Educated Choices: Duurzaam Inkopen in het Hoger Onderwijs

Het doel van het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform (LHUMP) is het integreren van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Hiermee wordt bedoeld in het onderwijs, in de bedrijfsvoering en in de denkwijze van de studenten en medewerkers. Op zowel hogescholen als universiteiten wijzen we mensen op duurzame alternatieven voor allerlei zaken en regelingen. Wij zien dit als een belangrijke taak, aangezien de studenten van nu een grote rol zullen spelen in de maatschappij van de toekomst. Het is daarom van belang dat zij tijdens hun studie bekend worden met het concept duurzaamheid en dit ook weten te integreren in hun levensstijl en toekomstige werk. De onderwijsinstelling heeft daarbij de taak een duurzame visie uit te dragen, zodat zij het goede voorbeeld geven aan hun studenten en medewerkers. Daarnaast zijn deze instellingen vaak zo groot dat hun keuze voor duurzame producten een substantiële bijdrage levert aan de afzetmarkt van deze producten.

In het project ‘Educated Choices: Duurzaam Inkopen in het Hoger Onderwijs’ richten we ons, wat betreft het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het creëren van draagvlak hiervoor, op het gehele inkoop- en aanbestedingsbeleid van hoger onderwijsinstellingen. Wij noemen het project Educated Choices omdat bewustwording een belangrijk aspect is in het project. Niet alleen bij studenten, maar ook bij hoger onderwijsinstellingen. De keuzes die zij nu maken, hebben hun weerslag op de toekomst van onze maatschappij en ons klimaat.

 

 

 

Woon- en werkproject voor mensen met een verstandelijke handicap in nieuwe wijk Leidschenveen

Woon- en werkproject voor mensen met een verstandelijke handicap in een nieuwe wijk Leidschenveen, werkzaamheden in de kinderboerderij én een restaurantje met optimale integratiemogelijkheden.
Veel duurzaam bouwmaatregelen en aandacht voor sociale samenhang in de wijk.

 

 

 

Duurzame Driehoek

In de driehoek ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg werken onder de vlag van de Duurzame Driehoek op dit moment zestien partners samen aan duurzaamheid. Dit zijn de gemeenten Bernheze, Best, Boxtel, Eindhoven, Oisterwijk, Oirschot, Sint-Oedenrode, Schijndel, ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Son en Breugel, Tilburg, Veghel en Vught, het Waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant.
De intentieverklaring ‘Duurzame Driehoek’, ondertekend op 23 november 2003, vormt hiervoor de basis. De deelnemende partijen hebben de ambitie om de
komende jaren daadwerkelijk een sprong te maken naar een duurzame ontwikkeling van het gebied. Het besef van de bestaande natuurlijke, historische en culturele waarden van het gebied, waaronder Het Groene Woud, is de motor voor de samenwerking. Naast de uitvoering van projecten willen de partners van de Duurzame Driehoek ook andere organisaties mobiliseren. De inzet is om zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en burgers actief te betrekken bij de duurzame
ontwikkeling van het gebied. Om duurzame ontwikkeling in de regio te realiseren wordt jaarlijks een aantal concrete projecten uitgevoerd, passend
binnen een vooraf vastgesteld thema. Voor 2005 en 2006 zijn de thema’s:  bevordering van biodiversiteit en vermindering van de CO2-uitstoot. De afgelopen tijd heeft de Duurzame Driehoek verschillende duurzaamheidsprojecten uitgevoerd. Zo is Banisveld, het geografische middelpunt van het gebied, ingericht voor natuurrecreatie. Ook zijn leerlingen van het Voortgezet Onderwijs een weddenschap aangegaan met bedrijven in de regio met als inzet CO2-reductie. Daarnaast organiseerde de Duurzame Driehoek de Puur Wonen Estafette: een route langs bedrijven en woningen die duurzaam gebouwd zijn in combinatie met een beurs over dit thema. Op het door de Duurzame Driehoek georganiseerde symposium in 2004 hebben de 120 deelnemers een selectie gemaakt uit een groot aantal nieuwe projectideeën.
11 projecten starten daadwerkelijk in 2005. Deze sluiten aan bij de gekozen thema’s en zijn zeer uiteenlopend van aard: van kleinschalige windenergie tot publiekscursus, spaarlampencampagne, ecologische knooppunten en de ontwikkeling van een groene kaart.

 

 

 

Ode aan de Boom

Ode aan de boom gaat over de waarden van bomen. Een tentoonstelling in het Atrium van het stadhuis van Den Haag van 25 september t/m 13 oktober. Ontwikkeling van lespakketten voor groep 7, lezingen voor scholieren en volwassenen en wandelingen voor jong en oud.
 
Ode aan de Boom is een tentoonstelling om waarden van bomen in al haar facetten dichter bij kinderen en hun ouders te brengen. Zo komt het “buitenonderwijs” weer hoog op de agenda opdat ieder bomen leert waarderen. De tentoonstelling, de wandelingen en lezingen zijn fascinerend, inspirerend en ze spelen in op actuele onderwerpen.
Belangrijk onderdeel is milieu en techniek, met aandacht voor bomen als levende zuurstof- en suikerfabriek, CO2-opslag en wegvangen van stofdeeltjes uit de lucht (fijnstof).

Voor kinderen is een lespakket ontwikkeld en is een junglebus beschikbaar. Na bezoek aan de tentoonstelling en een wandeling gaan ze spelen in het Haagse Bos. De thema’s van de lezingen zijn o.a. “Bomen behouden” en “Waarden van bomen voor bewoners van de stad” waarin deskundigen ingaan op innovatieve mogelijkheden om met bomen en groen het leefklimaat in de stad te verbeteren. Wandelingen langs Monumentale Bomen.
De tentoonstelling reist door Nederland.

 

 

 

Een zonnetje voor je omgeving

Kinderen verzamelen afval in de buurt van school en maken hier onder inspirerende begeleiding van (ook) een kunstenaar kunstwerken van die in een museum worden tentoongesteld; de opbrengst (museumbezoek, verkoop) gaat naar een door de kinderen te bepalen duurzaam goed doel. Achterliggende visie: Er komt, terecht, steeds meer aandacht voor cultuureducatie in het primair onderwijs. Dit hoeft niet duur of ver van het bed te zijn. Tegelijkertijd komt er steeds meer aandacht voor sociale cohesie. En er wordt steeds meer gebruik gemaakt van vakonderwijs zoals inzet van kunstenaars in het primair onderwijs. Kortom: het mes snijdt aan vele kanten met dit junk art - community art project. Toelichting: als educatief museummedewerker heb ik ruime ervaring in het geven van workshops voor scholen, zodat ik goed zicht heb op de wenselijkheid en haalbaarheid van een project. Mijn hart ligt bij community art, en junk art vind ik daarbij altijd een goede vorm.

 

 

 

Leve Leven! in de inburgering, leren energie en water besparen, gezond wonen en afval scheiden

De communicatie tussen instanties en inburgeraars (oud- en nieuwkomers) op het gebied van milieu en wonen is niet optimaal. Door taalproblemen en cultuurverschillen begrijpt men elkaar vaak niet goed. Veel zaken op het gebied van wonen verschillen met het eigen land. Men handelt niet altijd milieubewust (denk aan bewust omgaan met water, energie en afval). De energierekening is vaak moeilijk te lezen en goed luchten en ventileren is een onderwerp dat voor veel nieuwkomers onbekend is. Het programma Leve Leven! in de inburgering speelt hier op in. Voorlichters van autochtone en allochtone afkomst geven door gebruik te maken van foto’s en voorbeeldmateriaal informatie over:
• Energie en gezond wonen: Er blijken regelmatig problemen te zijn met vocht en schimmel in huis. Informatie over luchten en ventileren, waarbij rekening gehouden wordt met verwarming, blijkt voor veel deelnemers nieuw en draagt bij aan een goede gezondheid.
• Water: De waterkringloop, het gebruik van water en waterbesparende maatregelen. Rioolwaterzuivering en productie van drinkwater wordt besproken. • Leve Leven: In deze module wordt aandacht besteed aan duurzaam leven. Deelnemers worden aangezet zelf doelen te stellen om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
Het blijkt dat veel van de informatie die tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten gegeven wordt onbekend is voor de deelnemers. Deelnemers vinden dit heel belangrijke onderwerpen.

