Naam initiatief 
Osani de cirkel van het leven

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Netty van der Sloot, Wim van Remmen, Nelleke van der Spek, Ria Barten

Provincie
Heel Nederland

 

E-mail adres
bartenaaho@hetnet.nl

Adres
Bolwerk 5

Postcode
1628 KW

Plaats
Hoorn

Doel
Het opbouwen en onderhouden levenslang van een vriendenkring om mensen met een beperking. Via de methode van Plan Canada.

Doelgroep(en)
In eerste opzet mensen met een verstandelijke beperking, daarna ouderen en mensen die niet in staat zijn de vriendencirkel zelf te organiseren.

Door wie is het initiatief gestart?
Een groepje ongeorganiseerde burgers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
- Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
- Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
- FinanciŽle ondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Ouders moeten hun kind met een beperking overleven, hun grote zorg, wat met mijn kind als ik niet meer kan, of er niet meer ben. Wij willen een levenslange garantie bieden aan ouders en verwanten dat er een zeer betrokken vriendencirkel gemaakt en onderhouden wordt rond hun kind. Door middel van een betaalde netwerkcoach. Zij draagt zorg voor de contacten naar buren, organisaties, broers en zussen, om zo een langdurige vriendenkring te organiseren. Steeds met de mens met zijn vraag centraal.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?

Dat de mens met een beperking weer volledig mee kan gaan doen in de samenleving, op een natuurlijke manier. Ook de samenleving boekt daar winst bij, ieder mens heeft veel te bieden. De inclusie van mensen met een beperking zal sneller tot waarheid worden. Eenzaamheid zal minder toeslaan, sociale contacten hersteld.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Leren dat mensen met een beperking heel waardevol zijn in de samenleving. Dat we niet helemaal afhankelijk zijn van professionele instellingen. Dat de kwaliteit van ieders bestaan hierdoor verbetert, en we weer aandacht voor elkaar krijgen.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat zorg ook op een andere manier georganiseerd kan worden, dat de persoon meer steun krijgt van zijn directe omgeving, daardoor meer zelfvertrouwen en geluk, het kan echt anders.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Betrokken ouders, mensen die durven vragen, ondernemend zijn, steun van andere organisaties, geld. Een overheid met minder regels.


Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?

Perspectief