Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stichting AYNI Bolivia Nederland, Sylvia van den Berg-Ortega

E-mail adres
s. vanden.berg@planet.nl

Provincie
Utrecht

Adres
Verheulstraat 1

Postcode
3552 XW

Plaats
Utrecht

Doel
Bewustwoording over de beweegredene achter migratie De droom va een migrant is niet EMIGREREN, maar zoals iedere individu, nomade of sedetnair, het zoeken naar betere toekomst voor hem en zijn navolgingen.

Doelgroep(en)
- andere migrantegroepen
- de Nederlandse maatschappij

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
De stichting Ayni Bolivia Nederland heeft contacten met verschillende scholen in Oruro (Bolivia) en in Nederland. Een uitgangspunt van de stichting is het leggen van prioriteit bij de jeugd. Scholing en opvoeding worden gezien als speerpunten voor verdere ontwikkeling. In het kader van het ideenwedstrijd voor migranten heeft AYNI heeft zich als doel gesteld om de digitale kloof en digitale analfabetisme in de Boliviaanse scholen te verminderen om zo kinderen en jongeren die emigreren naar grote steden beter op hun toekomst voor te bereiden. Dit met als uiteindelijke doel om ze via de digitale snelweg in contact te brengen met jeugd uit Nederland en uit de hele wereld.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Over het algemeen kan gesteld worden dat de Boliviaanse leerlingen in grote klassen in rijen in hun schoolbanken zitten en luisteren naar wat de docent te zeggen heeft. Hierdoor creŽert men weinig enthousiaste en vrij passieve leerlingen. Naast de bare (school en thuis)omstandigheden, passiviteit mag volgens ons met recht een groot nationaal probleem genoemd worden: veel mensen weten zeer goed te analyseren wat er mis is in hun land, maar het ontbreekt aan vrijwel ieder initiatief om zelf een begin te maken met veranderingen.

Boliviaanse indiaanse jongeren emigreren naar de grote steden en dit is een feit, maar de beweegredenen? Afkomstig van het platteland, zij stellen zich vaak als doel voor ogen werk te vinden in de stad, kortom een beter toekoms die in het dorp niet te vinden is vanwege gebrek aan werkgelegenheid. In de stad maken zij echter kennis met de realiteit; er is weinig werk, zeker voor ongeschoolden en daarnaast krijgen zij te maken met discriminatie en uitbuiting omdat zij indianen afkomstig zijn van het platteland.

We hebben een begin gemaakt en hier verandering aangebracht. Wijhebben deze jongeren nieuwe kansen aangeboden om zich Ďgelijkíte voelen. Door een aantal klassen van verschillende scholen op stedelijk en ruraal gebied kennis te laten maken met het Ďleren lerení- concept . Dankzij deze scholingsprogramma, zijn deze jongeren (en hun ouders) nu in staat om naar officiele instanties te stappen en de ontwikkeling van hun dorp te stimuleren.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Deze jongeren en hun ouders hebben geleerd:
- dat er klagen en klagen niet helpt
- dat er initiatieven en kansen benutten moeten worden
- dat er ook instanties zijn die hulp kunnen bieden, als je wilt wat je moet hebben ,dan ga je ervoor
- de kinderen kunnen nu (dankzij organisaties zoals IICD, Anne Frank Stichting, SchoolnetAfrica) communiceren met jongeren uit Nederland en uit andere landen, hun problemen maar ook hun zorgen delen. Zij hoeven misschien niet meer te emigreren, zij brengen immers de ontwikkeling naar het eigen dorp, met een virtuele bibliotheek, met een technische avondopleiding, enz. Leren en gebruik kunnen maken van een goedkoop middel om contact te houden met familieleden maakt het reizen naar de stad minder nodig.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Leren wat UNDERSTANDIND DIVERSITY betekent. Deze maar ook andere jongeren leren van dit proces dat:
- er verschillende (school)vakken belicht kunnen worden vanuit het oogpunt van het betreffende thema maar ook van diverse oogpunten. (Begrip voor elkaar)
- De docenten van de betreffende vakken zullen samen met de klas aan het project werken, vanuit hun eigen vak. (Leren kennis delen en ACTIEF gebruiken)
- Met het materiaal wat de leerlingen samen produceren aan de hand van de verschillende themaís educatief materiaal creŽren (CreŽrend Leren). (EIGEN producten maken, wat voor een ontwikkelings land die ALLES maar ook ALLES importeert best belangrijk is)
- De producten van de leerlingen worden gewaardeerd. Ze worden op CD-rom gezet en dienen als naslagwerk of virtuele bibliotheek voor de leerlingen zelf maar ook voor andere leerlingen in Nederland of elders.
- In de tweede fase; uitwisseling van de ervaringen van verschillende scholen in Bolivia en Nederland. Virtuele werkgroepjes bestaande uit zowel Boliviaanse als Nederlandse leerlingen, wisselen onderling informatie uit via e-mail en website, en werken samen aan een werkstuk. (In 204 is reeds gedaan met het thema MIGRATIE)

De producten in de vorm van een CD-rom worden later beschikbaar voor Boliviaanse en Nederlandse scholen.

Kortom:
Verminderen van de migratie van binnenland naar steden in het land van herkomst, maar tegelijkertijd eerlijke kansen geven van toegang tot onderwijs

Deelnemen aan een bewustwording proces en het winnen van zelfvertrouwen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Financiering om deze initiatief verder te verspreiden en meer scholen in Bolivia en Nederland te betrekken.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
meer gegevens aanwezig op www.ayni.nl, www.globalteenager.com, www.iicd.org, en www.annefrank.org, Desgewenst sturen wij meer informatie.