 

 

 

Duurzame evenementen

Stichting Louis d’Eco zet zich al ruim 10 jaar in om festivals en evenementen milieuvriendelijker te maken.
Op vele manieren draagt dit bij aan een verminderde CO2-uitstoot en dus een beter klimaat. Zo is met het gebruik van duurzaam kunststof Eco-glazen met statiegeld, als alternatief voor wegwerpbekers, al een enorme CO2-besparing bereikt ten opzichte van het gebruik van wegwerpglazen. Door het gebruik van deze Eco-glazen bij alle evenementen in Nederland te verplichten, kan nog veel meer bereikt worden. Helaas is hier onvoldoende politieke steun voor en wordt momenteel zelfs een minder milieuvriendelijk alternatief, de composteerbare biobeker, met 1,5 miljoen euro overheidssubsidie (EZ) in de markt gezet.
Met de beheersing van vervoers- en verkeersstromen bij evenementen worden lange files voorkomen wat ook extra CO2-uitstoot voorkomt. En ook op het gebied van energiemanagement is veel te bereiken wanneer de vele ronkende aggregaten worden vervangen door een aansluiting op het vaste (groene) energienet.

 

 

 

Actief in de buurt: spel voor wijkbewoners

Aarde-Werk heeft meerdere projecten ontwikkeld om bewoners van (multiculturele) wijken samen te laten werken aan duurzaamheid. Naast nadenken en acties ondernemen op het gebied van afval scheiden, energie en water besparen levert ook samen leven en actief zijn in de wijk een bijdrage aan duurzaamheid. Het klimaat onderling: daar steken we graag energie in. Aarde-werk heeft hiervoor het spel ‘Actief in de buurt’ ontwikkeld.

Doel van het spel is: Zelf ontdekken wat je aan mogelijkheden hebt om actief te zijn in je buurt .Voor veel (nieuwe) Nederlanders is de stap naar het vrijwilligerswerk of actief zijn in de buurt een grote stap. Door het spelen van dit spel kan de speler ontdekken dat hij/zij misschien al betrokken is bij de omgeving. De speler komt achter eigen kunnen, weten en capaciteiten. Het uiteindelijke doel is dat alle spelers op korte termijn een actie voor de buurt gaat ondernemen.

 

 

 

Waterstof thuis

Thuis duurzame energie opwekken en omzetten in waterstof. Deze waterstof mengen met aardgas voor koken en cv. Of deze waterstof omzetten in stroom met brandstofcel.....Of je auto of brommer ermee tanken

 

 

 

www.gemeente.allesduurzaam.nl

Digitale Groene Gids, voor uw gemeente
Steeds meer mensen zijn op zoek naar kwaliteitsvolle, veilige en gezonde producten. 'Waar komt ons voedsel vandaan? Hoe gezond is mijn woning of werkplek? Waar kan ik dingen kopen die betrouwbaar en echt zijn?'
Aarde-Werk verzamelt al acht jaar gegevens over duurzame producten en diensten, wat hun kwaliteit is en waar je ze kunt kopen.

Digitale Groene Gids voor uw gemeente
Aarde-Werk biedt gemeenten een digitale gids voor de burgers van de gemeente, gekoppeld aan ons duurzame portaal www.allesduurzaam.nl. Een geweldige kans om lokale duurzame initiatieven onder de aandacht te brengen van een groot publiek. Dit heeft Aarde-Werk inmiddels gerealiseerd voor de provincie Utrecht www.provincieutrecht.allesduurzaam.nl en de gemeenten Soest, Amersfoort, Utrecht en Nieuwegein.

Het is een concept dat voor elke gemeente in Nederland ingezet kan worden. Aarde-Werk is momenteel eveneens de digitale groene kaart voor een gemeente aan het voorbereiden.
De in de digitale gids genoemde adressen zijn met symbolen zichtbaar op een plattegrond van de gemeente. Zie voor meer informatie: http://www.aarde-werk.nl/uitgaven/groene_gids

 

 

 

De Jonge Vliegende Hollander

De Jonge Vliegende Hollander is een organisatie waar jonge mensen in de leeftijd van 19-26 jaar opgeleid worden tot innovatieve, omgevingsbewuste en duurzame ondernemers. Ze leren in de tweejarige opleiding wat het betekent om aan jezelf te werken, keuzes te maken. Persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling staan centraal. Het is een combinatie van leren (action learning) en werken.
Via de Jonge Vliegende Hollander gaan ze projecten uitvoeren bij bedrijven die hun duurzaamheid (MVO) willen ontwikkelen. Door nieuwe producten te creëren met behulp van duurzame materialen, door nieuwe manieren te bedenken in het omgaan met energiebronnen, door generatieleren te introduceren bij organisaties, door projecten te starten ter bevordering van de cohesie in de samenleving, door de minder bedeelden weer een financiële toekomst te geven e.d. Het gaat erom nieuwe oplossingen te creëren voor bestaande problemen.
Het eerste jaar werken ze gemiddeld twee dagen per week en studeren ze drie dagen per week. In het tweede jaar werken ze drie dagen per week en studeren ze 2 dagen per week. De organisatie is er voor en door de jongeren. De organisatie is 24 uur per dag open. Allen hebben een sleutel zodat ze op ieder moment het pand kunnen betreden. De opleiding combineert traditionele vakken zoals marketing, ICT, Finance met muziek, dans, sport maar ook filosofie, transformatiekunde, psychologie, kwantummechanica e.d. Het gaat dus om het optimaal gebruik maken van en ontwikkelen van body, mind en soul.
Zodoende leren ze ook hun eigen onderneming op te zetten vanuit ontstane ideeën. Als ze de organisatie verlaten richten ze hun eigen onderneming op of gaan aan de slag bij organisaties als stafmedewerker, projectmanager e.d. vooral ten behoeve van doorvoeren van duurzame veranderingen.

 

 

 

Energiebesparing door voorlichting

Voorlichting aan bewoners van woningen tussen 1945 en 1975. Door specifieke voorlichting te geven over door mij onderzochte onderwerpen kan er héél veel energie worden bespaard.

 

 

 

Kringloopnet

Duurzaam gebruik van goederen en materialen door hergebruik levert een aanzienlijke besparing op van CO2 uitstoot en daarmee een verbetering van het klimaat. Doel van Kringloopnet is het bevorderen van hergebruik door op overzichtelijke wijze alle leveranciers van gebruikte goederen en materialen in Nederland in beeld te brengen. De leveranciers worden weergegeven op de kaart van Nederland, waardoor bezoekers van de site snel de dichtstbijzijnde leverancier kunnen vinden.

Op de websites van Kringloopnet worden de leveranciers van gebruikte goederen en materialen per productgroep opgenomen. Vermelding op de kaarten van Kringloopnet is en blijft gratis omdat alleen op die manier een compleet overzicht van alle leveranciers kan worden gegeven. Juist die compleetheid maakt duidelijk hoeveel mogelijkheden er in Nederland zijn om gebruikte producten en materialen aan te schaffen.

 

 

 

Klimaatneutrale producten

De 12 provinciale milieufederaties ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling en introductie van klimaatneutrale producten. Dit zijn producten die geen negatief effect hebben op het klimaat. Ze zijn schoon omdat ze energiezuinig geproduceerd worden, met duurzame energie. Alle uitstoot die desondanks bij de productie nog vrijkomt, wordt gecompenseerd door de aankoop van bos, of CO2 certificaten. Tot op heden doen 12 bedrijven mee, wisselend van hotelketen, rockband tot een grote energieleverancier.

 

 

 

Dikke truiendag

VeM wil in de stad Utrecht een ‘Dikke truiendag’ organiseren naar Belgisch voorbeeld. Op deze dag wordt de verwarming op scholen en bedrijven een graad (of meer) lager gezet. Het doel van deze actie is een zo breed mogelijk publiek aan te zetten tot een structurele verlaging van het energieverbruik. De actie zorgt op de dag zelf voor 7% minder energieverbruik door de deelnemende scholen en organisaties. Voorafgaand aan de dikke truiendag zullen workshops, presentaties en activiteiten (over energiebesparing en/of klimaatverandering) gegeven worden bij diverse organisaties, zoals buurthuizen, moeder-en-kindcentra en vrouwenorganisaties (waaronder organisaties voor zwarte-, migranten- en vluchtelingenvrouwen).

