Naam/namen initiatiefnemer(s)
Avelien Meinardi

E-mail adres
a.meinardi@ww9.myweb.nl

Provincie
Noord Brabant

Adres
Wilde Wingerd 9

Postcode
5708 DC

Plaats
Helmond


Doel
eenvoudige praktische handvatten voor eerste contact bieden

Doelgroep(en)
Nederlanders die hun praktische vaardigheid willen delen met nieuwkomers

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
DUURZAME DINSDAG 2005, voorstel voor integratieproject “De eerste fiets-band”

Korte omschrijving:
Bij aankomst in de eerste Nederlandse gemeente ontvangt de nieuwkomer het aanbod dat een Nederlander hem begeleidt bij de aanschaf en het onderhoud van een fiets. Via de gebruikelijke instanties komt er een contact tot stand dat naar behoefte kan uitgroeien tot een nadere kennismaking. Zo schept de fiets een eerste band.

Via het project “De eerste fiets-band” bieden we Nederlanders een alternatieve mogelijkheid om nieuwkomers persoonlijk en praktisch te helpen bij de eerste stappen op Nederlandse bodem, zonder dat zij de verdere problemen en verhalen bij de procedure te hoeven kennen.

Organisatie: opstarten van een nieuw vrijwilligersproject.

Elke gemeente kent de mogelijkheden om dit project op te zetten. Zij kent de mensen van het AZC, Vluchtelingenwerk, Vrijwilligerscentrale en eventueel de Fietsersbond. Dat is voldoende om samen rond de tafel het plan voor organisatie, publiciteit en promotie van het project te bespreken. Gemeentelijke ondersteuning is van belang want een nieuw vrijwilligersproject kan niet zonder geld en begeleiding draaien. Het hele plan moet eenvoudig van aard zijn, moet ruimte laten voor persoonlijke invulling, maar ook bepaalde spelregels bieden om mogelijke problemen op te kunnen lossen.

Heldere informatie en een juiste toonzetting moeten een wervend karakter hebben, want we spreken een nieuwe groep inwoners aan. Achtergrond: een praktische, eenvoudige manier voor het eerste contact. Vluchtelingen en andere nieuwkomers in Nederland zijn aangewezen op de fiets als eerste vervoermiddel. Voor de meeste mensen een hele nieuwe ervaring, voor Nederlanders heel gewoon. Door samen een fiets uit te zoeken en de verdere zorg ervoor te delen komt er een zakelijk contact tot stand. Het is een praktische en eenvoudige manier om met elkaar in gesprek te komen. Deze eerste gedeelde ervaring kan een goede start zijn voor verdere uitwisseling, voor integratie dus.

Avelien Meinardi
Tel. (0492) 541788
E-mail:a.meinardi@ww9.myweb.nl


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Ondersteuning bij het gebruik en onderhoud van de fiets laat zien hoe wij zuinig omgaan met dit vervoermiddel. Door de bereidheid te tonen dit samen te doen zal er begrip en kennis overgedragen worden. De gedeelde zorg voor een milieuvriendelijk vervoermiddel schept een duurzame band. Daaruit kan begrip ontstaan voor andere milieuproblemen en ook een verdere uitwisseling van praktische kennis en handelen. Energieverbruik, zuinig omgaan met materiaal.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Rekening houden met elkaars wensen en mogelijkheden. De bereidheid om elkaar te begrijpen en te helpen met praktische dagelijkse problemen. Het openstaan voor elkaars benadering.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat je op eenvoudige manier je hulp kunt aanbieden om nieuwkomers te helpen. Dat het via een project makkelijker is om zo'n eerste contact te leggen. Dat het de angst voor vreemdelingen kan verkleinen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Gegevens over aantallen nieuwkomers in de gemeente, over de opvang en financiele mogelijkheden, over hun taalbeheersing en achtergrond. Gegevens over adresssen van rijwielzaken en andere leveranciers van tweedehandsfietsen. Andere mensen die het initiatief mede vorm willen geven, de steun van enkele bestaande organisaties zoals de Vrijwilligerscentrale , Vluchtelingenwerk en de gemeente. Een nadere uitwerking van het plan met onder andere een goede financiele opzet en hulp bij de publiciteit en werving van vrijwilligers.