Naam/namen initiatiefnemer(s)
Lokale Agenda 21 Uden

E-mail adres
info@La21-Uden.tk

 

Provincie
Noord Brabant

Adres
postbus 272

Postcode
5400 AG

Plaats
Uden

Doel
Door de verkoop van regentonnen in Uden het gebruik van regenwater voor de tuin en wassen van de auto bevorderen. Een deel van de opbrengst gaat naar waterprojecten in de Derde Wereld.

Doelgroep(en)
Inwoners van Uden

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Verkoop van regentonnen aan particulieren met een tuin. De verkoop gaaat vanuit de Solidariteitswerkplaats, een initiatief waar oud gereedschap opgekanpt wordt en verzonden naar Derde Wereldlanden.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
minder gebruik van schoon leiding water
bewustwording onder burgers
ondersteuning projecten in Derde Wereld

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Dat initiatieven op verschillende terreinen, uitstekend kunnen samengaan. Hier komen 3 verschillende initiatieven samen:
1 verkoop watertonnen voor Nederlandse burgers
2. verkoop vindt plaats bij Solidariteitswerkplaats die oud gereedschap opknapt voor ontwikkelingslanden
3. deel van de opbrengst gaat naar water projecten in ontwikkelingslanden. 

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
zie vraag 15: samenwerking loont

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Veel enthousiasme en mensen die elkaar 'verstaan'.