Tijdens de dag zelf is het de bedoeling dat alle deelnemers letterlijk een dikke trui dragen, zodat de verwarming inderdaad lager kan. Verder zijn er allerlei andere acties mogelijk: warme soep of chocolademelk uitdelen, ochtendgymnastiek, een ontwerpwedstrijd voor warme truien, standbystickers voor elektriciteitsschakelaars uitdelen, opruimen i.p.v. achter de computer werken, etc.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze dag jaarlijks georganiseerd wordt.

 

 

 

Streekshoppen: lekker en gezond, eet wat uit de streek komt!

'Streekshoppen' wil streekproducten geproduceerd in de provincie Utrecht naar de stad halen. Een tweede doel is het bewustzijn van de herkomst en productiewijze van ons voedsel bij de consument te vergroten.

Streekshoppen betekent winkelen in je omgeving, dat is lokaal/regionaal, actief en seizoensgebonden. Je fietst de benodigde ingredienten voor een recept bij elkaar. Het is een unieke samenwerking tussen voedselproducenten, horeca ondernemers, (super)markten en de daarachter liggende voedselketens. Dit versterkt de band tussen stad en platteland en producent en consument!

Het idee wordt gelanceerd door middel van het Utrechts kaasplankje met de lekkerste kazen geproduceerd rondom Utrecht.

 

 

 

Live Cool!

Live Cool!
Het klimaat verandert. Sneller dan goed voor ons is. De Kleine Aarde daagt je uit te kiezen voor een nieuwe leefstijl: Live Cool!. Doel van het project is het ontwikkelen van een interactieve module op de site van De Kleine Aarde om mensen deel te laten nemen aan de uitdaging klimaatneutraler te gaan leven: Live Cool!. Deelnemers spreken af dat zij bepaalde acties gaan uitvoeren en worden daar via mail op een positieve, leuke en speelse manier aan herinnert. Via een forum kunnen zij in contact komen met andere deelnemers van Live Cool! en elkaar op die manier ook elkaar stimuleren tot een duurzamere leefstijl. De deelnemers maken kans op allerlei leuke voordeeltjes in de zin van klimaatneutrale producten, reizen of uitjes. Als ze tenminste inderdaad klimaatvriendelijke acties hebben ondernomen.

 

 

 

Zonneterp

Zonneterp is een zelfvoorzienend dorpje (of woonwijk) met een glastuinbouwkas. De kas is de grote zonnecollector voor het dorp. Zomerwarmte wordt voor de winter in de bodem opgeslagen. Kringlopen voor voedsel, water, afval en energie worden volledig gesloten. In dit dorp wordt je je bewust van de kringlopen die het leven op aarde gaande houden. Je bent actief deel van die kringloop. Je 'ecologische voetafdruk' is er minimaal, en de kosten van levensonderhoud zijn er lager dan in de industriële maatschappij.
 

 

 

 

Waterstof energie

geen kerncentrale maar waterstofcentrales. Dit is schoner en beter je kunt met verschillende experimenten mee doen. Het is in de toekomst veiliger en geeft minder/geen smerige uitstoot maar water als afval produkt. En je hebt nog iets dat al sinds de jaren 70 bestaat: zero point energie; je gebruikt een beetje stroom en krijgt het dubbele weer terug.

 

 

 

Energie uit hemelwater

De Molenbeek komt vanuit het zuiden Roosendaal instromen. Vlak voor de stadsrand zit een sluis in de beek (verval ca. 1,5 m) en is er naast de beek nog veel ruimte voor bufferopvang van water. Dit water komt uit een tweetal wijken in de stad.
Binnen een jaar ondergaat de beek een metamorfose waarbij de beek meer moet gaan meanderen en een meer natuurlijk karakter moet krijgen. Momenteel komen in de stad nog enkele overstorten uit op de beek. In de toekomst (binnen 10 jaar??) zal het rioolstelsel worden gescheiden en zal er alleen hemelwater in de beek komen. De bufferopvang van dit hemelwater bij hoosbuien ligt echter buiten de stad op een hoger gelegen terrein. Het idee is om de energie uit het hemelwater te gebruiken om ditzelfde hemelwater omhoog te pompen naar de bufferopvang (eventueel ook verval van sluis gebruiken).
Het bewonersplatform Tolberg heeft dit idee ingebracht in een inspraakavond met gemeente, MEC en adviesbureau.

 

 

 

Wegen wind energie

Op de middenberm tussen twee weghelften van de snelweg waarbij voertuigen aan beide kanten vlak langs de reling rijden (bijv. A10 west) kan de verplaatsingswind die ontstaat door het langs rijden van voertuigen worden opgevangen door kleine vertical windmolens te plaatsen in de middenberm. Deze energie kan o.a. worden gebruikt voor verlichting van de wegen

 

 

 

Waterberging zonder ruimtebeslag

Idee: Waterberging besparing op ruimtebeslag
Probleem:
Bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen moet vaak tot 10% van het grondareaal bestemd worden voor waterberging, 20% is groen en 20% is wegen, 50% is dan maar bruikbaar bedrijfsterrein. De verplichting is daarbij dat bij grote regenval hemelwater tijdelijk gebufferd kan worden alvorens de poldergemalen het wegpompen of het in het riool verdwijnt. Door de waterberging wordt het bedrijfsterrein dus voor ca. 10% niet benut en er worden kostbare waterpartijen aangelegd. Daarbij komt het dat grote regenval maar enkele keren per jaar echt voorkomt. Ook moeten er soms waterberg-bezinkbassins worden aangelegd om overstort van het riool in openbaar water te voorkomen.
Het Idee: waterberging besparing op ruimtebeslag
Kantoren, opslagloodsen en productiehallen worden meest voorzien van zelfdragende berijdbare betonnen vloerconstructies, met daaronder onbenutte vochtige kruipruimtes waar vaak toch al water in staat. Voor bebouwing wordt meestal slechts 50% van het aangekochte bedrijfsterrein gebruikt. Hieronder kan dus waterberging plaatsvinden.
a) Bij grote regenval wordt het hemelwater van het dak de productiehal of kantoorgebouw eerst naar de kruipruimte afgevoerd. De grote kruipruimtes dienen dus als buffer waar bijv. 30 cm water onder moet kunnen staan. Het hemelwater loopt daarna langzaam weg naar het riool of oppervlaktewater zodra daar het niveau weer zakt. Een kleine vlotter regelt dit door het niveauverschil, anders is een kleine pomp nodig.
Conclusie:
Het bedrijfsterrein kan tot ca 10% meer bebouwd worden omdat open water niet nodig is, overbelasting van het riool wordt voorkomen en waterbergbassins en overstorten zijn dan ook niet nodig.
b) Idem als bij a) maar men creëert diepere oftewel hogere kruipruimte met een open verbinding naar het oppervlaktewater, de waterberging van het bedrijfsterrein bevindt zich dan grotendeels onder de gebouwen. Er blijft dus permanent water onder de gebouwen.
Conclusie:
Het bedrijfsterrein kan tot 10% meer bebouwd worden. Een enorme kapitaalwinst d.m.v. besparing van ruimtebeslag op bouwgronden en met geringe kosten.
Nb. Kruipruimtes zullen voorzien moeten zijn van ventilatie en van preventie tegen ongedierte.

A.C. de Groot

 

 

 

Energy Efficient Computing (voorlopige werktitel)

Computers, servers en aanverwante apparatuur, sterk groeiend aantal wereldwijd, vormen één van de belangrijkste bronnen van energieverspilling, zowel direct als indirect (bijvoorbeeld airco's in kantoren). De ernst en omvang van dit probleem wordt nog nauwelijks onderkend, zowel door gebruikers, politiek als industrie.
Het project wil hierin verandering brengen, ondermeer door:

- Bewustwording over het uit de hand lopend energiegebruik van PC's en van ICT in het algemeen (zeer actueel m.b.t. data houses en internet providers)
- Productie energiezuinige voorbeelden (PC's en servers), waarvoor de technologie al lang beschikbaar is, maar nog nauwelijks ingezet wordt voor energiebesparing c.q. klimaatbescherming
- Consumentenvoorlichting, w.o. praktische 'doe het zelf' handleidingen voor dummies
- Lobby voor aanscherping van de nieuwe 'draft Energy Star 2007 specification' (belangrijkste energie-keurmerk voor computers)
- Lobby bij de ICT-industrie voor energiebesparende computers en aanverwante apparatuur en inhoudelijke hulp bij dit 'verantwoord ondernemen' en de maatschappelijke marketing daarvan.

