Duurzame dinsdag

Ecologisch bermbeheer 485

Het zorgdrasgen voor het op ecologisch verantwoorde wijze van beheer van bermen en slootwallen.
Stimuleer het op een ecologisch verantwoorde wijze beheren van bermen en slootwallen