Den Haag, Statenfractie Zuid-Holland
4 september 2007


Vandaag is op initiatief van de PvdA het startschot gegeven om als Provinciebestuur duurzaam consumeren tot beleid te maken. Tijdens de Statenvergadering van juni jl. werd een motie aangenomen met daarin het verzoek op Duurzame Dinsdag aandacht te besteden aan het thema van 2007 "Duurzaam consumeren".

In het bedrijfsrestaurant van de Provincie Zuid-Holland werd Max Havelaar ecologische koffie en biologische sap geschonken en er werden biologische koekje uitgedeeld. Daarnaast was er een duurzaam assortiment broodjes verkrijgbaar. Dit is het begin, maar als het aan de PvdA ligt gaat het nu vooral om het vervolg. Ze heeft GS opgedragen uit te zoeken hoe duurzaam verantwoorde voeding permanent ondereel kan uitmaken van het voedselaanbod in het bedrijfsrestaurant. Duurzaam inkopen en ecologische produkten moeten uitgangspunt worden bij het beleid van de Provincie Zuid Holland. Maar de PvdA hoop ook met dit initiatief andere provincies te inspireren.
"Als Zuid-Holland kan laten zien hoe lekker, gevarieerd en betaalbaar duurzaam verantwoorde voeding is, kunnen andere provincies en overheden dit initiatief overnemen", aldus het Statenlid Martien Brander horst.

Het voorstel maakt ook onderdeel uit van de koffer met duurzame initiatieven die vandaag in de Tweede Kamer aan de minister van VROM Jacqueline Cramer is aangeboden. Het Statenlid Ulla de Wreede vertegenwoordigde hierbij de PvdA fractie.

Verder nam Martien Branderhorst deel aan een chatsessie in het kader van duurzaamheid op de website van de Provincie.

Het zijn mooie duurzame plannen, maar het is zaak dat er ook tot daden wordt overgegaan. De PvdA zal hierop toezien. Wij houden u op de hoogte!

Kijk voor verdere infomatie op:
www.zuid-holland.nl
www.duurzamedinsdag.nl