Naam/namen initiatiefnemer(s)
Nationale Jeugdraad

E-mail adres
raoulnolen@jeugdraad.nl, renevanoorschot@jeugdraad.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Maliebaan 127 

Postcode

3581 ck 

Plaats
Utrecht

Doel
Bewustwording onder en activering van jongeren met betrekking tot duurzame ontwikkeling door middel van educatieve theaterproducties van en door jongeren zelf.

Doelgroep(en)
Middelbare scholieren in Nederland en een ander land.

 

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie 

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Jongeren worden uitgedaagd om theaterproducties te maken omtrent een duurzame leefomgeving in de breedste zin van het woord. Binnen deze producties kunnen allerlei culturele uitingen aan bod komen. De groepen krijgen ondersteuning van de Nationale Jeugdraad en er zijn verschillende landelijke uitvoeringen. Uiteindelijk krijgt ťťn groep de kans deel te nemen aan een uitwisseling met buitenlandse jongeren.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Door jongeren zelf aan de slag te laten gaan met sociale en ecologische aspecten van duurzaamheid wordt een duurzame samenleving bij deelnemende jongeren bevorderd. Daarnaast is er een uitstraling naar degenen die de uitvoering van de theaterproductie zien.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
De betrokken jongeren leren op een hele concrete manier uiting te geven aan het begrip duurzaamheid, en kunnen uiting geven aan sociale en milieuproblemen die hen bezighouden. De uitwisseling met buitenlandse jongeren heeft tot gevolg dat de Nederlandse scholieren kennismaken met een andere wereldvisie. 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zie ook īomschrijving van het initiatiefī. Het interessante aan dit project is dat het een brede uitstraling heeft naar Nederlandse jongeren, omdat niet alleen de deelnemende jongeren iets leren. Door de uitvoering van de theaterproducties maken ook andere Nederlandse en buitenlandse jongeren kennis met duurzaamheid.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Financiele ondersteuning vanuit de overheid of een maatschappelijke organisatie die duurzame ontwikkeling ondersteunt en vrijwilligers om het project uit te voeren.