Naam/namen initiatiefnemer(s)
Bouwcarrousel bv, Maatwerk, AGM Afval- & Grondstoffen Management, gemeente Den Haag, De Derde Kamer

E-mail adres
info@bouwcarrousel.nl

 

Provincie
Heel Nederland

Adres
Julianastraat 24

Postcode
2751 GD 

Plaats

Moerkapelle

Doel
Faciliteren remigratie m.n naar voormalige oorlogsgebieden waar veel woningen zijn vernield (waardoor remigratie wordt bemoeilijkt). Nevendoel: zinvolle bestemming geven aan overtollige bouwmaterialen uit Nederland

Doelgroep(en)
(aspirant-) remigranten
vluchtelingenwerk
MFO's - wederopbouwprojecten
DGIS

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

Omschrijving initiatief
Initiatief is nog in planfase. Het wachten is op een stukje startfinanciering. Vanuit remigranten is er belangstelling. (Handige) remigranten krijgen in ongeveer zes weken tijd een praktische cursus zelfbouw, door mee te lopen met timmer- en metselbedrijven en een demontagebedrijf (Bouwcarrousel bv).

Tevens krijgen ze een stuk financiering waarmee ze zelf een container kunnen vullen met gebruikte bouwmaterialen (goedkoop maar goed) en nieuwe materialen die men lokaal niet tot nauwelijks kan inkopen. Denkbaar is ook de levering van kant en klare bouwpakketten. Deze containers moeten dan nog verscheept worden. Op deze wijze wordt remigratie gefaciliteerd.

De kosten per remigrant(engezin) voor cursus, begeleiding en 20-voets container met materialen exclusief verscheping bedragen ordegrootte van 12.000 euro.

(noot voor onze Minister van Financien: dit is door besparing op te verstrekken uitkeringen in een maand of zeven terugverdiend)

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Meer toekomst en zingeving voor kandidaat-remigranten en een nuttige functie voor overtollige bouwmaterialen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?

  • Duurzaamheid in praktijk brengen. De cursisten: zelfbouw.
  • Integratie en intercultureel begrip (zij het dan, dat het integratie betreft met mensen die ons land gaan verlaten)
  • Begrip voor moeilijke situatie vluchtelingen (bij de Nederlandse bedrijven die cursisten begeleiden)
  • Betrokkenheid van Nederlandse bedrijven bij internationale samenwerking en vluchtelingenproblematiek.

 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Wat men zelf eruit wil halen: genoeg ingredienten voor inspiratie.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
We beginnen met een pilot; de bijdrage per remigrant moet worden toegezegd vanuit het Ministerie, en men moet voelen voor zo'n experiment met nieuwe maatschappelijke partners en zelfs een bedrijf, dat een rol speelt in remigratie. Dat is alles. We zijn zo goed als startklaar.