Naam/namen initiatiefnemer(s)
SME Advies en IVN

E-mail adres
sme@sme.nl

Provincie

Heel Nederland

Adres
Postbus 43016

Postcode
3540 AA

Plaats 
Utrecht

Doel
Geniale ideeŽn voor duurzaamheid ontsluiten en helpen tot ontwikkeling te brengen. In het boekje is een eerste idee voor minister Verdonk opgenomen: 'Meer kleuren in het groen' om allochtonen meer te laten genieten van de Nederlandse natuur.

Doelgroep(en)
Geniale ideeŽn: voor iedereen. op de site van SME Advies kunnen zij hun ideeŽn aangeven en jaarlijks worden er een paar geselecterd die 'op weg worden geholpen'

Meer kleuren in het groen: doelgroep allochtonen 

Door wie is het initiatief gestart?
Groep ondernemers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie.

 

Omschrijving initiatief
Meer kleur in het groen. Nederland kent tal van prachtige natuurgebieden, die voor een deel ook voor het publiek toegankelijk zijn. Voor diegenen die deze gebieden bezoeken, lijkt echter de Nederlandse bevolkings-samenstelling nauwelijks veranderd ten opzichte van veertig jaar geleden. De gebieden worden namelijk nauwelijks bezocht door de hier woonachtige allochtonen. En onbekend maakt onbemind.

Wij zouden graag allochtone gemeenschappen samen met autochtonen kennis laten maken met natuurgebieden en ertoe bijdragen dat zij betrokken raken bij de zorg voor en de ontwikkeling van deze natuurgebieden. Zodat zij trots worden op Nederland. We willen de beheerders van de natuurgebieden ondersteunen bij het vergroten van de participatie van allochtone gemeenschappen en in hun samenwerking met andere allochtone organisaties. In een vijftal natuurgebieden gaan we aan de slag. Het projectdoel dient vervolgens via drie lijnen gerealiseerd te worden.

1. werken aan een grotere toegankelijkheid van natuurgebieden voor allochtonen (en autochtonen) door de medewerkers van de beherende organisaties voor te lichten en te training zodat zij beter weten wat de doelgroep wil;
2. werken aan vergroting van het bezoek door allochtonen aan natuurgebieden door promotie en educatie in de richting van allochtone organisaties en hun achterban;
3. het organiseren van excursies voor allochtonen in een aantal natuurgebieden.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Geniale ideeŽn: stimuleren van creativiteit voor een duurzame samenleving. Meer kleuren in het groen: allochtonen maken kennis emt de nederlandse natuur: bekend maakt bemind. Daarna ontstaat gebruik en vanuit gebruik ontstaat waardering en inzet voor behoud en ontwikkeling. Tevens draagt het gebruikmaken van natuur bij aan het welbevinden van de gebruiker.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Geniale ideeŽn: leren creatief zijn voor duurzaamheid
Meer kleuren in het groen:leren waarderen van groen en leren inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op inrichting en beheer

 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Geniale ideeŽn: leer van ideeŽn van anderen. Dit brengt Duurzaamheid dichter bij. IdeeŽn generen weer nieuwe ideeŽn. Meer kleuren in het groen: allochtoon en autochtoon vormen samen een multicultureel gebruik van de natuur. he tis niet of/of maar en/en. vanuit een 'veilig' onderwerp als natuur kan de discussie naar een multicutlurele samenleving eenvoudiger gevoerd worden

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Geniale IdeeŽn: niets, dat is onze eigen investering. Meer kleuren in het groen: We hebben een bijdrage van het VSBfonds en nog aanvullend geld nodig om het expertimentele project uit te voeren. (Er zijn nauwe relaties met allochtone organisaties om het tot een succes te maken). Wij zouden graag bespreken hoe dit een stap verder kan worden gebracht.