Naam initiatief
Clinics op basisscholen, spelenderwijs meer informatie geven over een gezonde en actieve levensstijl aan leerlingen van het basisonderwijs (groep 7 en 8)

 

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stichting Victory for Life

 

E-mail adres
simone@victoryforlife.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oregondreef 29

Postcode
3565 BE

Plaats
Utrecht

Doel
Op een leuke en interactieve manier basisschoolleerlingen meer te weten laten komen over een gezonde en actieve levensstijl, gericht op vier pijlers: voeding, beweging, psychologie en FUN. De hiervoor genoemde pijlers zijn binnen ons concept even belangrijk.

De doelstellingen van de clinic kunnen als volgt worden omschreven;
1) De kennis en het bewustzijn van de scholier vergroten in een gezonde en actieve levensstijl.
2) Een stap zetten in het vergroten van het zelfvertrouwen van de scholier.
3) Praktische adviezen en tips geven die scholieren en ouders kunnen gebruiken.
4) Een plezierig programma beleven waarbij interactie voorop staat. Kortom positief zijn en lachen is gezond!
5) Maken van haalbare en realistische doelen met kleine stappen

 

Doelgroep(en)
Victory for Life richt zich met name op leerlingen uit het basisonderwijs (BO) van groep 7 en 8 en de ouders. Een gezonde levensstijl is voor iedereen, dik of dun, rijk of arm, autochtoon of allochtoon, van essentieel belang. De leerlingen worden benaderd via scholen. De school is een uitstekende plek om het bewustzijn van leerlingen, op het gebied van gezond leven, te vergroten en positief te stimuleren.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Een gezonde en actieve levensstijl krijgt steeds meer aandacht in onze samenleving. Kinderen van tegenwoordig bewegen minder en brengen steeds meer tijd door voor de televisie en achter de computer. Ook is er, in vergelijking met vroeger, veel veranderd in het eetpatroon van kinderen. Er zijn ouders die geen tijd meer hebben om te koken en snelle (ongezonde) maaltijden op tafel zetten. Er zijn ook ouders die hun best doen, het goede voorbeeld geven en iedere dag verantwoord koken. Maar buiten de deur staan kinderen aan enorme verleidingen bloot. Wat is er nu cool aan een bruine boterham en een beker melk? De clinic laat zien dat actief zijn en gezond leven niet per definitie saai hoeft te zijn.

Het bijzondere van het project is dat de clinic een geÔntegreerde boodschap aanbiedt. Dus niet alleen voeding en beweging zijn belangrijk (zoals vele andere initiatieven), maar ook het vergroten van zelfvertrouwen en het hebben van lol staan voorop! Op een positieve manier, in de taal en de stijl van de jongeren en spelenderwijs wordt de boodschap overgebracht. Doordat het programma multidisciplinair en met herkenning wordt aangeboden groeit de kennis over voeding, eigen gedrag en beweging, en wordt het zelfvertrouwen van de leerling versterkt. Daarnaast is een sterk punt aan de clinic, dat ze zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, de leraar heeft geen extra hulp van derden nodig.

De clinic bestaat uit een lerarenhandleiding en werkboekje voor in de klas en om na afloop mee naar huis te nemen ter ondersteuning van de kids (en ouders). Dit werkboekje bevat onder andere: testjes, gekke weetjes, handige tips, grappige raadsels, recepten, humor, enzovoort. Het pakket is naar eigen inzicht in tijd in te delen, afhankelijk van de klas en de beschikbare tijd. De clinic bestaat ongeveer uit drie dagdelen.

Een school kan hierin een belangrijke rol spelen door aandacht te besteden aan het onderwerp en hier invloed op uit te oefenen. De clinic ter Ďbevordering van een gezonde en actieve levensstijlí is een lespakket dat speciaal ontwikkeld is voor basisscholen en door de docent zelf uitgevoerd kan worden. De doelgroep voor de clinic zijn basisscholieren uit groep zeven en acht. De leeftijd van deze jongeren varieert tussen de tien en twaalf jaar. Op een leuke en interactieve manier komen leerlingen spelenderwijs meer te weten over voeding, beweging, gedrag en dat gezond zijn niet perse saai hoeft te zijn en wordt het bewustzijn van de leerlingen vergroot. Door de interactie en uitwisseling van informatie tussen de leerlingen komen ook de interculturele verschillen uit de klas aan bod. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, groeit het begrip/ respect en de kennis van een andere cultuur.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Steeds vaker verschijnen er verontrustende artikelen in kranten en tijdschriften; overgewicht is een groeiend probleem in de Nederlandse samenleving. Wij worden elke dag gewaarschuwd voor tť weinig bewegen, en tť veel en tť vet eten... De gezondheidsrisicoís die we hiermee riskeren zijn niet van de lucht. Om van de financiŽle consequenties nog maar te zwijgen (terugdringen of voorkomen van hoge kosten binnen de gezondheidszorg, op een verantwoorde wijze, is ook een bijdrage aan een duurzame samenleving).

