Naam initiatief
Afvalpreventie bij evenementen d.m.v. duurzaam kunststofglazen met statiegeld

 

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Stichting Louis d'Eco


E-mail adres
info@louisdeco.nl


Provincie
Heel Nederland


Adres
Ondiep Zuidzijde 2d


Postcode
3551 BW


Plaats
Utrecht


Doel
Afvalpreventie, vermindering CO2-uitstoot


Doelgroep(en)
Overheden, organisatoren van evenementen, bezoekers van evenementen, horeca-ondernemers


Door wie is het initiatief gestart?
Afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers
Ja, overig


Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een commerciŽle organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een commerciŽle organisatie
FinanciŽle ondersteuning van een overheidsorganisatie


Omschrijving initiatief
Organisatoren van evenementen en horeca-ondernemers maken gebruik van duurzaam kunststofglazen met een statiegeldsysteem om 70 tot 90% van het afval dat tijdens een evenement ontstaat te voorkomen.


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Vermindering zwerfafval, vermindering afval, vermindering CO2-uitstoot, veiligheid, schone leefomgeving en een voorbeeldfunctie voor de samenleving.


Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Organisatoren en horeca-ondernemers leren dat afvalpreventie (financieel) loont, publiek leert zwerfafval te voorkomen en overheden zouden van elkaar en het buitenland moeten leren.


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Zwerfafval is wel degelijk aan te pakken, statiegeld werkt, afvalpreventie werkt en loont de moeite, ook in financieel opzicht.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Steun van de centrale overheid. Meerdere pilotprojecten in diverse gemeenten in de afgelopen 10 jaar hebben aangetoond dat het systeem werkt. Het is tijd voor landelijke regelgeving of subsidie of in ieder geval aandacht, zodat het wiel niet telkens opnieuw hoeft te worden uitgevonden met weer een nieuw pilotproject.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.louisdeco.nl