Naam initiatief
Educated Choices: duurzaam inkopen in het hoger onderwijs

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform (LHUMP)

E-mail adres
info@lhump.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oudegracht 229

Postcode
3511 NJ

Plaats
Utrecht

Doel
Het aandeel duurzame producten in de totale inkoop van het Hoger Onderwijs te vergroten.

Doelgroep(en)
Beslissingnemers, inkopers ťn studenten van universiteiten en hogescholen

Door wie is het initiatief gestart?
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
Het doel van het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform (LHUMP) is het integreren van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Hiermee wordt bedoeld in het onderwijs, in de bedrijfsvoering en in de denkwijze van de studenten en medewerkers. Op zowel hogescholen als universiteiten wijzen we mensen op duurzame alternatieven voor allerlei zaken en regelingen. Wij zien dit als een belangrijke taak, aangezien de studenten van nu een grote rol zullen spelen in de maatschappij van de toekomst. Het is daarom van belang dat zij tijdens hun studie bekend worden met het concept duurzaamheid en dit ook weten te integreren in hun levensstijl en toekomstige werk. De onderwijsinstelling heeft daarbij de taak een duurzame visie uit te dragen zodat zij het goede voorbeeld geven aan hun studenten en medewerkers. Daarnaast zijn deze instellingen vaak zo groot dat hun keuze voor duurzame producten een substantiŽle bijdrage levert aan de afzetmarkt van deze producten. In het project ĎEducated Choices: Duurzaam Inkopen in het Hoger Onderwijsí richten we ons, wat betreft het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het creŽren van draagvlak hiervoor, op het gehele inkoop- en aanbestedingsbeleid van hoger onderwijsinstellingen. Wij noemen het project Educated Choices omdat bewustwording een belangrijk aspect is in het project. Niet alleen bij studenten, maar ook bij hoger onderwijsinstellingen. De keuzes die zij nu maken, hebben hun weerslag op de toekomst van onze maatschappij.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Met de inkoop van de Hoger Onderwijsinstellingen is een groot volume gemoeid: het betreft 15 universiteiten en 44 hogescholen, met in totaal 538.000 studenten en 85.000 medewerkers. Wanneer voor al deze mensen producten en diensten duurzaam ingekocht zouden worden, betekent dat voor de samenleving als geheel een aanzienlijke winst.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Dat duurzaamheid in de praktijk helemaal niet ingewikkeld, lastig of duur hoeft te zijn.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Hoe het streven naar verduurzaming er in de praktijk uitziet en dat jonge mensen in staat zijn om op een positieve, constructieve manier een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Enthousiasme, doorzettingsvermogen en gelijkgestemden die willen samen/meewerken.
Daarnaast een gulle sponsor.