Projecten als, de clinic voor basisscholen, laat aan jonge kinderen zien dat actief en gezond leven niet per definitie saai hoeft te zijn. De winst voor de maatschappij is om de leerlingen al in een vroeg stadium te motiveren tot gezonde keuzes, dit vroege stadium werkt dus op preventief niveau. Ze moeten leren dat ze in situaties zťlf een keuze kunnen maken en dat er logischerwijs verschillende keuzes bestaan. Door de multidisciplinaire aanpak worden de leerlingen op meerdere vlakken positief geprikkeld. Deze geÔntegreerde boodschap draagt bij aan meer zelfvertrouwen en een gezondere en actieve levensstijl. Dit zal haar weerslag hebben binnen de samenleving. Het kan en mag niet dat we passief langs de zijlijn toe kijken. Zeker niet bij jonge kinderen! Door middel van juiste preventieve interventies zal de volgende generatie een duurzamer toekomstperspectief krijgen. Daarom dienen projecten, zoals de clinic, gericht op gezond leven een breed draagvlak te krijgen in de samenl!
eving.

Het unieke aan het project is dat docenten en leerlingen (en ouders) samen actief betrokken worden bij een actueel onderwerp dat steeds verontrustendere vormen begint aan te nemen en niet meer genegeerd kan worden.

Uit de evaluatie van de pilot-clinic kwam naar voren dat er leuke en leerzame groepsgesprekken op gang kwamen. En bleek dat de leerlingen er achter kwamen dat lang niet iedereen hetzelfde eet, gedrag vertoont en beweegt. De clinic draagt bij aan integratie en begrip van verschillende culturen. Ook dit heeft zijn weerslag op de wens van een vreedzame en duurzame samenleving. Kortom: tijd om in actie te komen! Met bewustwording en preventieve maatregelen kan niet vroeg genoeg begonnen worden. FinanciŽle ondersteuning (om de clinic landelijk uit te zetten) vanuit overheid, fondsen, gemeenten of overige derden is hierbij onontbeerlijk.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zowel voor de leerlingen als de docent is het bijzonder leerzaam om actief met een thema als gezond leven aan de slag te gaan. Wat betekent dat nu eigenlijk gezond leven? En is het belangrijk om fit te zijn? Waarom is het goed om vrolijk te zijn? De leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over voeding, beweging en hun eigen gedrag hier in. Spelenderwijs leren ze dat er keuzes gemaakt kunnen worden en waarom het belangrijk is om zelf keuzes te maken. Ook krijgen ze meer inzicht in het gedrag van andere leerlingen, en blijkt misschien wel dat zij zelf minder gezond leven dan hun klasgenootjes. Door middel van handige en praktische tips worden ze op weg geholpen naar het maken van gezondere keuzes. Juist door het delen van ervaringen vinden ze steun, begrip en tips bij elkaar. Het lespakket en de docent zijn de instrumenten om het hier bovengenoemde te bereiken.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
De clinic is interessant voor leerlingen, scholen en ouders. Maar zeker ook voor de professionals die te maken hebben met de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Juist door met de verschillende deskundigenpartners binnen de zorgketen in gesprek te gaan wordt het onderwerp bespreekbaar gemaakt en kan men blijven leren om nog effectievere interventies te ontwikkelen waarvan een jonge generatie profijt zal hebben. Op het moment wordt er nog te weinig gedaan op het gebied van een geÔntegreerde boodschap, dan wel multidisciplinaire aanpak voor een gezonde en actieve levensstijl.

Ook scholen kunnen op deze wijze verantwoordelijkheid nemen. Scholen kunnen nu daadwerkelijk invloed uit oefenen op het gedrag van leerlingen ten opzichte van een actieve en gezonde levensstijl. Daarnaast worden de ouders zijdelings betrokken bij de clinic doordat de kinderen thuis vertellen en een brochure voor de ouders mee krijgen. De ouders kunnen een kijkje nemen en kan er ook daar een gesprek op gang komen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Bij de pilotfase waren een aantal partijen betrokken; een basisschool, leerlingen en deskundigen van stichting Victory for Life (diŽtist, pedagoog en bewegingsdeskundige). Na de uitvoering van de clinic bleek dat alle partijen zeer enthousiast waren en vertrouwen hebben in het geÔntegreerde programma gericht op voeding, beweging, zelfvertrouwen en lol. Er hebben twee pilots gedraaid en naar aanleiding van de evaluaties zijn er aanpassingen geweest om de clinic te verbeteren en te perfectioneren.

Het lespakket is nu klaar om uitgezet te worden in Nederland. Om deze preventieve interventie, een gezonde en actieve boodschap, zo breed mogelijk uit te dragen in Nederland is financiŽle ondersteuning noodzakelijk. Laten we de aankomende generaties de hand toereiken en niet onze ogen sluiten voor het belang van een gezonde en actieve levensstijl. Minder gezonde verleiders liggen namelijk overal op de loer!

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Voor meer informatie over de clinic of over de organisatie neem dan een kijkje op www.victoryforlife.nl of neem contact op met 030- 262 87 87.