op beďnvloeding van individuele politiemensen ‘van onderaf in de organisatie’ (rizoombenadering). De ‘Duurzame Dinsdag Politie’ richt sluit hierop aan door het stimuleren van visieontwikkeling en meningsvorming van management en beleidsmakers.
Politie Nederland werkt al ruim tien jaar aan de hand van het INK-kwaliteitsstelsel aan duurzame organisatieontwikkeling. In de afgelopen twee decennia heeft de politie op tal van terreinen een grote groei doorgemaakt. Gericht werken aan duurzame oplossingen en hierover aktief communiceren kan het vertrouwen van burgers in de politie en de verbinding met huidige en toekomstige medewerkers verder versterken.
Graag willen wij u middels deze brief dit initiatief onder de aandacht brengen, in de hoop dat dit kan worden meegenomen in de koffer met duurzame initiatieven op 2 september a.s.

Hoogachtend,

Drs.W.P. Dijkshoorn & Mw. J.M. Renes


Kwaliteitsbureau Politie"