Naam initiatief
De wijk groen, de wijk schoon

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Gemeente Den Haag, Marije van den Bogerd
Mondriaan Onderwijsgroep, Marlies Strookman

Provincie
Zuid-Holland

Adres
Gemeente Den Haag, Postbus 1265

2500 DP  Den Haag

Doel
Alle burgers in een wijk betrekken bij een duurzame leefomgeving, wat een extra kans biedt om inhoud te geven aan maatschappij-oriŽntatie bij nieuwkomers

 

Doelgroep(en)
Nieuwkomers en autochtone Hagenaars

 

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

 

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van de lokale overheid

 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?

  • Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
  • Inhoudelijke ondersteuning van een overheidsorganisatie
  • Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
  • FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

 

Omschrijving initiatief
Het project 'De wijk groen, de wijk schoon' omvat twee cursussen voor nieuwkomers uit het NT2-onderwijs (onderwijs voor mensen met Nederlands als tweede taal). De cursus 'De wijk groen' schenkt vooral aandacht aan de waarde van natuur in de stad en aan wat de natuur bewoners heeft te bieden in met name de eigen wijk. De cursus 'De wijk schoon' geeft deelnemers inzicht in de aanpak van afval in Den Haag en in de manier waarop mensen zelf kunnen bijdragen aan een schone leefomgeving.

Tijdens een speciale themaweek over natuur & milieu hebben in 2004 circa honderd groepen van twintig deelnemers een mini-cursus 'De wijk groen, de wijk schoon' gevolgd bij de Mondriaan Onderwijsgroep.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Op twee manieren draagt het bij: enerzijds betrek je nieuwkomers ťn autochtone wijkbewoners bij hun omgeving, waardoor deze zichtbaar opknapt. (Bijv.: als iemand iets zomaar op straat gooit, dan wordt daar wat van gezegd.)Ten tweede blijkt dat het onderwerp een groene en schone wijk mensen verbindt. De interculturele uitwisseling die ontstaat bij gezamenlijk werken aan de wijk, komt de sociale cohesie ten goede.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Bestuurders, cursusleiders en autochtone wijkbewoners leren veel van de visie van nieuwkomers op de wijk. Hoe wil je de openbare ruimte gebruiken, wat betekent dat voor de inrichting en hoe houd je het schoon? Andersom is dit een project om nieuwkomers kennis te laten maken met hoe in Nederland afvalbeheer en groenvoorziening werkt.


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat het betrekken van mensen bij hun directe leefomgeving, op een concrete en actieve manier, een goede manier is voor betere contacten tussen allochtone en autochtone wijkbewoners.