Naam initiatief
Meer werk door duurzaam slopen

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Bouwcarrousel bv
AGM Afval- & Grondstoffen Management

E-mail adres
r.gort@bouwcarrousel.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Julianastraat 24

Postcode
2751 GD

Plaats
Den Haag

Doel
Banen scheppen voor laagopgeleiden
Goedkope bouwproducten aanbieden voor mensen met laag inkomen
Afvalpreventie
Hergebruik
Internationale solidariteit

Doelgroep(en)
werkzoekenden
ex-gedetineerden
schoolverlaters
woningcorporaties
projectontwikkelaars
particuliere woningbezitters
doe-het-zelvers

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Zie www.bouwcarrousel.nl of Nationale Toekomstprijs, kijk op nominaties 2003, categorie bedrijven

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?

Per sloopwoning 30 uur extra productieve werkgelegenheid.

Bij 10.000 sloopwoningen per jaar in de stedelijke herstructurering dus 300.000 manuur = 150 banen.

Per sloopwoning 2,5 m≥ afvalbesparing; bij 10.000 sloopwoningen per jaar dus 25.000 m≥ bespaard sloopafval.
Tevens een veelvoud hiervan aan grondstofbesparing vanwege de vermeden aanschaf van nieuwe producten.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?

Duurzaamheid kan wel en nog goedkoper ook!

Zinvol werk voor laagopgeleiden is te creŽren!


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zie onder 'Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project'


Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?

  • Renteloze lening looptijd 5 jaar van bij voorkeur Ä 500.000 zodat we op 5 plekken in het land kunnen werken in plaats van 1 (zoals nu).
  • Prestatiesubsidies voor iedereen die we aan het werk helpen van Ä 10.000 p.p.
  • Vergoeding per gedemonteerd en ingenomen m≥ afval van Ä 500 door vastgoedbezitters, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en de Rijksgebouwendienst, die ons kunnen inhuren als sloopaannemer / voorsloopaannemer / demontagebedrijf.


Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
zie o.a. www.bouwcarrousel.nl