Naam/namen initiatiefnemer(s)
Arne Peter Braaksma

E-mail adres
orient@planet.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oosterlaan 81

Postcode
8072 BT

Plaats
Nunspeet

Doel
Het inspireren en motiveren en het bieden van handvaten aan alle gebruikers voor het leveren van bijdragen aan een betere, gezondere en meer duurzame samenleving en de Millennium Doelstellingen van de VN.

Doelgroep(en)
Iedereen, d.w.z. iedereen die een bijdrage wil of kan leveren aan een betere, gezondere en meer duurzame samenleving - op welk front dan ook: mens, milieu, recht, maatschappelijk verantwoord handelen en ondernmen, etc.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)

Omschrijving initiatief
Een Handboek/Jaarboek, dat voor 95 procent zal bestaan uit foto's (om te inspireren), waarin de hoofdthema's van een gezonde, duurzame samenleving worden aangegeven, direct gekoppeld aan de websites van organisaties en de regeringen van alle 231 landen/gebieden van de wereld.

Het moet een Jaarboek zijn, want het zal natuurlijk elk jaar groeien - en hopelijk bloeien! - en dus steeds up-to-date moeten zijn.

Om overal en internationaal toegankelijk en bruikbaar te zijn, zal het in het Engels verschijnen. Medewerking wordt verleend door mensen uit Engeland, Nepal, Sri Lanka, Thailand en Zuid-Korea.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het maakt mensen bewust (pure noodzaak). Het benadrukt gemeenschapszin en solidariteit (onmisbaar om barrieres te beslechten). Het geeft tastbare links naar mogelijkheden van actie (het mobiliseert mensen). Het laat zien, dat het draait om universele, internationale en grensoverschrijdende kwesties (bevordert solidariteit). Het wijst op belangen en principes die verenigen en verbinden en niet die welke confronteren of tweedracht zaaien

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Geen mens is een eiland
Interactie en wederzijds contact (met elkaar en met de belangrijke wereldwijde kwesties) is essentieel en maakt je zelfs meer mens
Solidariteit en lotsverbondenheid zijn voor nu en de toekomst
We zijn onlosmakelijk aan elkaar en het werken aan een beter leefmilieu verbonden

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zie s.v.p. punten 14 en 15. Deze vallen samen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Voor een zo groot mogelijk bereik (en effectiviteit) van het Handboek/Jaarboek heb ik financiele steun nodig op het gebied van 1) vormgeving en lay-out; 2) druk en distributie; 3) marketing. Ik denk aan 10.000 euro.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
(in het blad: Motief)