 

 

 

Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan

Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan is een project voor de kinderen uit de verschillende groepen van het basisonderwijs. Ze leren via een mix van leuke, goed te begrijpen spellen zoals het afvalspel, een waterpuzzel, het energiekwartetspel of een waarden en normen kwartetspel hoe we in Nederland omgaan met ons afval, energie, water en aan welke waarden en normen we in Nederland gehecht zijn. De spellen zijn geen complete lespakketen maar kunnen door de kinderen zelf worden gespeeld, zowel op school als thuis. Al spelende leren kinderen al op heel vroege leeftijd hoe we in ons land op een duurzame wijze met respect voor mens en natuur graag willen leven.

 

 

 

Jongeren Klimaattop 2006

De komende maanden verdiepen leerlingen van scholen uit het voortgezet onderwijs in heel Nederland zich in het thema 'Klimaatverandering'. Ze onderzoeken de gevolgen van klimaatverandering voor henzelf én voor jongeren in de Derde Wereld. Hierover hebben ze ook contact met scholen die meedoen in Guatemala en Burkino Faso. De resultaten van hun werk presenteren ze op 17 november in Den Haag en daarbij geven ze aanbevelingen aan de Nederlandse regering wat die op dit moment aan dit probleem kan doen.

 

 

 

De Berezina, het energieschip

De Berezina (1908), voormalig stoomsleepschip, wordt in drie jaar omgetoverd tot schoon energieschip. Het schip word als broedkamer en expositieschip een voorbeeld voor een duurzame scheepvaart. Tijdens het International Polar Year (2007/8) wordt met het schip een link gelegd tussen energievraagstukken en de bewoners van het Noordpoolgebied, De Inuit.

 

 

 

Besparen door te sporten en nog beloond worden ook

Bij sportscholen verliezen mensen (bewust) veel energie, zonde om die energie verloren te laten gaan. Hieruit kwam het volgende idee: Een 'dynamo' die de kinetische energie uit spinnigfietsen of fitnessapparaten (op sportscholen) opslaat en omzet in elektriciteit, deze energie kan dan direct gebruikt worden om bijv. een ventilator aan te sluiten. Sporters worden zo door zichzelf gekoeld. Hoe harder men fietst hoe meer beloning (koelte) men krijgt. Steeds meer mensen gaan naar sportscholen en ook spinning (fietsen) is een trend. Airconditioning kost veel energie en geld. Op deze manier wordt energie bespaard doordat de airconditioning minder hard hoeft te werken. En hoe harder men sport hoe meer beloning men krijgt, waardoor ze een soort competitie (met zichzelf of anderen) aangaan.
Daarnaast wordt het bewustzijn voor energiebesparing verhoogd op een leuke eenvoudige manier. Iedereen kan er aan mee doen zonder extra moeite. Een goed gevoel bij het sporten dus!

 

 

 

Wij zijn de tomaten

Uitvoering van de praktijkles 'En wij zijn de tomaten' horend bij de gelijknamige lessenserie in de provincie Gelderland.
Het project 'En wij zijn de tomaten' is bestemd voor groep 7-8 van het basisonderwijs, maar kan ook worden omgebouwd voor andere doelgroepen (inclusief volwassenen).
Het project bestaat uit drie voorbereidende lessen op school, een praktijkles over energiegebruik in de thuissituatie en een evaluatie op school.
De leerlingen worden in groepjes uitgedaagd een feestje te bouwen en een huishouden te verzorgen, maar met verantwoord energiegebruik.
Op school bereidt de leerkracht het feestje c.q. de praktijkles voor met 3 lessen over het belang van energie, de problemen die ons huidige energiegebruik oplevert en over de mogelijke oplossingen.
Na de praktijkles is er nog een afsluitende les waarin de leerlingen hun leerervaringen samenvatten.

 

 

 

Natuurwerk in Gelderland

Ruim 250 natuur- en milieuorganisaties in de provincie maken gebruik van vrijwilligers bij het uitvoeren van hun activiteiten. Elke organisatie heeft hierbij te maken met het werven van vrijwilligers, het trainen van vrijwilligers en de inzet van en samenwerking met vrijwilligers.
Naast het werven van nieuwe vrijwilligers is het ook van groot belang om de deskundigheid van de bestaande vrijwilligers op peil te houden of verder te vergroten. Daarbij speelt ook het feit dat het organiseren van thema-avonden en cursussen vaak leidt tot aanmelding van nieuwe vrijwilligers, die zich willen gaan inzetten.
Naast andere onderwerpen, wordt ook ingezet op vergroten van deskundigheid op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid.

 

 

 

Utrecht te voet

Utrecht te voet is een 'pilot' voor een veelomvattender idee: stad-te-voet, het ideaalbeeld dat iedere stad en haar ommeland te voet bereikbaar is. In 2005 hebben we door middel van vijf gemarkeerde wandellijnen de binnenstad van Utrecht verbonden met het landschap buiten de stad. Steeds werd als eindpunt een station, of eindhalte sneltram gekozen. Wandelaars kunnen dus te voet op pad vanuit de stad en daarna met het openbaar vervoer weer terug. Of andersom, want de routes zijn in twee richtingen gemarkeerd. In 2006 hebben we het aantal wandellijnen vergroot tot in totaal 13.
De wandellijnen zijn tussen de 8 en 17 km lang. Ze zijn gemarkeerd door middel van gekleurde pijlen. Elke route heeft een eigen kleur. De routes vormen samen een netwerkje. De markering (bewegwijzering) wordt onderhouden door een werkgroep van vrijwilligers uit Utrecht en omgeving.
Van elke wandellijn is een eenvoudig kaartje en een routebeschrijving. Deze zijn gratis te downloaden van de site. Door gebruik te maken van de website, kan steeds worden ingespeeld op actualiteiten: tijdelijke wegomleggingen, of routeverbeteringen. Bij iedere poging om stad-en-ommeland te verbinden stuiten we op knelpunten: barrières, problemen met toegankelijkheid, en een tekort aan wandelkwaliteit. Deze worden vastgelegd in een knelpuntennotitie en voorgelegd aan de lokale overheden, met het verzoek om deze knelpunten op te lossen. De lijnen kennen enige flexibiliteit; verbeteringen in de tracering kunnen snel worden doorgevoerd, zowel in het veld als in de beschrijving en op de website.

 

 

 

Het klimaat in de Schaduw

Buitenterreinen van scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn nog veel ingericht met betonnen tegels. Juist nu, 19 juli - tweede hittegolf van 2006, is het zeer welkom als het buitenterrein is ingericht met schaduwbomen, struiken en/of klimplantwanden die natuurlijke verkoeling geven. Daarnaast kan de buitenruimte aantrekkelijker worden gemaakt met struikengangetjes, fruitbomen, grasstukjes, klimbomen, speelheuvel en een moestuin.
Een natuurlijk ingerichte buiten(speel)ruimte biedt mogelijkheden voor natuureducatie en natuurbeleving dicht bij huis.

Ook nabij ouderencentra kan er meer schaduw gecreëerd worden met voorbeelden zoals hierboven genoemd. Bloementuinen om naar te kijken of te wandelen is heel prettig, echter tijdens warme dagen geven bomen, struiken of klimplantenwanden meer verkoeling.

Ook is het in de woonwijk welkom als er bankjes neergezet worden waar 1 of 2 bomen naast staan voor natuurlijke schaduw.

 

 

 

Verduurzaam de duurzame brancheorganisaties!

Nederland telt vier brancheorganisaties voor duurzame energie-producenten en dito, vaak bekende en ‘rijke’ toeleveranciers. Deze worden regelmatig door derden benaderd voor samenwerking, evenementenorganisatie en beleidsadvies. Zo hopen zij binnen te komen bij vereniging én aangesloten leden. Doch, de aanvraag stagneert vaak omdat de vrijwillige inzet van de individuele bestuursleden beperkt is. Ook is op het gebied van communicatie onvoldoende deskundigheid om het gevraagde naar waarde in te schatten.

