Naam initiatief
Real Victory (RV) is een project van stichting Victory for Life. Real Victory is een begeleidingsprogramma, gedurende negen maanden, in de regio voor tieners met overgewicht.

Naam/namen initiatiefnemer(s)
stichting Victory for Life
www.victoryforlife.nl
030- 262 87 87

 

E-mail adres
info@victoryforlife.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oregondreef 29

Postcode
3565 BE

Plaats
Utrecht

Doel
Real Victory (RV) is een begeleidingsprogramma voor tieners met overgewicht van negen maanden. Hierbij wordt een driehoeksamenwerking in de regio gevormd tussen een sportschool, diëtist en een psycholoog of pedagoog. Het funteam ondersteunt het fun gedeelte. Afgelopen jaar heeft RV als pilot gedraaid in Krimpen aan den IJssel en Sittard.

Een gezonde levensstijl is voor iedereen, dik of dun, jong of oud, autochtoon of allochtoon, van essentieel belang. De Stg. is gebaseerd op vier pijlers; voeding, psychologie, beweging en plezier. De hiervoor genoemde disciplines zijn binnen ons concept even belangrijk.

De doelstelling en de subdoelen van de cursus Real Victory kunnen als volgt worden omschreven:
• De deelnemers een gezonde levensstijl aan te laten nemen.

Subdoelen van Real Victory zijn:

• Het behouden en/of reduceren van de Body Mass Index van de deelnemers.
• Het bevorderen van de fitheid van de deelnemers.
• Het verbeteren van het voedingspatroon van de deelnemers.
• Het vergroten van het zelfvertrouwen van de deelnemers.
• Het bevorderen en/of behouden van plezier in het sporten en het aannemen van gezonde levensstijl. Kortom positief zijn en lachen is gezond.

Bij RV komt het opbouwen van zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, tips en adviezen om een gezonde levensstijl thuis te behouden ruimschoots aan bod. De insteek van RV is gericht op het maken van eigen keuzes. De deelnemers worden gestimuleerd naar het vaker nemen van een gezondere keuze. 

Doelgroep(en)
Victory for Life wil RV starten in de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. In oktober 2005 willen we van start gaan met RV voor alle jongeren met overgewicht uit dezelfde gemeente die op zoek zijn naar een positieve en plezierige stimulans om hun overgewicht aan te pakken. De tieners worden opgedeeld in twee groepen; 11 t/m 14 jaar en 14 t/m 17 jaar om zo ervaringen en lol met leeftijdsgenoten te kunnen delen.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer
Georganiseerde vrijwilligers
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Real Victory (RV) is een begeleidingsprogramma voor tieners met overgewicht van negen maanden. Hierbij wordt een driehoeksamenwerking gevormd tussen een sportschool, diëtist en een psycholoog of pedagoog. Het funteam ondersteunt het fun gedeelte. Victory for Life wil RV starten in de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Gedurende de cursus gaan de deelnemers iedere week onder begeleiding sporten (bijv. kickfun, bodypump en aerobics). Het doel en de subdoelen van Real Victory worden gerealiseerd in 28 bijeenkomsten door een combinatie van individuele- en groepsbijeenkomsten met een diëtist (Ontdek je Snackjes), een pedagoog/ psycholoog (Babbelboxen), een bewegingdeskundige (MOVE) en veel LOL.

Betrokken deskundigen (voor de uitvoering van RV):
* Sportinstructeur / Kinderfysiotherapeut/ bewegingsdeskundige en een sportschool

* Diëtist

* Psycholoog / pedagoog

* RV Fun team

* Gemeente

Kernpunten:

Positief
Een mens zit nu eenmaal zo in elkaar dat hij het liefst dingen doet die hij leuk vindt. Of met andere woorden waar hij een positieve associatie mee heeft. In het geval van een gezonde levensstijl willen wij dit ook bereiken. Het is prachtig om te zien wanneer kinderen zelf beseffen dat gezond leven niet hoeft te betekenen dat je dan saai moet zijn of geen leuke dingen meer mag doen. Juist die positieve associatie met een gezonde levensstijl willen wij behouden en stimuleren! Op een positieve manier, in de taal en de stijl van de jongeren en spelenderwijs wordt de boodschap overgebracht.

Fun
Eigenlijk is dit kernbegrip een directe link met ‘positivisme’. Iedereen, maar vooral kinderen, kunnen alleen dingen volhouden en blijven doen die zij leuk vinden. Aan ons de taak om het dus zo leuk mogelijk te maken! Natuurlijk speelt het Real Victory Fun Team hier een belangrijke rol in, maar ook de andere bijeenkomsten moeten het kernbegrip ‘fun’ in zich hebben. Overigens kan dit naar eigen smaak worden ingevuld, want het is alleen maar ‘fun’ voor de kids wanneer de deskundigen het ook naar hun zin hebben!

