Naam initiatief
WadCom (waddencommunicatie)

Namen initiatiefnemers
Waddencentra en IVN Consulentschap Frysl‚n

E-mail adres
a.woertink@ivn.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Postbus 538

Postcode
8901 BH

Plaats
Leeuwarden

Doel
Samenwerken van beroepskrachten en vrijwilligers aan de kwaliteit en continuÔteit van voorlichting en educatie over natuur en cultuur van het Waddengebied.

Doelgroep(en)
Eilandbewoners, recreanten en toeristen

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
In nauwe samenwerking werken de Waddencentra aan de versterking van het draagvlak voor behoud en herstel van de unieke natuur en cultuur in het Waddengebied, door middel van het bieden van informatie, educatie en natuurgerichte recreatie. Deze informatie, educatie en recreatie is gericht op de bewoners en de bezoekers van het Waddengebied. Het unieke van de vijf centra wordt bepaald door:

  • informatie en educatie te geven op een deskundige, verrassende, uitdagende en uitnodigende wijze met een sterk accent op het beleven van natuur en cultuur;
  • gastvrijheid en goed geoutilleerde voorzieningen met moderne middelen aan te bieden;
  • projectmatige werkwijze gericht op samenwerking met uiteenlopende partijen.


Deze samenwerking wordt vormgeven middels het project WadCom (waddencommunicatie). De wens is dat deze projectmatige samenwerking rond educatie, voorlichting en informatie in de toekomst een meer structureel karakter krijgt, zodat de continuÔteit en kwaliteit van de activiteiten van de Waddencentra toeneemt.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Gebruikers (bezoekers en bewoners) van het Waddengebied worden door de natuurrecreatieve activiteiten van de Waddencentra betrokken bij hun eigen omgeving, waarin ze wonen, werken en/of recreŽren.