Naam initiatief
Ambassadeur van de Aarde (met Earth Charter en Footprint)

Naam initiatiefnemer
Lokale Agenda 21 Boxtel

E-mail adres
j.juff@zonnet.nl

Provincie
Noord Brabant

Adres
Apollopad 25

Postcode
5283 KE

Plaats
Boxtel

Doel
Verkleining van onze Mondiale Voetafdruk en erkenning van ieders (mensen)recht op een eerlijk aarde-aandeel

Doelgroep(en)
Bevolking van Boxtel

Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheidsorganisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
Zie bijlage.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Zie bijlage en zie bij 'Doel'.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zie bijlage en zie bij 'Doel'.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Het is een pilot project; wellicht ook interessant voor andere gemeenten.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Is min of meer rond.