Naam initiatief
Amsterdam Wonderwel

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Hans Wilschut, stichting Amsterdam Wonderwel

E-mail adres
hans.wilschut@xs4all.nl

Provincie
Noord Holland

Plaats
Amsterdam

Doel
Doelstelling: kinderen en volwassenen betrekken bij hoe de stad Amsterdam, elke dag weer, praktisch functioneert. Dit functioneren lijkt heel vanzelfsprekend, maar is het niet.

Doelgroep(en)
Kinderen, volwassenen en toeristen

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciŽle organisatie
Procesondersteuning van een commerciele organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie
FinanciŽle ondersteuning van een commerciŽle organisatie

Omschrijving initiatief
De Stichting wil kinderen en volwassenen betrekken bij hoe de stad Amsterdam, elke dag weer, praktisch functioneert. Ze wil een speelpark ontwikkelen waar kinderen, volwassen en toeristen de wondere wereld achter de schermen van de stad leren kennen en betrokken kunnen raken bij het functioneren daarvan.

Voorzieningen


Ze heeft vijf belangrijke basisvoorzieningen van de stad tot uitgangspunt genomen: gas en elektriciteit, riolering, schoon drinkwater, waterkering en afvalverwerking. Het is heel bijzonder hoe in Amsterdam zoveel mensen onder, boven en door elkaar heen leven. Dagelijks kunnen zij de genoemde voorzieningen consumeren en dat maakt het leven heel comfortabel. In de loop der jaren zijn de productieprocessen echter steeds grootschaliger geworden. Hierdoor is het voor de inwoners van Amsterdam steeds moeilijker om met deze processen in aanraking te komen. Toch is dat wel belangrijk omdat vraagstukken hier omtrent van wezenlijk belang zijn voor de toekomst van de stad. Hetzelfde geldt voor kinderen. Voor hen is het van belang om gevoel te krijgen bij wat er nodig is voor de productie van de voorzieningen waarvan zij in en om hun huis gebruik maken. Door op jonge leeftijd in aanraking te komen met deze vraagstukken zullen kinderen spelenderwijs leren mee denken. Daarbij gaat het om vragen als: Hoe gaat een dynamo draaien en waar komt de benodigde energie vandaan? Hoe wordt water van laag naar hoog gebracht? (Amsterdam ligt in een kuil). En wat gebeurt er met een vuilniszak nadat deze op straat is gezet? Door met deze vragen bezig te zijn zullen zij later als volwassenen beter in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving en de uitdagingen van hun tijd.

Het speelpark

Op het park gaat het voor kinderen vooral om het spelenderwijs opdoen van concrete ervaringen. De aanwezige speeltoestellen zijn leuk om mee te spelen en vertellen gelijktijdig iets over hoe de stad Amsterdam haar voorzieningen in het verleden leverde, hoe ze dat nu doet en hoe ze die in de toekomst wil gaan leveren. Een ander uitgangspunt is om op het park een aantal voorzieningen zelf te realiseren. Dat wil zeggen dat we onze eigen elektriciteit gaan opwekken, dat we zoveel mogelijk ons eigen afval zullen verwerken en dat er ook een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie zal zijn. De stichting wil op het park ook kinderen en volwassenen uitdagen om mee te denken over de huidige dilemmaís rond de genoemde productieprocessen, echter zonder de last van de wereld op de schouders van kinderen te leggen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het maakt mensen bewust van de productieprocessen die binnen vijf belangrijke basisvoorzieningen spelen. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor hun omgeving en de uitdagingen nu en in toekomst.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zie vraag hierboven.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Samenwerking, financiers, belangstelling potentiŽle bezoekers.