Naam/namen initiatiefnemer(s)
Aarde-Werk

E-mail adres
info@aarde-werk.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Hugo de Grootstraat 8

Postcode
2518 Ed

Plaats
Den Haag

Doel
Aarde-Werk wil Nederland d portal bieden, waar bewuste consumenten en duurzame bedrijven elkaar kunnen vinden. De site biedt naast een groot adressenbestand achtergrondinformatie over duurzame producten en diensten. Het is ons doel bekendheid te geven aan duurzaamheid en daarmee bij te dragen aan een duurzame wereld

Doelgroep(en)
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een bewuste leefstijl een steeds groter wordende groep vormen. De zogenoemde 'cultural creatives' zijn mensen die houden van kwaliteit, gezonde voeding en betrouwbare informatie. Ze hebben een breed wereldbeeld met aandacht voor komende generaties. Dit is de grootste groep consumenten waar Allesduurzaam.nl zich op richt.

We richten ons verder op de bedrijven, die in hun bedrijfsvoering kiezen voor duurzaamheid. Allesduurzaam.nl biedt hen de mogelijkheid aandacht te vragen voor hun producten en diensten.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van een groep ondernemers

Omschrijving initiatief
Er zijn gelukkig veel alternatieven voor gangbare producten, met als meerwaarde respect voor mens, dier en milieu. Wij bieden:
Een handig en toegankelijk netwerk in de wereld van duurzaamheid
Informatie ingedeeld in 45 rubrieken en 250 subrubrieken, met achtergronden, nieuwe snufjes en tips
Een zeer uitgebreid en actueel adressenbestand (ruim 14000 adressen!), dat de weg wijst naar verkooppunten van duurzame producten in heel Nederland
De mogelijkheid om op bijna 1000 trefwoorden te zoeken, om heel doeltreffend specifieke producten/informatie naar voren te brengen

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Duurzame ondernemers kunnen zich op allesduurzaam.nl tezamen profileren. Dit verstevigt hun positie en bekendheid op de markt.

Veel consumenten weten de weg naar duurzame alternatieven nog niet altijd te vinden. Op allesduurzaam.nl vinden ze op directe wijze alle informatie die ze nodig hebben. Zo draagt de website bij aan integratie van duurzaamheid in onze maatschappij.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Bewustwording dat duurzaamheid op velerlei wijze al een plek inneemt in onze samenleving en dat het de moeite waard is om daar aandacht voor te vragen. De behoefte daaraan blijkt uit de grote bezoekersaantallen van de site, met ruim 1000 bezoekers per dag. Ook op Google hebben we inmiddels een hoge ranking, wat allesduurzaam.nl toegankelijk maakt voor een zeer groot publiek.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Mensen ontdekken dat ze niet alleen zijn in hun poging bij te dragen aan een duurzame wereld. De consument ontdekt dat er vele alternatieven bestaan, en dat ze door middel van hun keuzes aan duurzaamheid bij kunnen dragen. Door gerichte informatie groeit het bewustzijn van zowel de nadelen van de gangbare producten, als de voordelen van duurzame producten en diensten

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Voor een groeiende naamsbekendheid bij een breed publiek is veel publiciteit nodig. De deelnemende bedrijven worden uitgenodigd ook financieel bij te dragen aan de site, zodat Aarde-Werk de site blijvend kan onderhouden en ontwikkelen. We zoeken naar investeerders en naar subsidiemogelijkheden voor acquisitie en uitbouw van de content en de functionaliteit van de site.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.allesduurzaam.nl. De website is een initiatief van Aarde-Werk; www.aarde-werk.nl.