Duurzame dinsdag
27 augustus 2015

Genomineerden Duurzame Dinsdag 2015 bekend!

Op 25 augustus kwam de jury van Duurzame Dinsdag bij elkaar om de genomineerden voor Duurzame Dinsdag 2015 te bepalen. Uit de ruim 250 inzendingen heeft de jury 14 genomineerde gekozen die kans maken op één van de Duurzame Dinsdagprijzen! De winnaars worden op dinsdag 1 september bekend gemaakt.

 

De 14 genomineerde zijn:

 

Afval verdringt kolen (084-2015)

N+P Group werkt afval op tot Subcoal pellets, cilindervormige staafjes, die elektriciteitscentrales en cement- en kalkinstallaties als alternatief voor kolen inzetten.

Energiebesparing met HRnano water (087-2015)

Met HRnano water in gesloten cv opstellingen bij zowel particulier als instellingen, bedrijven word er rechtstreeks 15- 20% bespaart op de verwarmingskosten per verwarmingseenheid, een rechtstreekse reductie van 15- 20% van het gasverbruik (- of andere warmtebron).

Groene paden en pleinen in de stad (096-2015)

Maak alle bestaande en nieuwe wandelpaden en pleinen in het binnenstedelijk gebied groen met zand en grind van het mineraal Olivijn. De eigenschappen hiervan zijn dat het duurzaam, innovatief en low-cost is, CO2 uit de lucht kan afvangen, verdere verdroging van het stedelijk gebied voorkomt én ook verzuring van de grond tegengaat.

De school die je voedt (138-2015)

Nordwin College wil een school zijn die je voedt! Een school waar jongeren en medewerkers elkaar in overdrachtelijke zin ‘voeden’ met nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst. Maar ook letterlijk een school die in voedsel voorziet. Waar producten uit schooltuinen, kassen en dierverblijven gebruikt tijdens de lessen en natuurlijk in de kantine.

Xiriton-technologie (145-2015)

Breed toepasbaar bouwmateriaal op basis van olifantsgras (miscanthus). Meest ecologische vorm van CO2-reductie door C4-grasssoorten. Gebruik van bindmiddelen met zeer lage CO2-footprint om plantenvezels mineralisch te binden en conserveren door eenvoudige productiemethode. Xiriton weegt maar de helft van beton, is stevig als tuftsteen, vuurbestendig, zeer eenvoudig te bewerken.

Project Stelling 2.0 (146-2015)

Bescherming leefomgevingskwaliteit, innovatieve natuurontwikkeling en biomassaoogst. Aanleg van een klimaatgordel in de Metropool Regio Amsterdam bevorderd ecologische hoofdstructuur, zuivert lucht, slaat CO2 op, toename van biodiversiteit, stimuleert sociale werkgelegenheid en voorziet in sportieve natuurbeleving en recreatie voor 2,6 miljoen inwoners.

Foodlogica (199-2015)

FOODLOGICA is een systeem van duurzame voertuigen die het laatste deel van het lokale voedselsysteem van Amsterdam optimaliseert. Een schone logistieke service met behulp van elektrische trikes die opgeladen worden door middel van zonnepanelen. FOODLOGICA wil lokale producten bezorgen aan lokale consumenten en bedrijven om zo bij te dragen aan een vermindering vervuiling in stadscentra.

Delitelabs (249-2015)

Delitelabs is een non-profit organisatie geregistreerd in Amsterdam, die gericht is op bevordering van het ondernemerschap in de Europese regio's met hoge jeugd werkloosheidscijfers. Het eerste initiatief is een free-of-charge start-up pre-accelerrator in Valencia, Spanje.

Tuinzicht Lichtenberg (255-2015)

Op een mooie locatie aan de Maas in Maastricht ligt Tuinzicht Lichtenberg. De tuin is er voor de buurt, voor de stad en voor de regio en heeft een bijzondere opdracht: het versterken van lokale en regionale structuren. Een versterking van de verbinding van de mens met de natuur, van mensen met en zonder beperkingen, de verbinding met ons voedsel, van jong en oud en de verbinding van de stad met de regio.

Vis informatie (258-2015)

Via een tweetal apps wordt informatie gegenereerd over locatie, voorkomende vissoort en lengte. Vismonitoring, bijvoorbeeld in het kader van de Kaderrichtlijn is normaliter erg arbeidsintensief en kostbaar. Hengelvangstgegevens zijn gratis en worden verzameld door specialisten, die gemotiveerd zijn om kennis te delen. De ideale win-win situatie ontstaat wanneer deze informatie automatisch wordt ontsloten naar een centrale landelijke database, waar alle water- en visstandbeherende instanties gebruik van kunnen maken.

Coleoptera (268-2015)

De grondstoffen op aarde zijn eindig, en daarom moeten we op zoek naar alternatieven. Er is onderzoek gedaan naar landelijke reststromen, en het blijkt dat insectenkwekerijen wekelijks een grote hoeveelheid dode kevers als afval hebben. Dode kevers bevatten het polymeer chitine in hun schild, wanneer dat er uit gewonnen wordt kan dit tot een bioplastic worden gemaakt. Dit is mogelijk een vervanging van niet biologisch afbreekbare materialen.

Texelse Kost (273-2015)

Texelse Kost wil lokaal, duurzaam geteelde groente en fruit en diervriendelijk vlees en zuivel bereikbaar maken voor alle inwoners en bezoekers van het eiland Texel. Lokaal betekent echt op Texel verbouwd, gegroeid, geteeld. Duurzaam: zo ecologisch mogelijk; dus met zo min mogelijk chemische bestrijdingsmiddelen of meststoffen en medicijnen (voor de dieren) en dieren hebben zoveel mogelijk buiten geleefd gegraasd.

De Groen(s)te tuin (275-20150)

In deze biologische buurtmoestuin worden op natuurlijke en gezonde wijze groentes, fruit, kruiden en bloemen geteeld. Buurtbewoners vanuit de hele gemeente kunnen meedoen en meewerken in de Tuin en nemen naderhand iets van de oogst mee naar huis. Daarnaast  worden er een paarkeer per jaar activiteiten georganiseerd waaraan iedereen mee kan doen, zoals een streekmarkt, proeverij, schilderworkshop, etc. Op deze manier laten ze zien dat biologisch eten goed, gezond en lekker is.

BlueCity010 (282-2015)

BlueCity010 is een netwerk van ondernemers zoals Rotterzwam, Superuse Studios, Spireaux, Stadsimker en Studio Dust en de Aloha Bar die hun business plannen, grondstoffen en reststromen op elkaar aansluiten. Experimenteren met ons afval en kijken hoe andere bedrijven hier weer van leven. De kansen en mogelijkheden zijn eindeloos.

 

Download hier het persbericht.