1. Aan elke brancheorganisatie wordt een communicatieadviesbureau/sponsor gekoppeld.
2. Verzoeken gaan via e-mail naar betreffend communicatiebureau.
3. Op de brancheorganisatiewebsite verschijnt diezelfde dag zowel vraag als communicatieadvies.
4. Bestuursleden ontvangen daarna een e-mail om vraag en behandeling te beoordelen en vrij te geven voor de leden.
5. Leden loggen dagelijks in om bij te blijven.
6. Daarnaast stuurt het communicatieadviesbureau wekelijks een e-mail naar de gehele vereniging met capita selecta (met links naar de behandelde vragen) van de afgelopen dagen.

 

 

 

Oprichting van Stichting Herwaardering en Categorisering Woonstraten met als belangrijkste onderdeel de Raad van Straten

1. Oorsprong: ruim 15 jaar studie naar herstel sociale cohesie en verlies van speel- en leefruimte voor de deur.
2. Aantonen via project speelstraten in proefstad ('s-Hertogenbosch) dat burgers 'iets anders' met hun eigen straat (lees eigen directe woon- en leefomgeving) willen.
3. Project succesvol:
- tussen 2000 en nu meldden zich zo'n 150 Bossche straten aan om geregeld van hun straat een auto- en verkeersvrije speelstraat te maken. (lees: gedragsbeïnvloeding t.a.v auto-parkeren)
- van die 150 maakten ruim 100 woonstraten (niet alle aanmeldingen konden worden gehonoreerd) tezamen zo'n 2000 (tweeduizend) keer van hun straat een speel- en leefparadijs.
Conclusie: mensen willen 'iets anders met hun straat'.
Conclusie: Deelname aan co-productie met VROM (project Publiek en Politiek...'voorzieningen in de wijk') leidde tot een uiterst positieve beschrijving van de fundamentele waarde van de woonstraat voor herstel van sociale cohesie etc maar niet tot een concreet project mbt de woonstraat. Wél maakte minister Sybilla Dekker de slogan na presentatie....in een goede straat is een goed ontmoetingsklimaat....lees hier steeds de verandering van het gedrag van de burger t.a.v. parkeren van diens auto.
Doel nieuw project.:
De Stichting HCW (Herwaardeing en Categorisering Woonstraten) wil met de leden van de Raad van Straten een boek en een documentairefilm laten maken. -het boek wordt een verzameling van door wetenschappers geschreven artikelen over de woonstraat. Deze artikelen zullen overigens ook aan de pers worden aangeboden. Schrijvers zijn hooggewaardeerde pedagogen, psychologen, sociologen etc..
-in de docufilm worden voorbeelden van goed en slecht ruimtegebruik getoond m.b.t. de straat c.q. het leefklimaat voor de deur. In alle gevallen is ander rij- en parkeergedrag een belangrijke factor.
Doel is bewustmaking welke tot nieuwe politiek moet leiden t.a.v. het ruimtegebruik van de woonstraat.
De C van Categorisering.....categorisering van de woonstraat in bijv. woon-/verkeerstraat en woon-/leefstraat kan leiden tot bewustmaking /discussie op meerdere maatschappelijke en politieke vlakken (zoals koopgedrag t.a.v. woning, fiscalisering van de leefomgeving etc).

 

 

 

hergebruik van regenwater met flexibele zak

Vrijwel elke wooneenheid of bedrijf heeft een kruipruimte waar normaliter de water- en gasleidingen lopen en die van de telecommunicatie, voor de rest wordt die ruimte niet gebruik. Mijn doel is in die ruimte (gedeeltelijk) een flexibele grote duurzame kunststof zak te plaatsen met een inhoud van 5 tot 10 kuub. Afhankelijk van de ruimtelijke afmetingen. Naar de flexibele zak kan het regenwater van het verharde oppervlak van de woning cq bedrijf (dak en bestrating) via een fijnfilter afgevoerd worden. Op de zak wordt een kleine pomp aangesloten met een eigen druksysteem wat in werking treed op het moment dat de druk in het aangesloten leidingsysteem daalt. De pomp zorgt er dan voor dat het regenwater het toilet en of de wasmachine vult.

Door op deze wijze te werken wordt de (piek)belasting van het riool fors minder bij neerslag en wordt (afhankelijk van de gezinssamenstelling) circa 45 % drinkwater bespaard (bij een gezin van 4 personen). Door deze voorziening die zeker bij nieuwbouw gemakkelijk is in te passen zal ook de riooloverstort verminderen waardoor de emissie op het oppervlaktewater verminderd. Bij bestaande bouw is het lastiger in te passen omdat er naast het bestaande leidingwerk een extra leiding aangelegd moet worden naar toilet en wasmachine

 

 

 

Drinkwater uit zeewater met zonne-energie

Een systeem ontwikkelen waarmee de allerarmsten op een goedkope manier drinkwater kunnen maken uit zeewater of anderszins vervuild water. De bedoeling is deze systemen lokaal te laten produceren zodat het ook werkgelegenheid creëert EN het risico van waterborn diseases belangrijk reduceert.

 

 

 

Water en Klimaat: Duurzaam gedrag van scholieren

Titel: Water en Klimaat, duurzaam gedrag van scholieren.

De Stichting Milieueducatiecentrum Oegstgeest is actief bezig met het opzetten van een milieueducatiecentrum in de wijk Poelgeest. In deze wijk is er een innovatief watersysteem, met gesloten watersystemen in woonwijk en polder, eigen waterberging voor droge en natte tijden, aandacht voor schoon oppervlaktewater en ver doorgevoerde gescheiden rioolstelsels.
In het komende Milieueducatiecentrum, gevestigd nabij een oude boerderij, zal water een belangrijk thema zijn, met relaties naar het klimaat, natuur en landschap etc. De Stichting gaat in 2006/2007 starten met lesprogramma's op basisscholen. Voor het thema Water en Klimaat is het van belang om aanschouwelijk lesmateriaal te hebben, dat kan worden opgesteld in het Milieueducatiecentrum. Wij willen werken aan een maquette van wijk en watersysteem, aan folders en lesplaten, video's van wijkthema's etc. Voor het wateraspect zal HH Rijnland meewerken aan de uitvoering.

 

 

 

Reductie verpakkingen

Reductie kunststof verpakkingen.
Bij kunststof verpakkingen, veelvuldig gebruikt voor allerlei huishoudelijke schoonmaak en reinigingsmiddelen, wordt steeds gekozen voor een aantrekkelijke vorm.  Het verkoopt  goed valt op, soms speelt ook de praktische vorm mee.
Door een meer economische vorm passend bij het volume te kiezen, kan de kunststoffles met slechts 50% materiaal aan grondstof geproduceerd worden.
Landelijk en in de EU moeten hier normen voor komen zonder dat het een eenheidsworst wordt. Zie in bijgaande matrix en foto hoe ongunstig sommige modellen er uit springen, pure verspilling dus. Transport en opslag worden daar ook goedkoper door.
De consument en het milieu hebben dubbel voordeel: kleiner, goedkoper, minder afval en mindergrondstof voor kunstof uit olie.
Kunststofflessen
nummer fabrikaat soort inhoud cc lengte breedte hoogte Fles gram volume cc f. Gr./Vol. f. Inh/Vol.
1 Vanish vlekkenverw. 500 88 45 260 60 1029,60 0,058 0,49
2 Robijn wasmiddel 750 90 70 245 50 1543,50 0,032 0,49
3 C1000 Fijn wasm. 1000 92 72 285 70 1887,84 0,037 0,53
4 C1000 Tataal wasm. 1500 125 85 260 120 2762,50 0,043 0,54
5 Glorix 750 75 60 300 60 1350,00 0,044 0,56
6 Ontstopper rond 1000 85 85 240 55 1734,00 0,032 0,58
7 Schoonmaakazijn rd 1000 85 85 240 40 1734,00 0,023 0,58
8 Ajax alllesrein. 750 95 55 280 50 1463,00 0,034 0,51
9 Ajax alllesrein. 2 750 95 55 280 50 1463,00 0,034 0,51
10 Glansspoeling 750 95 55 255 50 1332,38 0,038 0,56
11 Andrélon sjampo 300 82 37 205 40 621,97 0,064 0,48
12 Palmolive sjampo 300 85 37 180 40 566,10 0,071 0,53
Ontstopper en schoonmaakazijn scoren alleen goed bij de verhouding gewicht/volume, zie ook foto.

