Ergun KULA / LAHEY

Het 'Kookboek duurzaam eten en koken', geschreven door Sevim Zor, is als winnaar gekozen uit de 250 nieuwe initiatieven, die op Duurzame Dinsdag werden gepresenteerd.

Sevim Zor, die met steun van de Stichting TEMA Nederland deel heeft genomen aan het project, heeft de eerste prijs van Ä 5000 ontvangen uit handen van Sybilla Dekker (voormalig minister van VROM). Zor wil mensen bewust laten worden over de hoeveelheid energie, water, vervoer enzovoort, die het heeft gekost om een product te vervaardigen. Dit wil ze koppelen aan bestaande recepten en plaatsen op haar website.

Na ontvangst van het Duurzame Koffertje sprak minister Jacqueline Cramer van VROM: "het onderwerp van Duurzame Dinsdag van dit jaar was duurzaam consumeren. De verantwoordelijkheden van de consument voor bescherming van het milieu en de natuur zijn ter sprake gekomen. Ik kan me vinden in het project van Sevim Zor. De stappen, die vanuit de keukens gezet zullen worden, zullen heel effectief zijn voor het voorkomen van verspilling.

 

bron: www.hurriyet.de/