Naam initiatief
Senioren groen genieten

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Mr Buskermolen. Contactpersoon: Mieke Dullens

E-mail adres
Louisdullens@hotmail.com

Provincie
Heel Nederland

Adres
Weststraat 22

Postcode
6121 XV

Plaats
Worm

Doel
Bijdragen aan het welzijn van senioren middels natuurbeleving

Doelgroep(en)
Senioren verbonden aan het zorgcentrum Sint Marten

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers

Omschrijving initiatief
Het initiatief is jaren geleden ontstaan vanuit een Katholieke traditie waarbij planten werden uitgedeeld. Vanuit deze achtergrond wordt vijf maal per jaar door een IVN-vrijwilliger een dag voor senioren uit het lokale zorgcentrum georganiseerd. Tijdens deze dag worden allerlei activiteiten georganiseerd waarbij natuurbeleving centraal staat. Veel deelnemers leven op na deze ervaringen. Voorbeelden zijn een picknick buiten in het bos of een paddestoelencursus in de herfst; dit spreekt heel erg aan.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Samen rust, beleving en plezier vinden middels natuuractiviteiten.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Niets, inspiratie, vrolijkheid.