Naam initiatief
Pot met goud op Zuid

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stichting Pot met goud op Zuid

E-mail adres
l.vandenbulk@svr-rotterdam.nl

Provincie
Zuid Holland

Adres
Sportlaan 75 (tijdelijk)

Postcode
3078 WR

Plaats
Rotterdam

Doel
Vergroten van de wederzijdse betrokkenheid tussen jongeren en samenleving door het stimuleren van jongeren om vrijwilligerswerk te doen via een immateriŽle beloning.

Doelgroep(en)
Jongeren tussen 10 en 25 jaar.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt, of wijkniveau
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheids organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Wat is ĎPot met Goud op Zuidí?

Stichting Pot met Goud op Zuid heeft als doelstelling het bevorderen van de sociale cohesie en het vergroten van het veiligheidsgevoel in de samenleving. De stichting richt zich in eerste instantie op jongeren en hun sociale omgeving in Rotterdam Zuid. De jongeren zullen door de stichting worden gestimuleerd tot het doen van vrijwilligerswerk en andere zinvolle activiteiten die betrekking hebben op de samenleving. Het organisatiebureau Pot met Goud op Zuid, bemiddelt tussen vrijwilligersinitiatieven en scholieren en beheert een beloningssysteem.

Dit beloningssysteem bestaat eruit dat jongeren die vrijwilligerswerk doen hiervoor punten krijgen toegekend, die bij een bepaald aantal kunnen worden omgeruild voor bijvoorbeeld toegangskaartjes voor sportwedstrijden, attracties, andere evenementen of die als contributie voor sportclubs of iets dergelijks gebruikt kunnen worden. De actieve bemiddeling zal verlopen via een website waarop vrijwilligersvacatures te vinden zijn, en waarop jongeren zelf kunnen reageren. Daarnaast worden er ook actiedagen georganiseerd, waarbij jongeren kunnen kennismaken met verschillende maatschappelijke projecten. Het beheer van deze elektronische vrijwilligersvacaturebank en de organisatie van de activiteiten zal zoveel mogelijk worden gedaan door studenten uit hogere of middelbare beroepsopleidingen, die dit als stageplaats kunnen gebruiken.

 

 • Het is een leuke en leerzame vrije tijdsbesteding.

 

 • Het is een maatschappelijk nuttige ervaring.

 

 • Er wordt individueel aan meegedaan, een leerkracht kan contactpersoon zijn.

 

 • Soms gaat het om ťťnmalige acties.

 

 • Het kunnen doorlopende activiteiten zijn zonder einddatum.

 

 • Inschrijving is verplicht en bij jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de ouders nodig.

 

 • Het wordt bij voorkeur uitgevoerd buiten schooltijd.

 

 • De school is meestal niet medeverantwoordelijk voor de activiteit.

 

 • Leeftijd van de deelnemers is van 10 tot 25 jaar.

 

 • Er is bij een actie een gezamenlijke start en/of afsluitende happening.

 

 • Voor het vrijwilligerswerk ontvangen de deelnemers een beloning in de vorm van punten op hun Pot met Goud spaarrekening. De punten zijn inwisselbaar voor toegangskaartjes voor sportwedstrijden, evenementen en contributies e.d.

 

 • Alle contacten lopen via het Pot met Goud organisatiebureau, tel. 010-4841551.

 

 • De organisatie is in handen van ĎStichting Pot met Goud op Zuidí.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Grotere betrokkenheid van jongeren bij de samenleving en de bereidheid om iets voor een ander te doen. Kennis van maatschappelijke initiatieven bij jongeren en een positief imago naar bijv. ouderen. Jongeren krijgen door mee te doen een positief zelfbeeld.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Mensen die meedoen leren met anderen samenwerken en positieve creatieve dingen organiseren. De mensen die met de jonge vrijwilligers te maken krijgen zien dat jongeren ook een positieve bijdrage kunnen leveren. Jongeren kunnen zich, door mee te doen, nuttig maken.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Anderen kunnen van het project leren dat investeren in jongeren de moeite waard is.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Een bedrag om de organisatiekosten te dekken en een leidinggevende medewerker aan te stellen. De uitvoerende en organisatiewerkzaamheden worden gedaan door stagaires en jonge vrijwilligers.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.duurzamedinsdag.nl