Naam/namen initiatiefnemer(s)
Instituut voor Bewuste Evolutie

 

E-mail adres
info@bewuste-evolutie.net

Provincie
Heel Nederland

Adres
Sociaal Cultureel Centrum Warmond 

Postcode
1111 TS

Plaats
Warmond

Doel
Ontmoetingsplek voor mensen die bewustzijnsontwikkeling combineren met maatschappelijke betrokkenheid. Door het delen van idealen en bezieling inspireren de deelnemers elkaar.

Doelgroep(en)
maatschappelijk betrokken mensen
vernieuwers
mensen die werken aan bewustzijnsontwikkeling

Door wie is het initiatief gestart?
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een groep ondernemers

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciele organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Met een speciaal ontwikkelde techniek brengen we mensen dichter bij elkaar. Hierdoor kunnen ze tijdens de ontmoetingen hun bezieling en diepere inspiratie delen. Dit leidt tot bewustwording, wederzijdse inspiratie en nieuwe initiatieven.

Voor 2005 zijn dagen gepland op 24 september, 22 oktober, 19 november en 27 december. Dit wordt in januari 2006 gevolgd door een wereldwijd gecoordineerd initiatief in samenwerking met de Foundation for Conscious Evolution (www.evolve.org).

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Duurzaamheid begint bij ons zelf. Dit initiatief stimuleert mensen hun specifieke bijdrage te leveren hieraan, en tevens steeds bewuster te leven in relatie tot hun omgeving, de natuur en de wereld. Het draagt bij aan nieuwe initiatieven die een werkelijk alternatief bieden.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Te inspireren en geinspireerd te worden.
Hun diepere inspiratie en bezieling te ontdekken
In contact met anderen meer verbondenheid en betrokkenheid hebben

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Uit de resultaten van dit initiatief kunnen anderen leren hoe de inspiratie en bezieling bij mensen, groepen en organisaties naar boven te halen en te gebruiken voor daadkrachtige vernieuwings initiatieven. 

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Getrainde facilitators
Een ontmoetingsruimte
Een groep mensen met een open houding

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.bewuste-evolutie.net