Naam initiatief
Vrouwen en gemeente. Iets te kiezen ?

Naam/namen initiatiefnemer(s)
ZIJ Actief Limburg
Werkgroep Vrouwen en gemeente IETS TE KIEZEN?
Bep Eijmael-van Wietingen Heythuyzen
Elian Vander Heide-Knops Epen
Tiny Reijnders-Seerden Grathem
Jeanne Hendrix-Verberne
 
E-mail adres
zijactief@lltb.nl

Provincie
Limburg

Adres
Postbus 960

Postcode
6040 AZ

Plaats
Roermond

Doel
Vrouwen bewust maken van hun invloed en betrokken te maken bij de plaatselijke politiek.
Vrouwelijke wind door de gemeentepolitiek.
Kwesties die voor vrouwen van belang zijn, verdienen meer aandacht in de gemeenteraden. ZijActief Limburg organiseert daarom bijeenkomsten om vrouwen te informeren over en te enthousiasmeren voor hun rol in de plaatselijke politiek.


Onderwerpen als onderwijs, veilige woonomgeving, vrijwilligerswerk, mantelzorg, kinderopvang, woningbouw, sociale woonomgeving, leefbaarheid in de kleine kernen, leefbaarheid ouderen, leefbaarheid jongeren komen aan de orde.

Alle onderwerpen zijn belangrijk, maar hoe betaal je het en waar kies je dan voor, bij een beperkt budget, is een van de aandachtpunten op deze bijeenkomsten.

Van meedenken naar meedoen.

Stappen die u kunt zetten om actief mee te doen in uw eigen gemeente:

 1. Neem deel aan informatiebijeenkomsten van uw gemeente en laat uw mening horen over het gemeentelijk beleid.
 2. Bezoek eens een raad- of commissievergadering en/of vraag uw afdelingsbestuur eens om samen te gaan.
 3. Ga in gesprek met raadsleden of de wethouders over zaken die voor u of uw dorp van belang zijn.
 4. Vraag de burgemeester of wethouder eens om een inleiding te houden over gemeentelijk beleid in uw afdeling.
 5. Vraag de verkiezingsprogrammaís van de politieke partijen op en lees deze kritisch door.
 6. Reageer op deze programmaís. Laat uw mening horen.
 7. Zorg dat het statement van vanavond bij de politieke partijen komt.
 8. Word lid van een politieke partij. Politieke partijen bieden vaak cursussen aan geÔnteresseerden en/of bieden de mogelijkheid om mee te denken/mee te doen in een werkgroep en of steunfractie.
 9. Meldt u aan als burgerlid van een commissie daar waar dit mogelijk is.
 10. Stel uzelf kandidaat voor de verkiezingen van de gemeenteraad.
 11. Ondersteun andere vrouwen die zich kandidaat willen stellen voor de gemeenteraad als u zelf actief meedoen een stap te ver vindt.
 12. Stimuleer vrouwen op vrouwen te stemmen.
 13. Ga in ieder geval stemmen.


Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Enkele vrouwelijke gemeenteraadsleden ervaren dagelijks dat er veel geroepen wordt en weinig keuzes gemaakt.

Door met beleidsvraagstukken op gemeentelijk niveau bezig te zijn, werk je aan bewustwording, kennis en saamhorigheid. Hierdoor reageren mensen bewuster op politieke vraagstukken en voelen mensen zich meer betrokken. Om dit proces gaande te houden is het van belang dat dit soort initiatieven regelmatig plaatsvindt bij verschillende groeperingen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Meer actieve en tevreden burgers. Meer burgers die weten hoe beleidsvraagstukken tot stand komen en dat je net als in een gezin keuzes moet maken in de financiŽle uitgaven.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Vrijwilligers. Middelen voor administratie, scholing, zaalhuur, reiskosten.