De keuze aan het kind
Dit kernbegrip klinkt misschien logisch, maar is helaas nog weinig gebruikt in bestaande programma’s. Veelal wordt er voor de jongeren bepaald wat ze moeten eten, wat niet en hoeveel. Wij leggen de kinderen NIETS op. De situaties moeten zo realistisch mogelijk zijn en uiteindelijk moet het kind ZELF de beslissing maken. Dit betekent dat in het begin vaak de ‘verkeerde’ beslissing wordt gemaakt, maar des te trotser en duurzamer is wanneer hij/zij een ‘goede’ beslissing zelf maakt. Het is dus ook belangrijk om te complimenteren wanneer zij dit daadwerkelijk hebben gedaan!

Empowerment
Voor RV gaat het erom dat de deelnemers zelf in staat worden gesteld om juiste keuzes te maken. Ze moeten het gevoel krijgen controle te hebben over zichzelf en over de keuzes die zij maken. Ze moeten leren dat ze in situaties zélf een keuze maken en dat er dus verschillende keuzes bestaan. Het is belangrijk om tijdens RV voornamelijk bezig te zijn met hoe de deelnemers het in hun dagelijkse situatie doen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Steeds vaker verschijnen er verontrustende artikelen in kranten en tijdschriften; overgewicht is een groeiend probleem in de Nederlandse samenleving. Wij worden elke dag gewaarschuwd voor té weinig bewegen, en té veel en té vet eten... De gezondheidsrisico’s die we hiermee riskeren zijn niet van de lucht. Om van de financiële consequenties nog maar te zwijgen (terugdringen of voorkomen van hoge kosten binnen de gezondheidszorg, op een verantwoorde wijze, is ook een bijdrage aan een duurzame samenleving).

Projecten als, Real Victory, laat aan jonge tieners zien dat actief en gezond leven niet per definitie saai hoeft te zijn. De winst voor de maatschappij is om de jongeren al op relatief jonge leeftijd te motiveren tot gezonde keuzes. Ze moeten leren dat ze in situaties zélf een keuze kunnen maken en dat er logischerwijs verschillende keuzes bestaan. Door de multidisciplinaire aanpak worden de tieners op meerdere vlakken positief geprikkeld. Deze geďntegreerde boodschap draagt bij aan meer zelfvertrouwen en een gezondere en actieve levensstijl. Dit zal haar weerslag hebben binnen de samenleving. Het kan en mag niet dat we passief langs de zijlijn staan toe kijken. Juist voor de deze doelgroep is het ontzettend belangrijk om wat aan hun gewicht en zelfvertrouwen te doen! Door middel van juiste interventies zal deze generatie een duurzamer toekomstperspectief krijgen. Daarom dienen projecten, zoals Real Victory, gericht op gezond leven een breed draagvlak te krijgen in de samen!
leving.

Het unieke aan het project is dat de tieners samen een geďntegreerd en multidisciplinair programma krijgen aangeboden. Ze gaan actief aan de slag met hun overgewicht.

Tijdens de bijeenkomsten komen er leuke en leerzame groepsgesprekken op gang. En blijkt dat de tieners er achter komen dat lang niet iedereen hetzelfde eet, gedrag vertoont en beweegt. RV draagt bij aan integratie en begrip van verschillende culturen. Ook dit heeft zijn weerslag op de wens van een vreedzame en duurzame samenleving.

Afgelopen jaar heeft RV als pilot gedraaid in Rotterdam en Sittard. In samenwerking met TNO is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van Victory Camp en Real Victory. De definitieve resultaten ontvangen we in oktober 2005, de voorlopige resultaten zijn veel belovend. In deze pilot namen alleen jongeren deel die op Victory Camp zijn geweest. Victory Camp is een zomerkamp voor tieners met overgewicht, dit wordt georganiseerd in de zomervakantie en 1 kamp duurt twee weken.

Victory for Life gaat niet stil zitten en wachten op de resultaten van TNO. Maar deze resultaten zijn ontzettend belangrijk om het ‘positieve’ effect van een multidisciplinaire aanpak aan te tonen. Overgewicht is actueel onderwerp dat steeds verontrustendere vormen begint aan te nemen en niet meer genegeerd kan worden. Daarom moet er onderzoek gedaan blijven worden naar interventies als Real Victory, maar de interventies zelf dienen ook de kans te krijgen om haar nut aan te tonen. Kortom: tijd om in actie te komen! Met bewustwording en effectieve interventies kan niet vroeg genoeg begonnen worden. Financiële ondersteuning vanuit overheid, fondsen, gemeenten of overige derden is hierbij onontbeerlijk.

