Naam initiatief
Vrije Consumenten Vereniging

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Peter Daub
Anna Krul
Betty Hilferink

E-mail adres
info@vrijeconsumenten.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Aristotelesstraat 783

Postcode
7323 NS

Plaats
Apeldoorn

Doel
Consumenteneducatie in "consumer governance"

Doelgroep(en)
Alle mensen die actief zijn als individu, burger of consument en iedereen die dat (nog) niet is

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie.

Omschrijving initiatief
De Vrije Consumenten Vereniging is een platform van en voor consumenten die inzichten en ervaringen willen uitwisselen over verantwoord consumeren, over de verhoudingen consument-handel-producent, en speciaal over nieuwe ontwikkelingen op dat gebied (statuut).

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Een duurzame wereld vereist naast corporate- en government- vooral consumer-governance. Speciaal op dat gebied proberen we op creatieve wijze mee te helpen ontwikkelen. Samen met leden, derden en/of organisaties. Via publicaties, discussies, lobbying, seminars, projecten, etcetera.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Uit jarenlang onderzoek in consumentenorganisaties en de rol van de consument zelf onstond de basis know-how voor ons werk, zie www.vrijeconsumenten.nl Met dit "gereedschap" is het snel en handig werken aan nieuwe vraagstukken, het vinden van andere initiatieven en het denken over voor- en tegenargumenten bij alles wat men koopt of niet koopt. Want bij elke beslissing begint een euro, yen of dollar weer aan een nieuwe ronde. Welke boer, welke arts of welke architect mag er aan het werk?

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Kom eens langs op de site om af te kijken hoe je kunt werken aan een economie van vraag en antwoord!

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Niets? Of misschien toch wel! Onze ICT configuratie is eigenlijk al behoorlijk oud. We hopen met veel tamtam nu voldoende leden te werven om een nieuwe PC, Software en Webdesign te kunnen realiseren. En om nog wat enthousiaste en deskundige mensen erbij te vinden die willen meewerken!

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.vrijeconsumenten.nl