Naam/namen initiatiefnemer(s)
Amnesty Peel & Maas

 

E-mail adres
c.hoedemaekers@home.nl

Provincie
Limburg

Adres
Randenrade 40

Postcode
5807 BM

Plaats
Venray

 

Doel
Te weten komen wat de Islam inhoudt
Ondersteuning van de Marokkaanse gemeenschap in onrustige tijden

Doelgroep(en)
Marokkaanse gemeenschap
Burgers van Venray e.o.

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)

Omschrijving initiatief
Bij de bouw van de Marokkaanse moskee zijn er verschillende keren vernielingen aangebracht. De dreiging werd erger na de moord op Theo van Goch. Er moest daarom 24 uurs bewaking komen. Enkele jongeren werden gearresteerd. Om de polarisatie te verminderen en om solidariteit te tonen, hebben wij als Amnesty-groep het initiatief genomen om een bezoek te
brengen aan de moskee. Daar werden wij gastvrij ontvangen en kregen heel interessante uitleg over de Islam. Later is hierover nog een stukje geschreven in het plaatselijke weekblad.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Op deze manier hebben wij contact gekregen met de Marokkaanse gemeenschap.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Men heeft kunnen leren dat een goede dialoog mogelijk is.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Men heeft kunnen leren dat een goede dialoog mogelijk is.