Naam initiatief
De Goede Visgids. Vis eten met Goed geweten.

Naam initiatiefnemer
Stichting De Noordzee
Geschreven door consumentenjournalist Wouter Klootwijk

E-mail adres
E.Luiten@noordzee.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Drieharingstraat 25

Postcode
3511 BH

Plaats
Utrecht

Doel
Doel van de consumentengids is het geven van informatie over visserij, viskweek en ecologische effecten, zodat de consument een bewuste keuze kan maken voor vis die niet overbevist wordt of op een duurzame wijze gekweekt.

Doelgroep(en)
De bewuste consument

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van een groep ondernemers

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie

Omschrijving initiatief
In de consumentengids wordt voor 90 soorten vis, schaal- en schelpdieren aangegeven hoe duurzaam of onduurzaam deze zijn gekweekt of gevangen. De soorten zijn gescoord op een schaal van rood via oranje en geel, naar groen. Bij de visgids hoort een VISwijzer voor in de portemonnaie met daarop 45 soorten vis met hun kleurcode (1e uitgave mei 2004, 2e uitgave juni 2005). Zie ook www.goedevis.nl.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?

  • Bieden van een positief handelingsperspectief voor consumenten;
  • Aanjagen van een vraag en aanbod van duurzame goede vis;
  • Het stimuleren van een viscultuur van kwaliteit en diversificatie in de visketen en bij consumenten (in plaats van schaalvergroting en specialisatie);
  • Eenduidige duurzaamheids- en milieuinformatie over vis t.b.v. visketen en consument;
  • Stimuleren van eco-certificering (waarbij wildgroei in keurmerken vermeden moet worden);
  • CreŽren van een marktprikkel voor duurzame vis (uit de Noordzee) om zo perspectief te houden voor visserij op de Noordzee


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Bewustwording over milieueffecten en achtergronden visserij en viskweek .
Het geeft een handelingsperspectief voor duurzame ontwikkeling; kies voor groene, goede vis!

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
We willen de boodschap van de VISwijzer heel graag op grote schaal verspreiden en we kunnen ondersteuning gebruiken rond de promotie van Goede vis (o.a. achtergrondartikelen, insteken lijstje in tijdschriften en consumentenbladen, kooktijdschriften).

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.goedevis.nl , www.greenpeace.nl