 

 

 

Verplichte CO2 compensatie-OPTIE bij vliegreizen

Het verplicht aanbieden van een CO2 compensatie-optie bij verkoop van vliegreizen.

Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:
- Iedere reiziger is zich bewust van de uitstoot van zijn/haar reis (werkt als energielabel).
- Compensatie is optioneel dus heeft geen invloed op prijs-competitiviteit van Nederlandse reisorganisaties en/of luchtvaartmaatschappijen.
- Veel sneller in te voeren dan bijv. emissiehandel bij luchtvaart.
- Reiziger zelf is meer betrokken en heeft daardoor meer invloed op gedrag.
- Onafhankelijk van EU/ICAO te implementeren maar andere landen kunnen zich gemakkelijk aansluiten.
- Belangrijke stimulans financiering duurzame energieprojecten.

 

 

 

Statiegeldwinkel

We moeten terug naar het statiegeldsysteem. Inname zoals nu voor glas, papier en batterijen stimuleert de meerderheid van de burgers niet. Er verdwijnt teveel in de afvalbak. Een fors bedrag aan statiegeld zal dit tegengaan.
Daarom moet er statiegeld komen op alle verpakkingen, batterijen en papier. Alles kan ingeleverd worden in de statiegeldwinkel. Het milieu heeft er baat bij door vermindering van grondstof gebruik. De openbare ruimte wordt schoner. Het levert veel werkgelegenheid op.
Bij elk winkelcentrum moet een statiegeldwinkel komen.
De landelijke overheid moet het initiatief nemen en het statiegeld verplicht invoeren.
Het statiegeld moet hoog zijn, hoe slechter iets is voor het milieu, des te hoger het statiegeld. Batterijen hoger dan oud-papier. Door hoog statiegeld halen mensen het niet in hun hoofd de verpakking weg te gooien en het stimuleert inzamelaars, zoals nu die van het oud-papier, om met nog meer enthousiasme aan de slag te gaan.

 

 

 

Tijdelijk fonds duurzaamheidsinitiatieven

Het tijdelijk fonds duurzaamheidsinitiatieven heeft tot doel om burgers, ondernemers en politiek aan de hand van voorbeeldprojecten duidelijk te maken, waar de praktische kansen voor en van duurzaamheid liggen. Over een periode van 1 jaar worden 10 voorbeeld projecten geselecteerd die duurzaamheid inspirerend in de praktijk omzetten. Er zijn in totaal vijf projectcategorieën: (1) economie en ondernemerschap, (2) onderwijs en werk, (3) milieu en natuurlijke hulpbronnen, (4) voeding en gezondheid, (5) wonen en vrije tijd. Het thema klimaat speelt bij al deze categorieën een belangrijke rol. Uit het fonds wordt elk project met 15.000 EUR ondersteund. Aan het einde van het jaar vindt er een duurzaamheidsdag plaats waar de geselecteerde projecten in het zonnetje worden gezet onder belangstelling van de media. Zo ontstaat een platform waar kennis en inspiratie overgedragen kunnen worden en waar effectief een duurzaamheidsnetwerk kan worden opgebouwd.

 

 

 

Bijna-thuis-huis Deurne

Huis voor terminale zorg waarin duurzaamheid in al zijn aspecten, sociaal-cultureel, economisch en ecologisch, verweven is. In een duurzame bedding wordt zorg georganiseerd die beantwoordt aan de werkelijke vraag van de bewoners.
Het initiatief voor het bijna-thuis-huis in Deurne is veelomvattend, wat in de gegeven omschrijving kort, maar tegelijkertijd wel compleet is verwoord. Hierbij toelichting.
In het bijna-thuis-huis wordt palliatieve terminale zorg geboden. In zijn algemeenheid houdt dat in dat mensen in de laatste fase van het leven zo worden verzorgd dat ze zich zo comfortabel mogelijk voelen. Zorg voor betrokken familie en vrienden in deze fase hoort daar ook bij.
doelstellingen van Stichting Bijna-thuis-huis Deurne zijn als volgt:
Behalve het daadwerkelijk realiseren van een pand, wil de stichting dat, 
-het huis een plaats wordt voor en door inwoners van Deurne (en omgeving), met al hun verschillen in afkomst, geloofsovertuiging of levensbeschouwing, en gewoonten;
-de inzet van vrijwilligers in samenwerking met beroepskrachten het huis tot een goede plek maakt om te wonen en te werken;
-samenwerken door zorgverleners en andere betrokkenen vanzelfsprekend is;
-jongeren worden betrokken bij het huis, door stageplaatsen en studieprojecten te bieden en informatie te geven;
-geleerd kan worden van de ervaring van ouderen, en daarom ouderen vragen ervaring te willen delen;
-mensen met beperkingen kans krijgen in en om het huis te doen wat ze kunnen doen;
-met zorg omgegaan wordt met het milieu, en dat dit zichtbaar is in het gebouw en de werkwijze;
-de wereld om ons heen dichterbij wordt gehaald, door samen te werken met mensen uit landen ver weg.

 

 

 

Noordelijke Klimaatcompetitie

De Noordelijke Klimaatcompetitie is een wedstrijd tussen drie verschillende wijken in Groningen (Warfhuizen), Drenthe (Zuidlaren) en Friesland (Reduzum). Sinds 1 juni 2006 zijn de ruim 50 deelnemende huishoudens, onder begeleiding van de energiemedewerkers van de 3 provinciale Milieufederaties, bezig om blijvend minder energie in hun eigen huishoudens te gebruiken dan daarvoor. De wedstrijd duurt 6 maanden. Elke maand wordt op een centrale plek in de wijk een (avond)bijeenkomst georganiseerd, waarbij één of twee aspecten uitgebreid worden behandeld. Met de informatie uit die bijeenkomst of de eenvoudige technische voorziening die is uitgedeeld, zijn de bewoners in staat om energie te besparen. Tevens is een huisbezoek door een energiedeskundige onderdeel van het project. De wedstrijdmethodiek en de bepaling van de winnaar is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gemaakt. Het doel van de competitie is om te bewijzen dat door huishoudens op eenvoudige wijze energie bespaard kan worden.

 

 

 

Fietsdiensten.nl

Fietsdiensten.nl wil het gebruik van de fiets voor het vervoer van goederen en personen bevorderen. Fietsdiensten.nl wil aantonen dat de fiets een goed alternatief is voor gemotoriseerd vervoer. In de binnenstad is een (transport) fiets vaak net zo snel of zelfs sneller dan de auto en in elk geval vriendelijker voor mens en milieu. Door meer gebruik te maken van de fiets blijft de stad leefbaar en bovendien toegankelijk voor het noodzakelijke autoverkeer.

 

 

 

Dutch Rainmaker

De op de aarde aanwezig lucht heeft altijd een hoeveelheid water in zich, afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Dit geeft de mogelijkheid overal ter wereld water uit lucht te winnen.
Ter illustratie: Lucht van 20°C en 50% RV bevat ca. 7 gram water per kg lucht. Lucht van 30°C en 50%RV heeft al bijna 14 g water /kg lucht. (1 m3 lucht weegt ongeveer 1,3 kg).

Met name in warme lucht kan veel water zitten. Het afkoelen van lucht vraagt relatief weinig energie. Het concept is een systeem waarbij een windturbine geplaatst wordt in een gebied waar gebrek is aan water.

Het systeem wint letterlijk drinkwater uit wind. Doordat een luchtstroom door de turbine wordt gevoerd en sterk wordt gekoeld, vindt condensatie plaats van het in de lucht aanwezige water. Als de temperatuur onder het dauwpunt komt, zet water zich af. Op deze wijze wordt vocht aan de lucht onttrokken en verzameld.

De Rainmaker is een zogenaamde “standalone unit”, en dus niet gekoppeld aan het locale elektriciteitsnet. Een Dutch Rainmaker kan dan ook overal waar een beetje wind is worden ingezet.

