Naam initiatief
GreenSeat klimaatcompensatie bij vliegreizen

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Niels Korthals Altes, Elise Allart

E-mail adres
niels@greenseat.com

Provincie
Heel Nederland

Adres
beursplein 37

Postcode
3011 AA

Plaats
Rotterdam

Doel
Bewustwording van impact van vliegreizen op het milieu en aanbieden van een laagdrempellge mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren.

Doelgroep(en)
Particulieren via site www.greenseat.com en daarnaast sites van reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen (aanbod van GreenSeat bij boeken vlucht). Bedrijven en andere organisaties kunnen compenseren op jaarbasis (itt per vlucht).

Door wie is het initiatief gestart?
Groep ondernemers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciŽle organisatie
Procesondersteuning van een commerciŽle organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie

Omschrijving initiatief
GreenSeat is een ideŽle, commerciŽle organisatie die luchtreizigers wijst op de milieugevolgen van hun vliegreis en vervolgens de mogelijkheid biedt om de schadelijke uitstoot van broeikasgassen van deze vliegreis te compenseren door de aanplant en bescherming van bossen rond de wereld. Hierdoor levert de passagier niet alleen een positieve bijdrage aan de bestrijding van het broeikaseffect, maar steunt hij/zij ook wereldwijd lokale ontwikkelingsprojecten. Luchtreizigers kunnen hun vliegreis op dit moment compenseren via de website www.coolflying.nl. Daarnaast wordt het merk GreenSeat ontwikkeld en worden nieuwe kanalen aangeboord om klimaatcompensatie onder de aandacht te brengen en toegankelijk te maken voor de massa in binnen- en buitenland.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Bewustwording van de schadelijke gevolgen van vliegreizen en het aanbieden van een laagdrempelige mogelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te compenseren door aanplant en beheer van bossen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Al doende leren deelnemende partijen dat de consument absoluut geÔnteresseerd is in een duurzame oplossing voor vliegreizen (groen vliegen) als dit op een laagdrempelige manier wordt aangeboden.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
De consument is best bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor haar handelen als ze inzicht heeft in de problematiek (in dit geval de impact van vliegen op het milieu) en er een laagdrempelige oplossing wordt aangeboden voor het aangegdragen probleem.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Partijen die vliegreizen verkopen aan de consument (luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties) kunnen een belangrijke rol spelen door de GreenSeat optie aan te bieden op het moment van aanschaf van de vliegreis (vergelijkbaar met keuze economy class of business class). Hierdoor zullen consumenten zich beter bewust zijn van de gevolgen van vliegreizen en daarnaast een zeer laagdrempelige mogelijkheid hebben om deze uitstoot te compenseren.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.coolflying.nl en www.greenseat.com (in ontwikkeling)