Naam initiatief
Overeenkomst vergroten

Naam initiatiefnemer
Luuk Oosterhuis

E-mail adres
luukoosterhuis@yahoo.co.uk

Provincie
Heel Nederland

Adres
Beatrixlaan 46

Postcode
9752 lR

Plaats
Haren

Doel
Samenleving hechter maken, verdraagzamer, verschillen en achterstanden verkleinen

Doelgroep(en)
Friezen, Drenthen, jongeren, allochtonen, kampers e.d.

Omschrijving initiatief
Doelgroepen radio e.d. maar dan populair, zodat via muziek en korte info de taalverschillen van de Nederlandse groepen, de cultuurverschillen worden verkleind om toekomstige conflicten te verminderen. Promoten van het Fries als taal is duur, de Friezen lopen taalachterstand op ten aanzien van de rest van de bevolking en de kans bestaan op een tweede Baskenland e.d. Dit kan ook met andere groepen gebeuren. Een charme-offensief zoals de belastingdienst dat enige jaren doet, lijkt hierin zeer wenselijk. Een voorbeeld hoe de regering de Europese grondwet heeft gebracht, is zeer fout. Zoals de belastingdienst het doet, dat is het voorbeeld. ( P.S. NS kan hier ook nog veel van leren.)