 

 

 

winkeldeur dicht

's-Winters hebben veel winkels hun deuren open om klanten te lokken. Vaak zet men de deur klem zodat de sluitveer niet kan werken.

Zet in de nieuwe AMvB Algemene Regels voor Inrichtingen dat automatisch sluitende winkeldeuren verplicht zijn. Dat kost weinig en als iedereen het moet is het eerlijk. Dat is ook motiverender voor energiebewuste burgers.

 

 

 

De vervuiler betaalt

Ophogen van flitsbon met factor die evenredig is met de CO2-uitstoot per gereden km van de geflistste auto.
Iemand die te hard rijdt brengt niet alleen anderen in gevaar (veiligheid) maar hij veroorzaakt ook meer CO2-uitstoot (vervuiling). Daarom zou iemand die te hard rijdt met een auto met hoger brandstofverbruik ook een hogere boete moeten krijgen als hij/zij wordt geflitst. Als uitgangspunt (norm) kan bijvoorbeeld een CO2-uitstoot worden genomen van 150 gram CO2 per gereden km. Dat getal staat voor elk type auto in het Brandstofverbruiksboekje. Koppeling van type auto/motor en kenteken is er al bij de RDW.
Van iemand die een auto rijdt met een uitstoot van 300 g/km zou de boete dan met een factor 300/150 = 2,0 worden opgehoogd (2,0 = vervuilingsfactor). Die factor wordt dus bepaald door de mate waarin men (meer/minder) vervuilt. De vervuiler betaalt dan meer naarmate hij/zij meer vervuilt.
Auto's die zuinig rijden, zoals de Toyota Prius, met een CO2-uitstoot van 104 g/km krijgt een factor van 104/150=0,693. Die krijgt een lagere boete. Hij betaalt minder, mocht hij worden geflitst voor te hard rijden, omdat hij minder vervuilt dan de norm. Een VW Golf met een normale benzinemotor heeft een uitstoot van circa 150 g/km. Compactauto's zitten meest onder 150 g/km en veel zakenauto's zitten tussen de 150 en 200 g/km.
Belangrijker is evenwel dat men bij het kopen van een andere auto dit CO2-aspect ook zal gaan meewegen. Dan gaat het meer leven. Nu merken velen er weinig van wat het gevolg is van te hard rijden. Het aspect CO2 leeft amper in het dagelijks leven. Milieu is uit.
Voor zakelijke rijders met een leasecontract maakt het helemaal weinig uit hoeveel brandstof men verstookt. Scheuren maar met die brik. Het verschil in snelheid op de weg tussen de privé-rijder en lease-rijder wordt steeds groter en dat geeft hogere risico's van letselschade. Het onstaan van gevaarlijke aanrijdingen neemt namelijk snel toe naarmate de snelheden tussen botsende auto's meer verschillen. Als we allen gelijk-op rijden dan is de kans op botsingen veel lager; en mocht je elkaar toch raken dan is er minder gevaar.

 

 

 

vergroot de pakkans

Verhoog de pakkans als men te hard autorijdt. Nu zien ze die mobiele flitsers al op afstand staan. Hardrijders stuiven je voorbij; je ziet een flitser en die maniak ziet dan kans om zo hard te remmen dat hij niet wordt geflistst. Dat is toch een lachertje; de overheid wordt gewoon uitgelachen!
Flits tegen het verkeer in; of ga verdekt achter een hooibaal of zo staan met die camera's. Dat ziet men snel, het komt in no-time op de radio en men gaat van het gas bij elke hooibaal.

 

 

 

Check it Out Rivierenland

Check it Out is een project dat gericht is op energiebesparing op basisscholen en voorlichting daarover aan leerlingen. Het bestaat uit twee onderdelen:
- Een energiescan naar aanleiding waarvan kleinschalige energiebesparende maatregelen worden getroffen. Het gaat hierbij om gedragsmaatregelen en kleine technische maatregelen.
- Een lespakket voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. In het lespakket wordt aandacht besteed aan de gevolgen van onze huidige energievoorziening en de mogelijkheden tot energiebesparing en realisatie van een duurzame energievoorziening.
Het project moet op korte termijn leiden tot energiebesparing op basisscholen (gerekend wordt op een jaarlijkse besparing van 2.000 euro op de energierekening). De kostenbesparing wordt binnen het project vervolgens gebruikt voor het geven van structurele aandacht voor energiebesparing op school via:
- verdere energiebesparende maatregelen
- lespakket ter bewustwording van leerlingen over energiebesparing
- het organiseren van speciale thema-activiteiten op, rond en buiten de school.

 

 

 

Verhandelbare energie quota's

Wij zullen de overgang dienen te maken naar een economie die draait op de directe opbrengsten van de zon. Tegelijkertijd dienen we onze afhankelijkheid van het geërfde energiekapitaal (fossiele brandstoffen) af te bouwen.
Daarom dienen we de kennis toe te passen die de diverse ecosystemen in de wereld in de loop van miljoenen jaren hebben geleerd; steady state met feedback en recycling van energie en afval biedt de grootste kans op langdurige stabiliteit.
Deze feedback op de energie inzet ontbreekt in ons huidige economisch systeem. Om de ongewenste effecten van de energie inzet in de economie aan te pakken, klimaatverandering en de uitputting van fossiele bronnen, zijn energiebesparing en duurzame energie belangrijke thema’s in het overheidsbeleid. Het overheidsinstrumentarium komt neer op het volgende:
• Heffingen & belastingen
• Normen voor producten, verbruikers / energieproducenten
• Subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen
Naast de bovenstaande is rantsoenering nog een methode om gedrag te sturen. Historisch gezien wordt deze maatregel alleen ingezet ten tijde van grote crisissen en oorlogen. De klimaatverandering en de energietransitie vragen echter om ingrijpende maatregelen. Verhandelbare energiequota’s (VEQ’s) geven deze energie rationering vorm.
In het kort komt het VEQ systeem neer op een verdeelsystematiek voor energiequota’s voor alle betrokken (consumenten, bedrijven, organisatie en overheden) aan het economische verkeer. Bij elke economische activiteit dient te worden bepaald hoeveel quota’s overhandigd moeten worden naast de normale financiële vergoeding. Doordat quota’s over een lange termijn en per ontvanger worden vastgesteld, krijgen alle actoren een prikkel om energie en klimaatverandering mee te nemen in hun economische beslissingen. Deze energiequota’s zijn op zichzelf ook weer een economisch goed omdat ze verhandelbaar zijn. 'Energiegrootverbruikers' kunnen quota’s verwerven van de energie bewuste actoren.

 

 

 

De Nieuwe Stadsauto

Op een wiki wordt de specificatie en het ontwerp voor een nieuw soort stadsauto samengesteld. Dit voertuig moet klein, ultralicht en elektrisch worden. En ook modulair, zodat goedkoop ingespeeld kan worden op komende technologische ontwikkelingen. Het is een leer-vehikel voor automotive bedrijven. Die hebben hiermee een kans te verdienen aan duurzame mobiliteit.
90% van alle stadsvervoer kan de nieuwe stadsauto gedaan worden. Door het hogere rendement is er meteen duurzame winst voor de gebruikers. Ook voor de luchtkwaliteit. En door het gratis parkeren ter introductie.
Door de wiki netwerk organisatie is er al vroeg winst. Bedrijven gaan samenwerken aan energiezuinige, onderwerpen. Zoals lichtgewicht construeren en mechatronica voor aandrijvingen, beide technieken die een sleutelrol spelen in duurzaam transport.
Door het ontwerp te splitsen in een standaard platform (evt. massafabricage) en een persoonlijke opbouw, blijft het onderstel langer gebruikt. En is er ook op langere termijn winst mogelijk voor lokale bedrijven

 

 

 

 

Archaea Green Energy

Gebruikmakend van gesloten CO2 kringloop systemen, vanuit het telen van natuurlijke energiegewassen en de behandeling van die gewassen tot olie en biogas, te komen tot het produceren van groene energie(dragers) zoals brandstof (PPO), aardgas, elektriciteit, warmte en CO2 voor (bloemen) kassengebieden en het opdoen van kennis ter verbetering van genoemde productieprocessen. Het creëren van voorzieningen om zo goed mogelijk van genoemde energiedragers gebruik te maken. Zo mogelijk wordt ook een gesloten thermische kringloop nagestreefd. Daarmee werkgelegenheid creërend in Flevoland als ook in andere EU landen waar energiegewassen geteeld kunnen worden. De productie van energiegewassen kan ten dele ook in derde wereldlanden plaatsvinden en ook daar voor werkgelegenheid zorgen.
De activiteiten van Archaea Green Energy  betreffen het runnen van bedrijven als industriële argrarisch bedrijf-productie-eenheden, die echter geen voedsel produceren maar uitsluitend energiegewassen.

