Naam initiatief
Bedrijven scholen scholen

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Duurzaam MBO

E-mail adres
r.devrind@kw1c.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Postbus 122

Postcode
5246 PG

Plaats
's-Hertogenbosch

Doel
Duurzame ontwikkeling verdient een prominente plaats in het middelbaar beroepsonderwijs, maar alleen indien het bedrijfsleven dat ook vindt (anders wordt er aan een dood paard getrokken). De vraag is dus: hoe belangrijk vindt het bedrijfsleven duurzame ontwikkeling en vindt men ook dat het een plek moet krijgen in het beroepsonderwijs, ofwel wil het bedrijfsleven scholen scholen.

Doelgroep(en)
Het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven (overheden).

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een overheidsorganisatie
Procesondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
Indien het bedrijfsleven en overheden duurzame ontwikkeling van belang vinden, verdient het ook een prominente plek in het onderwijs. Dan is men ook bereid er in te investeren. DMBO (de projectgroep duurzaam middelbaar beroepsonderwijs) wil samen met de 18 kennisinstituten onderzoeken in hoeverre het bedrijfsleven en de overheden bereid zijn te investeren in aandacht voor duurzame ontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs. Daartoe moeten er bijeenkomsten belegd worden tussen de bedrijfstakgroepen, de kenniscentra, ROC's en experts om uit de vraagstelling te komen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Indien het bedrijfsleven (lees de bedrijftakgroepen) en de overheden aandacht voor duurzame ontwikkeling belangrijk vinden in het middelbaar beroepsonderwijs, wil men er ook in investeren. Door die investeringen zullen de 660.000 studenten in het MBO competenties ontwikkelen m.b.t. duurzaam handelen in hun toekomstig beroep. Hierdoor zal met name het midden- en kleinbedrijf (dat toch de motor van de Nederlandse economie is) een geweldige duurzaamheidsimpuls kunnen krijgen.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
We (overheden, bedrijfsleven en het onderwijs) leren van elkaar hoe belangrijk men duurzame ontwikkeling werkelijk vindt en in hoeverre men erin wil investeren. Dit is van cruciaal belang om de duurzame ontwikkeling te laten landen bij de jeugd die uiteindelijk de toekomst heeft.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Anderen kunnen leren dat als partijen iets werkelijk belangrijk vinden, er ook wel in geÔnvesteerd wordt. Het is de kunst dit bespreekbaar te maken, met elkaar om te tafel te gaan zitten en de juiste partijen (stakeholders) uit te nodigen.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
De kennisinstituten (minimaal 12) zullen de bedrijfstakgroepen (overheden, experts en ROC's) minimaal twee maal bijeen moeten roepen om dit ter discussie te stellen en zullen erover moeten rapporteren. Daarnaast is een overall coŲrdinatie nodig. Kosten Ä 92.200.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
Algemene info over DMBO is te vinden op www.duurzaammbo.nl