Naam initiatief
Electrobus

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stuurgroep Ecologie en Milieu

E-mail adres
stemzeewolde@planet.nl

Provincie
Flevoland

Adres
Klipper 36

Postcode
3891 ZW

Plaats
Zeewolde

Doel
Gratis lokaal vervoer in het dorp

Doelgroep(en)
Senioren

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Het laten rijden van een electrobus in Zeewolde.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Met name senioren kunnen door het dorp reizen van huis naar winkels, naar vrienden en kennissen. Het autogebruik kan daardoor afnemen. Bij slecht weer is het een veilg vervoermiddel.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Initiatieven tonen levert wat op; doorvragen bij betrokken instanties werkt; draagvlak zoeken is van belang.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Doorzetten en de goede weg naar beleidsvorming vinden.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Geld.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.spijkstaal.nl