 

 

 

duurzame blokverwarming

Blokverwarming doormiddel van zonne-energie.

 

 

 

klimaatverandering technisch omkeerbaar

Een witte aarde is belangrijk koeler dan een donker getinte. Met het principe “lichtweerkaatsing” kunnen we de aarde technisch uitstekend afkoelen.

1. Aardafkoeling is mogelijk met een grote oppervlakte aan spiegels, opgesteld in zonovergoten gebied, liefst drijvend op zee. Daardoor wordt zonnewarmte zeer direct naar het heelal gekaatst. De aarde is dan vanuit de ruimte zichtbaar als een stukje verblindend zonlicht. Dat koelt niet alleen de aarde zelf af, maar de koelere oceaanoppervlakte voorkomt ook orkanen.

2. Aardafkoeling kan ook met een in de ruimte gebouwde parasol, die in een vaste baan rond de aarde zweeft. De schaduw ervan zal net als bij zonsverduistering voor afkoeling zorgen. Maken we dit scherm spiegelend en richten we het gereflecteerde zonlicht (het brandpunt ervan) naar een aardse warmtekrachtcentrale, dan levert dat een absoluut schone energie op. Een schermoppervlakte zo groot als Frankrijk is voldoende om de gehele aarde te voorzien van energie. Het nadeel is de strategische waarde. Het brandpunt is verwoestend. Het gaat om een spiegel die in de ruimte zweeft. Een warmtekrachtcentrale op aarde kan dan met dit ruimtelijk scheerspiegel idee, absurd veel warmte-energie ontvangen. Zal men de lichtbundel 24 uur per dag naar de aarde richten, dan zal dit uiteraard de aarde opwarmen. Deze vorm van energie winning zal dus zeker gecompenseerd moeten worden met een schaduw scherm. Of met een spiegel eiland.
3. De beste manier om de aarde af te koelen is een wolkendek. Wolken verhogen immers de lichtweerkaatsing. Gelukkig hebben wij voor dat doel het tropisch regenwoud. Daarboven ontwikkelt zich een continue gesloten wolkendek. Helaas is nog maar 7% van de aarde bedekt met regenwoud. De gevolgen van verdwenen oerwoud, en dus verdwenen wolkendek, zijn duidelijk te merken aan de huidige aardopwarming.

 

 

 

Belang vegetatie voor klimaat.

Wolken reflecteren zonnewarmte. De regenwouden zijn bij uitstek de makers van wolken. Maar de regenwouden zijn volgens de laatste prognoses over 40 jaar van de aarde verdwenen. Moeten we dat aanvaarden? Natuurlijk niet. Als ieder mens wat energie steekt in aanplant van regenwoud? Tien boomstekjes per persoon? Da’s niets. Groeien kost ook niets. Het betekent maar liefst 60 miljard extra bomen. Dat levert nogal wat voordelen op.

1. Aanplant van jonge bomen aan de randen van de tropische regenwouden bevordert aardafkoeling. Immers toegenomen wolkvorming reflecteert zonnewarmte.
2. Bomen verdampen water. Dat is aardafkoelend. Verdamping is, net zoals in een koelkast, een zeer sterk afkoelende energie. De tegenhanger is de condensatie van wolken, maar die warmte kan gemakkelijk uitstralen naar het heelal. Verdamping door vegetatie is een sterk aardafkoelende energie.
3. Bomen absorberen water. Grondwaterstand stijgt. Volgens de wet van de communicerende vaten zal door 60 miljard extra bomen de zeespiegel iets zakken.
4. Bomen zijn brandstof, olie is niets anders dan een plantenresidu.
5. Bomen wereldwijd ademen onze afvalgassen in. Een goedkoper en efficiënter luchtfiltersysteem bestaat niet.

 

 

 

klimaatverandering nader bekeken

De luchttemperatuur rond de aarde stijgt. Dat heeft eigenlijk alles te maken met de invallende zonnestralen op de aardmaterialen zelf. De zon straalt zijn warmte naar de aardse zaken. Zou men die aardmaterialen (bv rots, oceaan, beton, asfalt) tijdelijk kunnen afdekken met warmte isolerend materiaal (bv piepschuim, of mos, of sneeuw, maar ook wolkoppervlak) dan zal dat aardmateriaal belangrijk minder zonnewarmte kunnen opnemen. Dus isolatie van aardmateriaal zal de gemiddelde aardtemperatuur doen dalen, immers de opslag van zonnewarmte blijft uit. Zoals een stad op een zonnige dag in de avond zijn opgeslagen warmte nog lang afgeeft, zo zal de oceaan zijn opgeslagen warmte ook blijven afgeven. Je zou het nagloeien kunnen noemen. Dus het isoleren van aardmaterialen heeft invloed op het klimaat. Een oceaan bijvoorbeeld bedekt met slechts 1mm piepschuim, zal de ijstijd doen terugkeren, omdat de oceaan zelf niet meer wordt opgewarmd door de zon. De oceaan zal net als een stad zijn opgeslagen warmte niet kunnen afgeven. Isolerende effecten hebben dus grote gevolgen voor de gemiddelde aardtemperatuur.
Maar daarnaast speelt vooral ook de kleur van de aarde een grote rol. 
Aanplant van jonge bomen aan de randen van de tropische regenwouden bevordert aardafkoeling. De mens mag graag doemdenken over onomkeerbare klimaatsituaties. Gelukkig hoeven we niet bang te zijn. We kunnen technisch iets doen. Bomen en bewolking zijn onze klimaatmakers.
Conclusie is dat de vegetatie zeer grote invloed heeft op de gemiddelde wereldtemperatuur. En een hogere of lagere wereldtemperatuur veroorzakt overal op aarde klimaatveranderingen. Een rijke vegetatie geeft een hoge bewolkingsgraad. Daarop kaatst zonnewarmte weg. Dat betekent een koele aarde. Maar de vegetatie is op zijn beurt weer afhankelijk van het graasgedrag van de gewervelde. In zeer oude tijden was het de carnivoor die wellicht de aarde deed opwarmen. Nu is het echter de mens duizenden jaren lang met akkerbouwplanning en gebrek aan belangstelling voor het tropische regenwoud, de gemiddelde wereldtemperatuur doet stijgen.

 

 

 

Inklapbare container (HCI)

Het initiatief heeft betrekking op een inklapbare maritieme of land container. Inklapbare containers bieden een goede mogelijkheid om leegtransport tegen te gaan, doordat het volume van een normale container gelijk staat aan het volume van vijf ingeklapte containers. Dit resulteert in een reductie van het aantal transportbewegingen en brengt ruimtebesparing met zich mee. De werking wordt zichtbaar gemaakt in het bijgevoegde document (HCI_inklappen_in_beeld.pdf).

 

 

 

Produceren & onsumeren

In eerste instantie wil ik dat consumenten, producenten en productontwikkelaars enz. eens moeten nadenken over het ontwikkelen van duurzame producten die ook nog betaalbaar zijn. Misschien hebben producenten nog het idee dat allemaal niet op kan.. Maar gezien de klimatologische ontwikkelingen (opwarmen) treden er structurele veranderingen op. Ik zou een landelijke werkgroep willen oprichten die invloedrijke bestuurders, politici, ontwerpers en consumenten willen uitnodigen en die bij elkaar willen brengen. Deze groep moet de denktank vormen voor de toekomst. Een toekomst die rekening houd met grondstoffen, energieverbruik en nut.

Een paar voorbeelden: we kennen de TV als een lomp apparaat. Inmiddels is het een plat scherm geworden, die mooi aan de muur kan worden geha