Aanmelding nieuwe initiatieven Duurzaam Koffertje en voordracht kandidaten eerste Duurzame Lintjes geopend

Op dinsdag 27 mei verrichtten Jurr van Dalen (voorzitter stuurgroep Duurzame Dinsdag/algemeen directeur IVN) en Rianne Meester (lid commissie Duurzame Ontwikkeling van de Nederlandse Vrouwenraad) de officiŽle aftrap voor Duurzame Dinsdag 2008. Vanaf nu kan iedereen kandidaten voordragen voor de eerste Duurzame Lintjes en nieuwe initiatieven aanmelden voor in het Duurzame Koffertje. Zowel de uitreiking van de Duurzame Lintjes als de overhandiging van het Duurzame Koffertje aan een vertegenwoordiger van het kabinet vinden plaats op Duurzame Dinsdag, de eerste dinsdag van september, twee weken voor Prinsjesdag.

Deze duurzame lintjesregen is een nieuw element van deze (tiende) editie van Duurzame Dinsdag. Jurr van Dalen: ĒHiermee benadrukken de Duurzame Dinsdag-partners het belang van doen in plaats van praten, het plezier erin houden, het benadrukken dat er veel gebeurt op het terrein van duurzaamheid in de samenleving.ď Alle personen met bijzondere verdiensten op het gebied van duurzaamheid kunnen worden voorgedragen voor een Duurzaam Lintje. Dit kan via de website www.duurzamedinsdag.nl. Behalve de uitreiking van deze eerste tien Duurzame Lintjes vindt op Duurzame Dinsdag (de eerste dinsdag in september) zoals sinds 1999 gebruikelijk ook de overhandiging plaats van het Duurzame Koffertje aan een vertegenwoordiger van het kabinet. (precies twee weken voor het financiŽle koffertje van de Minister van FinanciŽn op de derde dinsdag).
Burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen voor onderwijs en wetenschap hebben hiermee de mogelijkheid om hun belangwekkende en steunwaardige duurzame initiatieven onder de aandacht te brengen van politiek en samenleving.

Duurzame Dinsdag gaat ook regionaal. Om nog meer het initiatief vanuit de samenleving te stimuleren zijn er in Limburg en Zuid-Holland provinciale edities van Duurzame Dinsdag.