In oktober 2005 gaan we van start met RV voor alle jongeren met overgewicht uit dezelfde gemeente die op zoek zijn naar een positieve en plezierige stimulans om hun overgewicht aan te pakken.

De volgende onderwerpen maken RV extra bijzonder en uniek:

RV website
RV krijgt een eigen website bestaande uit twee gedeelten, een kids -en deskundige gedeelte. Alle deelnemers en deskundigen krijgen een login en een password, waarmee ze de website kunnen bezoeken. (Voor de huidige deelnemers van Victory Camp bestaat al een Campchat: dit is een interactieve site met chatruimte, persoonlijke mailbox, contact mogelijkheid met de deskundigen, spelletjes, foto’s, etc.)

Het kids gedeelte bestaat uit: Homepage met digitaal stickervel (elke bijeenkomst dat ze aanwezig geweest zijn krijgen ze een stickertje), schema van bijeenkomsten, eigen dagboekruimte voor voeding en beweging, uitdagingen, extra spelletjes, RV News (Real Victory Nieuwsbrief) is te lezen, en iedereen heeft zijn/haar eigen mailbox.

Het deskundige gedeelte bestaat uit: Draaiboek, RV onderbouwing, Uitdagingen, RV News, RV Fun team uitleg, digitaal Stickervel, weegschema, aanwezigheidsschema, namenlijst, schema van bijeenkomsten en een mailbox.

RV News
Elke maand komt er een nieuwe Real Victory Nieuwsbrief (RV News) uit waarin alle disciplines aan het woord komen. De input vanuit de disciplines wordt aangeleverd door de deskundigen (diëtist, psycholoog, bewegingsdeskundige). De overige input in de nieuwsbrief zijn motivatiepraatjes, positief vervolgverhaal, leuke verhalen, recepten, etc.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zowel voor de tieners als de betrokken deskundigen is het bijzonder leerzaam om gedurende een langere tijd met RV aan de slag te gaan en daadwerkelijk gedragsveranderingen te bewerkstelligen. Wat betekent dat nu eigenlijk gezond leven? En is het belangrijk om fit te zijn? Waarom is het goed om vrolijk te zijn? De tieners worden gestimuleerd om na te denken over voeding, beweging en hun eigen gedrag hier in. Spelenderwijs leren ze dat er keuzes gemaakt kunnen worden en waarom het belangrijk is om zelf keuzes te maken. Ook krijgen ze meer inzicht in het gedrag van andere jongeren, en blijkt misschien wel dat zij zelf minder gezond leven dan de andere deelnemers. Door middel van handige en praktische tips worden ze op weg geholpen naar het maken van gezondere keuzes. Juist door het delen van ervaringen vinden ze steun, begrip en tips bij elkaar.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Real Victory is interessant voor alle tieners met overgewicht en hun ouders, maar zeker ook voor de professionals die te maken hebben met de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Juist door met de verschillende deskundigenpartners binnen de zorgketen in gesprek te gaan wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt en kan men blijven leren om nog effectievere interventies te ontwikkelen waarvan een jonge generatie profijt zal hebben. De resultaten van TNO zijn dan ook interessant en leerzaam voor onderwerp gelieerde organisaties en overheidsinstellingen. Op het moment wordt er helaas nog te weinig gedaan op het gebied van een geďntegreerde boodschap, dan wel multidisciplinaire aanpak voor een gezonde en actieve levensstijl.

RV betreft ook ouderbijeenkomsten, om de speelse, interactieve, positieve en haalbare insteek over te brengen, zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen. Ook de ouders ontvangen speelse en interactieve bijeenkomsten met de diëtist, psycholoog en bewegingsdeskundige.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Bij de pilotfase waren een aantal partijen betrokken; sportscholen, tieners met overgewicht, deskundigen uit de regio en deskundigen van stichting Victory for Life (diëtist, pedagoog en bewegingsdeskundige). Na een jaar Real Victory bleek dat alle partijen zeer enthousiast waren en vertrouwen hebben in het geďntegreerde programma gericht op voeding, beweging, zelfvertrouwen en lol. Er hebben twee pilots gedraaid en naar aanleiding van de evaluaties zijn er aanpassingen geweest om RV te verbeteren en te perfectioneren.

Om het programma van Real Victory, met een gezonde en actieve boodschap, zo breed mogelijk uit te dragen en in Nederland uit te rollen is financiële ondersteuning noodzakelijk. Laten we de aankomende generaties de hand toereiken en niet onze ogen sluiten voor het belang van een gezonde en actieve levensstijl. Minder ‘gezonde’ verleiders liggen namelijk overal op de loer! 

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?

Voor meer informatie over Real Victory of over de organisatie neem dan een kijkje opwww.victoryforlife.nl of neem contact op met 030- 262 87 87.